Hjem > Markedskraft Lavpris YS

Markedskraft Lavpris YS

Som YS-medlem får du gode priser på strøm- og mobilabonnement hos Gudbrandsdal Energi.

I Gudbrandsdal Energi er vi opptatt av at våre kunder ikke skal betale for mye for strømmen de bruker.  

Med strømavtalen Markedskraft Lavpris YS betaler du kun for spotprisen og et fastbeløp på 31,25 kr/mnd. I tillegg kommer et påslag som utgjør 2,5 øre/kWh inklusive myndighetspålagte el-sertifikater.

Gjennom Gudbrandsdal Energi Mobil får du også gode priser på mobilabonnement. Har du strømavtale med Gudbrandsdal Energi får du automatisk billigere mobilabonnement. 

I 10 år på rad har vi hatt landets mest fornøyde strømkunder. Bli en fornøyd kunde du også?

Ved avtale om levering av Markedskraft Lavpris YS, gjelder følgende betingelser/vilkår:

Markedskraft lavpris YS er en spotprisavtale uten bindingstid. Som prisgrunnlag brukes Nord Pool (kraftbørsen) sin spotpris der hvor strømanlegget er. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Du finner til enhver tid oppdatert prisinformasjon på Min Side.

Avtalen gjelder kun for privatkunder og kan ikke bestilles til næringsvirksomhet. For at bestillingen skal være gyldig må bestillingen være gjort av sluttbrukeren selv.

I forbindelse med bestilling utføres kredittsjekk. Gudbrandsdal Energi AS kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.

PRIS

Markedskraft lavpris YS har et påslag på 2,5 øre/kWh på Nord Pool sin spotpris og et månedlig fastbeløp på kr 30,-. Ved eventuelle endringer av påslag eller endring av fastbeløp vil dette bli varslet via e-post og på Min Side 14 dager før endringen trer i kraft.

Dersom leveransen gjelder plusshus, vil innmatet kraft godgjøres mot spotprisen minus 1,0 øre/kWh, time for time.

FAKTURERING

Avtalen faktureres månedlig og etterskuddsvis. Faktura sendes til oppgitt e-postadresse. Betalingsavtaler kan opprettes i nettbank.

Gudbrandsdal Energi AS har avtale med de fleste netteiere i Norge om gjennomfakturering av nettleie. Nettleien vil da bli fakturert på samme faktura som strømforbruket. Betaling med befriende virkning for nettleie vil da kun kunne gjøres til Gudbrandsdal Energi AS. Oppdatert oversikt over hvilke netteiere vi gjennomfakturerer kan du finne her

LEVERANSE

Ved bestilling aksepterer du at Gudbrandsdal Energi AS bestiller oppstart etter utløpet av angrerettens frist på 14 dager. Ønskes tidligere oppstart må vi kontaktes.

Dersom vi mottar melding om nye målepunkt fra din netteier, vil Gudbrandsdal Energi AS rutinemessig melde oppstart på avtalen Markedskraft Spotpris for at du skal unngå leveringspliktig strøm, som kan bli uforholdsmessig dyrt.

PERSONVERN

Gudbrandsdal Energi AS tar personvern på alvor, og vår behandling av personopplysninger er i samsvar med ny personopplysningslov og personvernforordning av 2018. Vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring som du kan lese her.

For øvrig gjelder våre generelle vilkår som du kan leseher.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?