Hjem > Siste nytt > Vindkraftutbyggere på eierjakt

Vindkraftutbyggere på eierjakt

Publisert 29.08.2013, sist oppdatert 05.09.2017

Hovedbilde_vind(Montel) To av selskapene som mandag fikk endelig konsesjon til å bygge vindkraftverk i Midt-Norge jakter på nye partnere eller eiere. Men det kan ta lengre tid å finne partnere enn kraftselskapene kanskje tror, mener ekspert.

Mandag jublet vindkraftfolket over at Olje- og energiminister Ola Borten Moe innvilget konsesjon på hele 1.300 MW med ny vindkraft på Fosen-halvøya utenfor Trondheim. Men Norges desidert største vindkraftsatsing viser seg nå å være så stor at de eksisterende eierne ikke tror de vil kunne bygge dem alene.

NTE og Trønderenergi planlegger å selge seg ned i Sarepta Energi i løpet av 2014, etter at selskapet fikk konsesjon på 540 MW vindkraft på Fosen-halvøya.

– Dette vil være et stort løft som NTE nok ikke klarer sammen med Trønderenergi alene. Derfor arbeider vi med å få på plass en robust løsning på eierskap og finansiering, å få inn en ny eier er svært aktuelt, uttalte konsernsjef Christian Stav i NTE i forbindelse med at konsesjonen ble offentliggjort fredag i forrige uke. NTE eier 50 prosent av Sarepta Energi.

NTEs medieier, Trønderenergi, regner også med å selge seg ned.

– Målet er å finne én eller flere nye eiere til Sarepta i løpet av 2014, og både NTE og Trønderenergi vil selge seg ned, sier kommunikasjonssjef Kjell Dahle til Montel.

Dahle sier at de ønsker å holde utfallet av prosessen mest mulig åpent, men at det er ønskelig at Trønderenergi og NTE vil beholde aksjemajoriteten i selskapet.

Bakgrunnen for utsalget er at verken Trønderenergi eller NTE har økonomisk kapasitet til å løfte investeringene i prosjektene, som er beregnet til 10 milliarder eller mer.

Zephyr jakter nye eier
Også vindkraftselskapet Zephyr som fikk konsesjon for 130MW i Snillfjord, sør for Fosen, er på jakt etter en ny eier. Dong Energy, som eier en tredjedel av selskapet, har siden februar uttalt at de ønsker å kvitte seg med alle aktiva i Norge.

Daglig leder Olav Rommetveit i Zephyr ønsker ikke å kommentere det kommende eierskiftet, men peker på at prosjektarbeidet i selskapet går videre uavhengig av salgsprosessen.

– Kan bli utfordrende
Investeringsrådgiver Thomas Nordtømme i det norske investeringsselskapet Nor Kraftkapital mener det kan ta en del tid å finne nye eiere og finansiering til prosjektene på Fosen-halvøya. Han mener det er sannsynlig at resultatet vil bli at det kommer utenlandske interessenter inn i prosjektene.

– Det er få aktuelle investorer i Norge for prosjekter som dette. Norske kraftselskap er jo nesten raka fant, og dermed må man nok ut av landet for å finne aktuelle partnere, sier Nordtømme til Montel.

Nordtømme har bred erfaring med investeringsrådgivning, og har arbeidet med kapitalforvaltning og investeringer i både Norge og Sveits. Han tror kraftbransjen kan stå foran utfordringer når de skal appellere til utenlandske kapitaleiere.

– Det vil bli en ny erfaring for kraftselskapene å skulle gjøre seg attraktive for utenlandske investorer. Dette vil være langsiktige prosesser som kan ta opptil et par år å avklare, og hvor det vil være viktig med gode rådgivere. Jeg tror det fort kan bli en utfordring for dem å skulle jobbe på en annen måte enn man er vant til fra tidligere, sier han.

Et av hovedproblemene vil være å avgjøre om man ønsker å finne langsiktige eiere med forsiktig risikovilje, eller om man vil ha inn utviklingsselskaper som er villig til å akseptere at det er usikkerhetsmomenter knyttet til utviklingen av prosjektene og som kanskje kan ønske å realisere en fremtidig verdiøkning gjennom å selge seg ut etter at vindparken er kommet i drift.

– Det er mange vindkraft-investorer som ikke tar bygge- og utviklingsrisiko og som kun er interessert i ”key turn-investeringer”, det vil si ferdige anlegg. Aktørene som tar risiko må være villig til å gi profittinsentiver for å utnytte deres kompetanse i slike prosjekt for å kutte kostnader og drive mer effektivt.

I Norge har mange kraftselskap sett for seg at pensjonsfond vil være interessante samarbeidspartnere innen fornybarutbygging. Nordtømme er skeptisk til at disse vil være interessert i Fosen-prosjektene i det stadiet de befinner seg nå, hvor det er planlagt investeringsbeslutninger i 2015-2016 og full drift fra 2018-2019.

– Pensjonskasser ønsker typisk å investere i produksjonsklare anlegg, og vil ofte kreve langsiktig og stabil avkastning. Til gjengjeld vil de ofte akseptere en relativt moderat årlig avkastning sammenliknet med mer tradisjonelle investorer som vil ta risiko.

Han er likevel optimistisk med tanke på Fosen-prosjektene:
– En stor fordel for vindprosjekter i Norge er at de ikke har regulatoriske begrensninger som vannkraften har. Det er fritt frem for både private og for utlendinger på eiersiden, og det gjør dette mye enklere enn om vi hadde snakket om vannkraftanlegg, sier han.

Må justere investeringsanslagene
Styreleder Anne Strømmen Lycke i Sarepta Energi sier til Montel at selskapet ønsker å ha en finansiering på plass før investeringsbeslutning i første kvartal 2015.

Men før det er mulig må selskapet, i tillegg til nye eiere, også forsikre seg om hvor mye penger de egentlig vil trenge for å bygge hele 540 MW. Lycke peker på at kostnadsrammen på 10 milliarder er flere år gammel og at hun ikke er sikker på om budsjettet vil justeres opp eller ned.

– Prisen på turbiner har sunket de siste årene. Samtidig er det en risiko for at stort press på anleggssiden i en region hvor det de neste årene vil bygges flere andre vindparker og stor infrastruktur i form av nye veier og flyplass. Konkurransen med disse vil kunne drive opp kostnaden, sier Lycke.

Øystein Meland

oystein@montel.no
13:51, Wednesday, 28 August 2013


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?