12.12.2013

Vindkraftkapital tilgjengelig

IMG_1645+uLars Hjermann i DNB Markets mener det finnes kapital til de gode vindkraftprosjektene, men peker på at det tillegg til god økonomi også krever optimal strukturering. Foto: Fredrik Kveen


– Det finnes kapital – også til norske vindkraftprosjekter. Men like viktig som at det er grunnleggende økonomi i prosjektene er det at det står profesjonelle utbyggere bak, sier Lars Hjermann i DNB Markets. Han tror man i Norge har mye å lære av svenskene som har organisert seg til dels annerledes.


Mona Adolfsen Editor in EuropowerFallende kraft- og sertifikapriser har gjort det tøffere for alle som ønsker å bygge ut ny fornybar kraft å skaffe finansiering til sine prosjekter. Bankene har strammet inn og krever mye mer sikkerhet for sine lån og investorene tar høyde for større usikkerhet.

– Men det finnes kapital – mye kapital. Men ikke til alle. De beste prosjektene vil fortsatt ha tilgang til kapital, de dårligste får ikke, sier Hjermann til Europower.

Fallende priskurve har gjort det enda tøffere for utbyggerne og gjør at lønnsomheten i prosjektene må være enda bedre nå enn for bare ett år tilbake. En del kraftprosjekter er rett og slett ikke lønnsomme med dagens prisprognoser.

– Finansieringsvilkårene  endrer seg. Bankene vil nok etter hvert kreve lengre sikringskontrakter, i hvert fall på kraften, man kanskje også sertifikatene. De vil kreve høyere sikkerhet for pengene de låner ut. Det vil nok bli mindre igjen til de som har tatt initiativ til utbyggingene.  Det finnes kapital, både fremmed- og egenkapital, men ikke til alle uansett profil, sier Hjermann.

Annerledes i Sverige

Men ifølge Hjermann er det ikke bare prosjektparametrene som viser økonomien i prosjektet som er viktig når man skal hente inn store mengder kapital.

– Det er også viktig hvem som står bak. De finansielle investorene er veldig opptatt av kvaliteten på utbygger og på organisasjonen bak utbyggingen og driften. Der er situasjonen varierende, sier Hjermann uten at han vil peke på noen spesielle.

Han viser til at det er forskjell mellom Norge og Sverige på dette området og at spesialiseringen i hele verdikjeden ved vindkraftutbygging i Sverige kan være noe av forklaringen til at investorene å langt har vært  mer interesserte i prosjekter i vårt naboland.

– Der er det  i større grad spesialister som håndterer de ulike prosjektfasene. Private utbyggermiljøer overtar etter landrettighets- og konsesjonsspesialister og avhender prosjektene til kapitalmiljøer med lav kapitalkostnad, som pensjonskasser og forsikringsselskaper, forklarer lederen for energiavdelingen i DNB Markets.

Organisering  viktig

Han presiserer at det også er mange flinke miljøer i Norge, men at de er annerledes organisert.  I Norge er det i større grad regionale kraftselskaper som står bak, med ønske om å håndtere det meste selv.

– Men det finnes kapital. Vi jobber konkret med flere vindkraftprosjekter i øyeblikket og finner både banker og investorer, men kravet til optimal strukturering har økt, sier han


Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?