Hjem > Siste nytt > Vindgass gir 100% fornybart

Vindgass gir 100% fornybart

Thomas Gundersen
Publisert 25.08.2015, sist oppdatert 05.09.2017

Beregninger viser at et tysk elektrisitetssystem med vindgassanlegg fra og med midten av 2030-tallet vil være gunstigere enn et system uten dette elementet. Foto: Morten Fredheim Solberg

(Europower) Vindgassteknologi for lagring av vind- og solkraft gjør det mulig med fullstendig strømforsyning av Tyskland gjennom hundre prosent fornybar energi innen 2050.

Det fremgår av en studie som på oppdrag fra Greenpeace Energy er utført av Forskningssenteret for energinett og energilagring ved Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH) og av analyseinstituttet Energy Brainpool i Berlin.

Studien «Betydning og nødvendighet av vindgass for energiomstillingen i Tyskland» viser dessuten at anvendelse av denne teknologien kan spare Tyskland for milliardbeløp i forbindelse med landets storstilte energiomstilling – den såkalte Energiewende.

Beregninger viser at et elektrisitetssystem med vindgassanlegg fra og med midten av 2030-tallet vil være gunstigere enn et system uten dette elementet.

Økonomisk pluss fra 2040
Allerede i 2040 ventes den årlige innsparingen å ligge på mellom to og seks milliarder euro, for så å stige til rundt 18 milliarder euro i 2050.

- Ved hjelp av vindgass oppnår vi i 2050 en fornybar, fullstendig dekning i elektrisitetssystemet til betydelig lavere kostnad enn gjennom den tyske regjerings målsatte miks av 80 prosent fornybare og 20 prosent fossile energibærere. Dette skjer dessuten med full forsyningssikkerhet for energisektoren, sier Marcel Keiffenheim, leder for politikk og kommunikasjon i Greenpeace Energy, i en pressemelding.

Studien viser at en strømforsyning basert på hundre prosent fornybare energikilder ikke ville være mulig uten vindgassanlegg som omdanner overskytende elektrisitet fra vind- og solkraftanlegg for eksempel gjennom elektrolyse til hydrogen.

Høye oppstartkostnader
Dette helt uavhengig av hvor mange kraftverk det bygges basert på fornybare energikilder.

- Oppstartsinvesteringene i bygging av vindgassanlegg øker kostnadene til et elektrisitetssystem med vindgass. Disse pengene vil imidlertid betale seg over tid, og innen 2050 vil de ifølge våre beregnede scenarioer være betydelig overkompensert, sier Thorsten Lenck i Energy Brainpool.

Hittil har overskytende vind- og solkraft knapt nok vært benyttet, når den ikke umiddelbart er benyttet eller faset inn på kraftnettet. Gjennom den videre utbyggingen av fornybar energi, vil strømoverskuddet vokse betydelig, slik at det i 2050 vil kunne utgjøre opptil 154 TWh per år – tilsvarende rundt 20 prosent av tysk kraftproduksjon i 2012.

Dekker tre måneders forbruk
Med vindgass, som kan innfases i det bestående tyske gasslagringssystemet i form av hydrogen, eller som metan, etter ytterligere en synteserunde, vil det også med meget høy andel fornybare kunne bygges strømforsyningsmessig bru over perioder med lite vind eller solstråling.

- Eksisterende lagringskapasitet i naturgassystemet holder teoretisk til å dekke tysk strømforsyning i mer enn tre måneder. Ingen annen tysk lagringsteknologi har tilsvarende kapasitet. I tillegg er vindgass over tidsrom utover to uker gunstigere enn enhver annen lagringsform, sier professor Michael Sterner i OTH Regensburg.

I kraftsektoren må det frem til 2050, ifølge studien, bygges 134 GW vingassanlegg. Dette tallet reduseres i takt med at det tas i bruk andre lagringsformer, som kan være gunstigere med tanke på løsning av de umiddelbare behov som oppstår med varierende tilgang på fornybar energi i kraftforsyningen – som batterilagring, forbrukstilpasninger i industrien og regulerbar vannkraft.

Ber om regelforenklinger
- For langvarig energilagring blir vindgass uansett helt nødvendig, sier Keiffenheim i Greenpeace Energy.

For at teknologien skal være tilgjengelig når den trengs, mener Keiffenheim at det må skje en nedbygging av politiske og markedsmessige reguleringer som i dag ofte vanskeliggjør investeringer i vindgass.

Som eksempler nevner han forenklet godkjenning av vindgassprosjekter, bedre tilgang til regulerkraftmarkeder, og mulighet for å ta i bruk overflødig vindkraft til den til enhver tid gjeldende markedsverdi.

-Med voksende teknologisk modenhet vil vindgass bli stadig mer kostnadsgunstig. For utløsning av potensialet i denne teknologien, som er sentral for gjennomføringen av Energiewende, må det legges til rette rettferdige markedsbetingelser, sier Marcel Keiffenheim.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?