Hjem > Siste nytt > Vinden setter rekorder i Europa

Vinden setter rekorder i Europa

Publisert 09.01.2015, sist oppdatert 05.09.2017

2013.06.05 (1)Europower Haakon Barstad

Fornybarvinden blåser gjennom Europa. Både Sverige, Danmark, Tyskland og England har satt vindkraftrekorder i 2014. Foto: Haakon Barstad

Gjennom hele 2014 har det kommet meldinger fra våre naboland om rekorder innen vindkraftproduksjon og fornybar energi. Etter årsskiftet er det gjort en del oppsummeringer.

Dansk verdensrekord

Det danske Klima-, Energi- og bygningsministeriet offentliggjorde tirsdag tall som viser at 39,1 prosent av det danske strømforbruket i 2014 ble dekket av vindkraft.

– Vi har satt en enestående verdensrekord, sa energiminister Rasmus Helveg Petersen.

Han siktet til at ingen land tidligere har hatt så mye vindkraft i energimiksen. Året før var vindkraftandelen 32,7 prosent i Danmark.

– Økningen til 39,1 prosent er et uttrykk for at den installerte kapasiteten har økt, og at nye møller er mer effektive, sa Helveg Petersen.

Det statsråden imidlertid ikke nevnte, er at strømforbruket i Danmark var betydelig lavere enn året før. Ferske tall fra Energistyrelsen (tilsvarer NVE) for perioden januar til oktober, viser at forbruket var 5,8 prosent lavere enn tilsvarende periode i 2013. Det har bidratt til at vindkraftandelen har steget.

Uansett - målt i andel av forbruket, har den danske vindkraft mer enn fordoblet seg i de siste ti årene. I 2005 dekket vindkraften 18,7 prosent, mot rekordnoteringen 39,1 prosent i fjor.

Januar var den mest produktive vindkraftmåneden. Da dekket vindmøllene 61,7 prosent av det danske forbruket, mot kun 23 prosent i juli.

Vindfull dag i Sverige

I Sverige ble det i 2014 notert flere vindkraftrekorder. Den sterkeste kom lørdag 27. september da vindmøllene i løpet av én time produserte 4 GWh, like mye som fire kjernekraftreaktorer. I løpet av døgnet 27. september ble det produsert 88 GWh.

Ved utgangen av 2013 var den beregnede årsproduksjon til svenske vindmøller 10,7 TWh. Foreløpige tall fra Svensk Vindenergi viser at dette tallet økt til 13,3 TWh et år senere. Antall svenske vindmøller har økt fra 2663 til 3040 i løpet av året.

I 2014 brukte svenskene 12 milliarder kroner på vindkraftinvesteringer, som er det høyeste nivået noensinne.

Desembervind i England

På de britiske øyer økte vindkraftproduksjonen med 15 prosent i 2014 - fra 24,5 TWH til 28,1 TWh. Det betyr at vindkraften økte sin andel av den britiske strømproduksjonen fra 7,8 prosent i 2013 til 9,3 prosent i 2014.

Mens Danmark hadde sin beste vindmåned i januar, var desember mest produktiv i England. Da sto vindkraften for 14 prosent av strømproduksjonen, melder winpowermonthly.com.

Tvilsom tysk statistikk

Både Sverige, Danmark, Tyskland og England har satt rekorder i vindkraftproduksjon i 2014.

Tyske medier melder at fornybar energi i 2014 for første gang er største energikilde i Tyskland.

Tallene varierer imidlertid. Tenketanken Agora Energiwende rapporterer at fornybarandelen var 27,3 prosent, mens bransjeorganisasjonen BDEW opererer med et litt lavere tall - 25,8 prosent - men også de skriver at fornybar energi for første gang var størst i 2014.

Dette er imidlertid en sannhet med store modifikasjoner. I Tyskland regner man nemlig brunkull og steinkull som to forskjellige energikilder. Holder vi oss til BDEWs tall, ser den tyske energimiksen slik ut: Fornybar energi (25,8 prosent), brunkull (25,6), steinkull (18,0 prosent), kjernekraft (15,9 prosent), gass (9,6 prosent) og andre kilder (5,1 prosent).

Fossile energikilder (kull og gass) utgjorde altså 53,2 prosent av elektrisitetsmiksen.

På vei mot fornybarmålet

Uansett - en viktig trend er brutt i Tyskland. Energiforbruket gikk ned med 3,8 prosent samtidig som økonomien økte med 1,7 prosent.

– I 2013 økte utslippene parallelt med at fornybarkapasiteten ble bygd ut. Nå kan vi slå fast at den trenden er snudd. Fornybar vokser, og utslippene synker, sier Patrick Graichen ved i Agora Energiwende.

Graver man seg ned i den tyske statistikken, blir det tydelig at det er solenergi som har størst framgang i den tyske energiomstillingen: Vindkraft 52,4 TWh (økning 1 prosent), bioenergi 48,9 TWh (økning 5 prosent), solenergi 35,2 TWh (økning 14 prosent) og vannkraft 20,8 TWh (stabilt).

Vindstille i Norge

Hva så med Norge? Vannkraften sørger for at fornybarandelen vår ligger svært høyt, men noe særlig forandring innen vindkraft har det ikke vært.

Den ukentlige landsrapporten til Nord Pool viser at norsk vindkraftproduksjon i 2013 endte på 1,9 TWh. For 2014 er tallet 2,1 TWh. Siden det er den høyeste norske vindkraftproduksjonen noensinne, så er jo det en slags rekord det også.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?