Hjem > Siste nytt > Vil utsette byttefrist for el-målere

Vil utsette byttefrist for el-målere

Thomas Gundersen
Publisert 24.11.2014, sist oppdatert 05.09.2017


Justervesenet sendte i september ut forskrift om krav til elektrisitetsmålere på høring. I dag går høringsfristen ut. Endringen gjelder utsettelse av frist for å bytte ut målere som ikke består kontroll, til 2019.

I høringsforslaget står det også noe om mulighet for Justervesenet til ved enkeltvedtak å bestemme at slike målere likevel skal byttes ut.

Vil unngå dobbeltarbeid

Hensikten med endringsforslaget om utsettelse av frister, er å tilpasse elmålerforskriften til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (forskrift om kraftomsetning og nettjenester), der frist for innføring av AMS-målere er utsatt til 1.1.2019.  Endringsforslaget vil medføre at nettselskaper unngår kostnader ved å måtte bytte elektrisitetsmålere flere ganger.

Justervesenet vil nå vurdere høringsuttalelser som er kommet inn etter at høringsfristen utløper i dag 21. november.

– Uavhengig av om vi er leverandører, nettselskap, kraftleverandører eller sluttbrukere er vi alle like opptatt av at målerne måler korrekt og fungerer som de skal, sier Rolf Pedersen, forretningsutvikler i Aidon i Norge.

Han er imidlertid opptatt av at forslag til ny kontrollordning ikke ender opp i en dragkamp mellom ulike interessegrupper, men at man kan se på ordningen med konstruktive øyne og finne gode løsninger som er praktiske og effektive.

– Vi må ikke omtale kontrollordningen som et problem, for det er den virkelig ikke, sier Pedersen.

Viktigste tema

Justervesenets forslag til endringer i elmålerforskriften var et av de viktigste temaene som ble tatt opp på Elmåledagene denne uke. Et kjernespørsmål er hvor mange år det bør gå etter produksjon eller installasjon før kontroll av måler påkreves, samt hvordan utplukk av målere for stikkprøvekontroll skal foretas.

Leverandørene investerer mye i sporbarhetssystemer som gjør det mulig å spore produkter med oppdagede feil, og identifisere hvor disse er installert.

– I en revidert kontrollordning bør slike systemer hensyntas og stikkprøveordningen bør tilrettelegges på en praktisk måte slik at man kan få utnyttet fordelene med slike systemer, sier Pedersen.

Han mener det kan være snakk om å justere produksjonsbatcher og gruppestørrelser, etablere homogene grupper og liknende. Men det kan også være grunnlag for å benytte andre AMS-mekanismer slik som balansekontroll, avviksmålinger, trendkurver, også videre, for å avdekke feil på produkter.

Endringsforslagene

Tre forslag til endringer i forskrift om krav til elmålere er lagt ut på høring av Justervesenet:

  • Frist for utskiftning av målere som ikke tilfredsstiller nøyaktighetskravet på 3,5 prosent utsettes til 1. januar 2019.
  • Frist for hvor lenge kontroll kan unnlates på grunn av AMS-innføringen settes til 1. januar 2019.
  • Justervesenet gis anledning til å fatte enkeltvedtak om at unøyaktige elmålere likevel skal byttes før 2019.

Europower
Mona Adolfsen

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?