24.11.2014

Vil utsette byttefrist for el-målere


Justervesenet sendte i september ut forskrift om krav til elektrisitetsmålere på høring. I dag går høringsfristen ut. Endringen gjelder utsettelse av frist for å bytte ut målere som ikke består kontroll, til 2019.

I høringsforslaget står det også noe om mulighet for Justervesenet til ved enkeltvedtak å bestemme at slike målere likevel skal byttes ut.

Vil unngå dobbeltarbeid

Hensikten med endringsforslaget om utsettelse av frister, er å tilpasse elmålerforskriften til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (forskrift om kraftomsetning og nettjenester), der frist for innføring av AMS-målere er utsatt til 1.1.2019.  Endringsforslaget vil medføre at nettselskaper unngår kostnader ved å måtte bytte elektrisitetsmålere flere ganger.

Justervesenet vil nå vurdere høringsuttalelser som er kommet inn etter at høringsfristen utløper i dag 21. november.

– Uavhengig av om vi er leverandører, nettselskap, kraftleverandører eller sluttbrukere er vi alle like opptatt av at målerne måler korrekt og fungerer som de skal, sier Rolf Pedersen, forretningsutvikler i Aidon i Norge.

Han er imidlertid opptatt av at forslag til ny kontrollordning ikke ender opp i en dragkamp mellom ulike interessegrupper, men at man kan se på ordningen med konstruktive øyne og finne gode løsninger som er praktiske og effektive.

– Vi må ikke omtale kontrollordningen som et problem, for det er den virkelig ikke, sier Pedersen.

Viktigste tema

Justervesenets forslag til endringer i elmålerforskriften var et av de viktigste temaene som ble tatt opp på Elmåledagene denne uke. Et kjernespørsmål er hvor mange år det bør gå etter produksjon eller installasjon før kontroll av måler påkreves, samt hvordan utplukk av målere for stikkprøvekontroll skal foretas.

Leverandørene investerer mye i sporbarhetssystemer som gjør det mulig å spore produkter med oppdagede feil, og identifisere hvor disse er installert.

– I en revidert kontrollordning bør slike systemer hensyntas og stikkprøveordningen bør tilrettelegges på en praktisk måte slik at man kan få utnyttet fordelene med slike systemer, sier Pedersen.

Han mener det kan være snakk om å justere produksjonsbatcher og gruppestørrelser, etablere homogene grupper og liknende. Men det kan også være grunnlag for å benytte andre AMS-mekanismer slik som balansekontroll, avviksmålinger, trendkurver, også videre, for å avdekke feil på produkter.

Endringsforslagene

Tre forslag til endringer i forskrift om krav til elmålere er lagt ut på høring av Justervesenet:

  • Frist for utskiftning av målere som ikke tilfredsstiller nøyaktighetskravet på 3,5 prosent utsettes til 1. januar 2019.
  • Frist for hvor lenge kontroll kan unnlates på grunn av AMS-innføringen settes til 1. januar 2019.
  • Justervesenet gis anledning til å fatte enkeltvedtak om at unøyaktige elmålere likevel skal byttes før 2019.

Europower
Mona Adolfsen

Vindmøller dekket 130% av dansk døgnforbruk

Vindmøller produserte søndag for første gang mer strøm enn danskene hadde bruk for over et helt døgn, ifølge foreløpige tall fra Energinet.

Les mer

Markedskommentar september 2019

I denne markedskommentaren for september 2019 ser vi at det er en bedring i hydrologisk balanse og at den totale strømregningen til forbrukeren ligger an til å bli noe lavere i 2019 enn den var i 2018.

Les mer

Markedskommentar uke 37 2019

Denne uken har terminmarkedet for kraft steget kraftig etter usikkerhet rundt fransk kjernekraftproduksjon og produksjonskutt ved det nederlandske gassfeltet Groningen. Spotprisene har til forskjell fra terminmarkedet vært langt mer stabile og spotprisene har holdt nivået fra forrige uke.

Les mer

Markedskommentar uke 36 2019

Denne uken har vært preget av mye vind og ditto nedbør. I Norge er det 166 prosent av normal nedbør og i Sverige er det kommet over dobbelt av normalen for årstiden. Dette har ført til en forbedret energibalanse og lavere fremtidspriser.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?