11.02.2015

Vil snu opp ned på kraftbransjen

Produktivitetskommisjonen anbefaler både å innføre krav om eiermessig skille, og å oppheve kravet om offentlig eierskap.

Leder av Produktivitetskommisjonen, Jørn Rattsø, overleverte i dag sine anbefalinger om hvordan Norge skal bli mer produktiv. Mottaker var finansminister Siv Jensen. Sju sider av den svært omfattende rapporten på over 500 sider handler om kraftsektoren.

Som kommisjonsmedlem og direktør for Konkurransetilsynet, Christine B. Meyer, avslørte i forrige uke, kommer kommisjonen med to forslag som vil snu fullstendig opp ned på dagens eierstruktur i kraftbransjen.

Kommisjonens budskap oppsummeres i to setninger. Først en anbefaling om at ingen aktører skal kunne eie både kraftproduksjon og nettvirksomhet: "Produktivitetskommisjonen mener at krav om eiermessig skille bør utredes nærmere."

Deretter en tydelig beskjed om at kommuner, fylkeskommuner og staten ikke bør være de eneste som får eie kraftselskaper: "Kommisjonen tilrår en ny og heltlig vurdering av det offentlige eierskapet i kraftsektoren, samt likestilling av private og offentlige eiere."

Eiermessig skille

I kapittelet om selskapsmessig og funksjonelt skille, kommer kommisjonens holdning ganske raskt til syne i følgende setning: "Ikke alle små nettselskap er ineffektive, men alle ineffektive nettselskap er små."

Produktivitetskommisjonen støtter Reiten-utvalget fullt ut i rådet om å innføre fullt selskapsmessig og funksjonelt skille mellom kraftproduksjon og nettvirksomhet, men kommisjonen går et hakk lengre. De vil innføre eiermessig skille.

Kommisjonen viser til hvordan Konkurransetilsynet har argumentert for dette:

– Konkurransehensyn taler for at det naturlige monopolet bør rendyrkes og at konkurranse bør innføres for alle aktiviteter som ikke er en del av det naturlige monopolet. Et krav om eiermessig skille vil ifølge Konkurransetilsynet være en garanti for å sikre nettselskapenes nøytralitet. Produktivitetskommisjonen deler Konkurransetilsynets syn og mener at krav om eiermessig skille bør utredes nærmere, heter det i rapporten.

– Eiersituasjon er fastlåst

I spørsmålet om offentlig eierskap, er kommisjonen enda tydeligere i sin argumentasjon. Konklusjonen er helt klar: Kravet om offentlig eierskap bør fjernes.

– Både vannfall og kraftverk er stedbundne og kan ikke flyttes selv om eierskapet endres. Utbygging og drift av vannkraftverk er nøye regulert gjennom konsesjoner og forskrifter. Nasjonal råderett over vannkraftressursene er derfor godt sikret og er ikke avhengig av offentlig eller nasjonalt eierskap, skriver kommisjonen.

Videre heter det i rapporten at det er vanskelig å se hvordan offentlig eierskap sikrer nasjonal kontroll.

– Dagens eiersituasjon i kraftproduksjon er fastlåst, og eksisterende aktører bør utfordres av nye aktører. Private eller internasjonale aktører har ikke mulighet til å kjøpe seg inn med kontrollerende eierandeler i større vannkraftverk. En viktig drivkraft for produktivitetsforbedringer og økt konkurranse i norsk vannkraftproduksjon går dermed tapt. Kommisjonen tilrår derfor en ny og helhetlig vurdering av det offentlige eierskapet i kraftsektoren, samt likestilling av private og offentlige eiere, skriver kommisjonen.

Europower
Haakon Barstad

Markedskommentar uke 41 2019

Denne uken startet med en høy systempris på hele 44,1 øre/kWh, den høyeste systemprisen på nesten seks måneder. Lite vind, lavt tilsig kombinert med lave temperaturer som resulterte i høyt forbruk var årsaken til den høye systemprisen.

Les mer

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?