17.12.2015

Vil kutte strømregningen med 40 milliarder euro årlig

Nei, dette er ikke et kraftverk, men EU-parlamentets plenumsal i Strasbourg. Der ble det i går vedtatt enn energiresolusjon hvor parlamentet ber kommisjonen og medlemslandene om å prioritere arbeidet med å få bygget kraftlinjer over landegrensene. Foto: EU


(EUROPOWER): I går vedtok EU-parlamentet en resolusjon som skal kutte forbrukernes strømregning med 40 milliarder euro årlig. Virkemiddelet er bygging av kraftlinjer. Forhandlinger med utenforland skal skje med EU som motpart.


Målsetningen i resolusjonen er at energisystemene i EU-landene skal knyttes bedre sammen. Når nettet innad i EU er fullt utbygd, vil forbrukerne spare 2 euro/MWh, tilsvarende 40 milliarder euro årlig. Det vil kreve enorme investeringer, totalt 150 milliarder euro fram mot 2030.


Til tross for den enorme regningen ser regnestykket pent ut. Det tar ikke lang tid å dekke inn 150 milliarder, når den årlige besparelse er 40 milliarder.


I går vedtok EU-parlamentet en resolusjon hvor dette regnestykket er lagt til grunn. Hensikten er å sette fart på EUs ambisjon om at hvert enkelt land skal ha minst 10 prosent overføringskapasitet til naboland innen 2020.


EU skal være motpart
Resolusjonen slår fast at bedre utbygd strømnett er nøkkelen både å oppnå klimamålene og lavere energipriser. Parlamentet vil at alle prosjekter som skal få støtte må ha som hensikt å knytte landene mer sammen.


Utenforlandet Norge er naturligvis ikke nevnt i resolusjonen, men EU-parlamentet kommer med klar oppfordring om at når EU-land skal handle energi med andre land, så skal det skje med EU som motpart. Eller « … urge the EU and its member states to negotiate with one voice with third countries when drawing up energy contracts…», som det heter i resolusjonen.


8 prosent fra Nordsjø-området
I et eget punkt om Nordsjø-området, anslår EU-parlamentet at dette området vil kunne stå for 8 prosent av Europas kraftproduksjon i 2030. En full utbygging av sjøkabler vil kunne kutte strømregningen til forbrukerne med mellom 5 og 13 milliarder euro.


EU-parlamentet oppfordrer EU-kommisjonen og det påtroppende nederlandske formannskapet om å i løpet av 2016 få på plass nødvendig juridisk rammeverk for å knytte landene rundt Nordsjøen sammen.

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?