17.12.2015

Vil kutte strømregningen med 40 milliarder euro årlig

Nei, dette er ikke et kraftverk, men EU-parlamentets plenumsal i Strasbourg. Der ble det i går vedtatt enn energiresolusjon hvor parlamentet ber kommisjonen og medlemslandene om å prioritere arbeidet med å få bygget kraftlinjer over landegrensene. Foto: EU


(EUROPOWER): I går vedtok EU-parlamentet en resolusjon som skal kutte forbrukernes strømregning med 40 milliarder euro årlig. Virkemiddelet er bygging av kraftlinjer. Forhandlinger med utenforland skal skje med EU som motpart.


Målsetningen i resolusjonen er at energisystemene i EU-landene skal knyttes bedre sammen. Når nettet innad i EU er fullt utbygd, vil forbrukerne spare 2 euro/MWh, tilsvarende 40 milliarder euro årlig. Det vil kreve enorme investeringer, totalt 150 milliarder euro fram mot 2030.


Til tross for den enorme regningen ser regnestykket pent ut. Det tar ikke lang tid å dekke inn 150 milliarder, når den årlige besparelse er 40 milliarder.


I går vedtok EU-parlamentet en resolusjon hvor dette regnestykket er lagt til grunn. Hensikten er å sette fart på EUs ambisjon om at hvert enkelt land skal ha minst 10 prosent overføringskapasitet til naboland innen 2020.


EU skal være motpart
Resolusjonen slår fast at bedre utbygd strømnett er nøkkelen både å oppnå klimamålene og lavere energipriser. Parlamentet vil at alle prosjekter som skal få støtte må ha som hensikt å knytte landene mer sammen.


Utenforlandet Norge er naturligvis ikke nevnt i resolusjonen, men EU-parlamentet kommer med klar oppfordring om at når EU-land skal handle energi med andre land, så skal det skje med EU som motpart. Eller « … urge the EU and its member states to negotiate with one voice with third countries when drawing up energy contracts…», som det heter i resolusjonen.


8 prosent fra Nordsjø-området
I et eget punkt om Nordsjø-området, anslår EU-parlamentet at dette området vil kunne stå for 8 prosent av Europas kraftproduksjon i 2030. En full utbygging av sjøkabler vil kunne kutte strømregningen til forbrukerne med mellom 5 og 13 milliarder euro.


EU-parlamentet oppfordrer EU-kommisjonen og det påtroppende nederlandske formannskapet om å i løpet av 2016 få på plass nødvendig juridisk rammeverk for å knytte landene rundt Nordsjøen sammen.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?