Hjem > Siste nytt > Vil ha flere kabler

Vil ha flere kabler

Publisert 19.06.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Nexan

Konsernsjef Øystein Løseth i Vattenfall mener Norge trenger mer overføringskapasitet til utlandet, og har langt fra gitt opp sitt eget NorthConnect-prosjekt. Foto: Andreas Lind, Vattenfall.

Både Øystein Løseth og Tormod Hermansen mener Norge absolutt bør bygge flere kabler for å overføre kraft til utlandet. Løseth ser gjerne at både egen kabel og Statnetts kabel blir realisert.

– Det skal bygges mye ny fornybar kraft i Norge og Sverige i årene fram til 2020, og vi mener at vi absolutt må ha mer kapasitet ut mot kontinentet og UK. Derfor har Vattenfall vært med i et prosjekt der vi ser på en kabel fra Vest-Norge til UK. Ikke samme kabel som Statnett ser på, men vi håper jo at en av oss – kanskje begge to, bygger før eller siden, sier Øystein Løseth som nylig sa opp stillingen som konsernsjef i Vattenfall, men som skal fungere i stillingen fram til høsten.

Uttalelsen kom som et svar på spørsmål fra Europower under et frokostmøte i dag i regi av Mercuri Urval. Prosjektet Løseth snakker om, er selskapet NorthConnect – som eies av E-Co Energi, Agder Energi, Lyse, Vattenfall og Scottish and Southern Energy.

NorthConnect har søkt NVE om konsesjon til å bygge og drive en likestrømsforbindelse mellom Storbritannia og Norge. Ilandføring i Storbritannia er Peterhead i Skottland. I Norge er det planlagt ilandføring i Sima i Eidfjord kommune i Hordaland. Sekundært søkes det om ilandføring i Samnanger kommune.

Stoltenberg-regjeringens endring av energiloven i fjor høst innebar at det nå kun er Statnett som kan bygge kabler til utlandet. Dagens regjeringspartier sa den gangen at de ville endre på dette vedtaket når de kom i posisjon. Det er dette NorthConnect nå venter på.

 

Støtte av Hermansen

På frokostmøtet deltok også Tormod Hermansen, tidligere konsernsjef i Telenor og tidligere styreleder i kraftselskapet Eidsiva.

– Jeg tror det er helt avgjørende at vi får bygget flere kabler, altså mer kapasitet mellom Norge og kontinentet, kanskje også en kabel til mot England. Jeg hadde håpet og trodd at dette kunne håndteres forretningsmessig og ikke politisk. Jeg tror ikke så mye på at politikerne skal sitte og bestemme. Vi må anlegge en alminnelig import/eksport-betraktning, alminnelig forretningsmessighet rundt akkurat dette å få kraften avsatt, sa Hermansen

– Vi har noen naturlige fortrinn, og derfor tror jeg at Norden vil være en betydelig krafteksportør i det lange løp, også når det gjelder elkraft. Men det krever tilstrekkelig integrasjon og deregulering av de europeiske kraftmarkedene, og det vil ta tid. Jeg tror ikke man skal slutte å bygge ut ny kapasitet i Norden, men man skal nok være relativt tilbakeholden de nærmeste årene, la han til.

Også Løseth ser utfordringen det vil være å få velfungerende markeder hvor Norge kan få avsetning for kraften.

– Det er viktig å få et integrert marked i Europa. Det er også en del av den målsettingen EU har for å kostnadseffektivisere det europeiske kraftmarkedet. Det vi ser i dag, er en tendens til å gå i motsatt retning. Man snakker om kapasitetstariffer for ny kapasitet i hvert enkelt land, sa Løseth som likevel tror Norden kan bli en stor krafteksportør på sikt.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?