07.01.2014

Vil ha 60 meter brede kraftgater

Gran+over+linje2

Haakon Barstad Europower

Trepåfall er den desidert viktigste årsaken til at det oppstår feil på strømnettet etter en storm. Foto: Helgelandskraft

– Vi kan ikke lenger bare vente på feilene. Vi må gjøre noe, sier Ørger Thokle. Driftssjefen i Rauma Energi Nett vil ha grunneierne med på å gjøre ryddebeltene bredere.


Den stormfulle vinteren har gjort at flere nettselskap har fått merke konsekvensene av for smale ryddebelter, eller kraftgater som det også kalles.


– Problemet er trær utenfor ryddebeltet. De går overende på grunn av rotvelt, og skaper utkoblinger. Vi har hatt veldig mange avbrudd på kort tid, og tålmodigheten til kundene er brukt opp, sier driftssjef Ørger Thokle i Rauma Energi Nett.

Utenfor ryddebeltet

Han har 250 linjekilometer å passe på i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Det lille nettselskapet ble truffet av både Hilde og Ivar.

– Under Ivar var vi i løpet av halvannet døgn ute på samme sted tre ganger for å rydde rotvelter. I det områder står det flere trær jeg er sikker på kommer til å gå over ende i løpet av vinteren. Tiden er kommet for at vi ikke kan bare sitte å vente på feilene. Vi må gjøre noe, sier han.

Problemet er at han ikke har lov til å ta trærne.

– De står utenfor klausulerte ryddebelte, og da kan vi ikke ta dem. I enkelte tilfelle har vi tatt litt mer enn vi egentlig kan, og det har medført misnøye fra grunneierne, sier han.

60 meter kraftgater

Nå har han invitert grunneierorganisasjonene i kommunen, som bondelag og skogeierlag, til et møte.

– Målet er å få til et representativt utvalg vi kan forhandle med. Gjennom forhandlinger vil vi utarbeide en rammeavtale rundt erstatninger og båndlegging. Så håper jeg vi kan bruke denne rammeavtalen ovenfor hver enkelt grunneier, sier Thokle.

Enkelte steder håper han å få til 60 meter ryddebelter.

– Der trærne er 30 meter høye, kan det enkelte steder bli snakk om 60 meter ryddebelte. Men jeg ser på det som urealistisk å få til det over hele kommunen. Det er det nok verken vilje til eller økonomi til, sier han.

Planen er å bruke rammeavtalen til å utvide ryddebeltene i de mest utsatte områdene først.

– Først må vi få på plass erstatningsstørrelser vi er enige om, så vil vi vurdere ryddekostnadene opp mot KILE-kostnader. Jeg ønsker meg selvfølgelig generelt bredere ryddebelter, men har forståelse for at grunneiere ønsker jo å disponere grunnen sin selv, sier han.

Problemet vokser

Thokle er opptatt av å ha en god dialog med grunneierne, og å få til ordninger alle er enige om. Han ser likevel ikke bort i fra at det vil komme statlige krav gjennom NVE om bredere kraftgater.

– Det ser ut til at vi bare får mer storm og uvær, og vi lever i et samfunn med stadig større krav til sikker strømforsyning. Derfor er vi er nødt til å gjøre noe med dette, sier Thokle.

I rapport utgitt av NVE for et år siden, slås det fast at trefall på linjen er den viktigste årsaken til lengre strømbrudd i Norge. En viktig årsak er at det blir stadig mer skog.

Økt tilvekst har gjort at skogvolumet er doblet seg i løpet av de siste 40 årene, og økningen i skogvolum er størst på Vestlandet. En beregning viser at det nå står minst dobbelt så mye skog langs kraftlinjene som det gjorde for 40 år siden.

Trærne øker i alder og størrelse, og andelen døde trær øker. I tillegg bidrar klimaendringer med høyere temperatur, mer nedbør, og flere dager med kuling og storm til å øke sannsynligheten for trefall.


Elhub er lansert

Elhub er endelig lansert. Med Elhub trenger ikke alle nettselskaper å utveksle data med alle strømselskapene. Begge parter kan isteden kommunisere digitalt med Elhub.

Les mer

Slik produseres strømmen i Europa

Atomkraft, kull og gass er de tre største elektrisitetskildene når det kommer til produksjon i Europa. Solenergi kommer lengre ned på lista.

Les mer

Markedskommentar uke 7 2019

Denne uken har vært mild med temperaturer godt over normalen for årstiden. Mindre forbruk og høy vindkraftproduksjon har gitt lavere spotpriser denne uken. Mildere vær i prognosene kombinert med lavere CO2 –kvotepris har dratt terminmarkedet for kraft betydelig ned denne uken.

Les mer

Må slå ned på useriøse strømleverandører

Energi Norge mener myndighetene må skjerpe innsatsen mot strømselskaper som bryter lover og regler, slik at kundene kan ha tillit til at strømmarkedet gir dem tydelige og gode valgmuligheter.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?