25.09.2014

Vil forlenge levetiden på vindturbiner

Ytre+viknaEuropower. Mona Adolson.

Vindturbiner er ofte utsatt for harde værforhold. Mange er også plassert langt unna bebyggelse. For å bedre levetiden setter DNV GL nå i gang et prosjekt for å bedre levetiden på glidelagrene. Her fra Ytre Vikna vindpark. Illustrasjonsfoto: NVE

DNV GL går i spissen for et samlet industriprosjekt som skal se på muligheten til å øke levetiden på glidelagre i vindturbinene, noe som skal kunne øke levetid og pålitelighet i turbinene.

Målet er å finne løsninger i fellesskap som vil gi mer holdbare lagre som igjen vil redusere både drifts- og vedlikeholdskostnadene.

DNV GL har sammen med flere uavhengige energieksperter (Garrad Hassan, KEMA, DNV, GL Renewables Certification) gjort det kjent at de har startet på et nytt Joint Industry Project (JIP), med formål å utvikle et trygt og pålitelig beregningskonsept for levetiden på glidelagre som vil øke påliteligheten av vindturbiner.

Prosjektet vil samarbeid med interessenter fra hele bransjen for å redusere skadene i feltet. Kunnskapen som genereres er planlagt å bli inkludert i en DNV GL anbefalt praksis eller standard.

Prosjektet kom til etter at vindkraftindustrien selv erkjente at det ikke var godt nok dokumentert og beregnet hvordan det levetiden for turbinene og lagrene er. Dette påvirker potensiell risiko for fremtidig utvikling og investeringer. Ved å utvikle en pålitelig beregningsverktøy for glidelagre, vil energiaktørene kunne arbeide mot realistiske operative levetidsberegninger og redusere produksjonskostnadene. Videre vil risikoen for skader på feltet reduseres og vesentlige drift- og vedlikeholdskostnader kan unngås i fremtiden.

Starter i 2015

Selve samarbeidet vil starte i begynnelsen av 2015 med et kick-off møte inkludert alle utvalgte partnere fra vindturbindesignere og -produsenter, produsenter av glidelagre, samt eiere og operatører av vindmølleparker.

Prosjektet er planlagt å gå fram til slutten av 2016. DNV GL inviterer nå selskaper til å bli med i prosjektet.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?