25.09.2014

Vil forlenge levetiden på vindturbiner

Ytre+viknaEuropower. Mona Adolson.

Vindturbiner er ofte utsatt for harde værforhold. Mange er også plassert langt unna bebyggelse. For å bedre levetiden setter DNV GL nå i gang et prosjekt for å bedre levetiden på glidelagrene. Her fra Ytre Vikna vindpark. Illustrasjonsfoto: NVE

DNV GL går i spissen for et samlet industriprosjekt som skal se på muligheten til å øke levetiden på glidelagre i vindturbinene, noe som skal kunne øke levetid og pålitelighet i turbinene.

Målet er å finne løsninger i fellesskap som vil gi mer holdbare lagre som igjen vil redusere både drifts- og vedlikeholdskostnadene.

DNV GL har sammen med flere uavhengige energieksperter (Garrad Hassan, KEMA, DNV, GL Renewables Certification) gjort det kjent at de har startet på et nytt Joint Industry Project (JIP), med formål å utvikle et trygt og pålitelig beregningskonsept for levetiden på glidelagre som vil øke påliteligheten av vindturbiner.

Prosjektet vil samarbeid med interessenter fra hele bransjen for å redusere skadene i feltet. Kunnskapen som genereres er planlagt å bli inkludert i en DNV GL anbefalt praksis eller standard.

Prosjektet kom til etter at vindkraftindustrien selv erkjente at det ikke var godt nok dokumentert og beregnet hvordan det levetiden for turbinene og lagrene er. Dette påvirker potensiell risiko for fremtidig utvikling og investeringer. Ved å utvikle en pålitelig beregningsverktøy for glidelagre, vil energiaktørene kunne arbeide mot realistiske operative levetidsberegninger og redusere produksjonskostnadene. Videre vil risikoen for skader på feltet reduseres og vesentlige drift- og vedlikeholdskostnader kan unngås i fremtiden.

Starter i 2015

Selve samarbeidet vil starte i begynnelsen av 2015 med et kick-off møte inkludert alle utvalgte partnere fra vindturbindesignere og -produsenter, produsenter av glidelagre, samt eiere og operatører av vindmølleparker.

Prosjektet er planlagt å gå fram til slutten av 2016. DNV GL inviterer nå selskaper til å bli med i prosjektet.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?