Hjem > Siste nytt > Vil flytte 200 oljemilliarder til fornybar energi

Vil flytte 200 oljemilliarder til fornybar energi

Publisert 19.11.2012, sist oppdatert 05.09.2017


(TU)

Leder Marius Holm i Zero vil at Oljefondet skal bli fornybart. Foto: Eirik Helland Urke

Zero vil øke Oljefondets investeringer i fornybar energi med 200 milliarder kroner. Pengene skal flyttes fra aksjer i fossil-industrien.


Miljøstiftelsen Zero vil flytte det norske Oljefondets investeringer i fossil energi over til fornybar energi.

250 millliarder kroner skal gjøre den norske staten til en av de fremste investorene i internasjonal fornybarindustri.

Leder Marius Holm la frem initiativet på åpningen av Zerokonferansen i dag – en konferanse som har utviklet seg til å bli en av de aller viktigste møteplassene for politikere, næringslivsfolk og organisasjoner som er opptatt av fornybar energi.

– Jeg vil ikke at våre økonomiske utsikter skal være avhengig av en mislykket klimapolitikk. Hvis klimapolitikken lykkes – er de fossile investeringene dårlige investeringer, sa Marius Holm.

Nødvendig for avkastningen


Han påpeker at analyseselskapet Mercer på oppdrag fra Finansdepartementet har vurdert Statens pensjonsfonds risikoeksponering ved forskjellige klimapolitiske scenarier.

– Hvis vi baserer våre investeringsbeslutninger på at verden ikke klarer å redusere klimagassutslipp i det hele tatt, det man kaller et “Climate breakdown-scenario” der utslippene øker kraftig fra dagens nivå, er vi fornuftig posisjonert, sier Holm.

Zero-lederen sier at et slikt scenario vil gi enorme kostnader for samfunnet, og uansett redusere verdien av fondet fundamentalt.

– Hvis vi derimot tror at verden vil kutte utslippe ned til 30 gigatonn i 2030, vil det ikke bare være lønnsomt å investere i rene løsninger, men nødvendig for å sikre avkastning, sier Holm.

100 milliarder i Europa


Zero vil ha et nytt statlig investereringsselskap som kan bli storeiere i kraftverk verden over. De første hundre milliardene skal brukes i Europa.

– Dette er ikke noe hokus pokus. Europa investerer allerede i dag 250 milliarder kroner i året i fornybar energi. De må videre opp i 500 milliarder kroner for å nå fornybarmålene. Norge kan fint klare å plassere hundre milliarder kroner innen 2020, kanskje enda raskere, sier Holm.

Han ser på det som en trygg investering, med stabil og god avkastning. Holm peker på at det går svært godt i den europeiske solkraftbransjen .

Solceller montert på hustak vil være konkurransedyktige med kraft fra nettet i år. Innen tre år vil også store solkraftverk være konkurransedyktige. I Spania planlegges det nå fem gigantiske solkraftverk – basert på at solkraft nå kan konkurrere uten subsidier. Hver av dem skal levere samme effekt som et gasskraftverk, ifølge Zero.

– For den som leter etter investeringsmuligheter, og som har lang tidshorisont, er investeringer i sol, vindkraft, og annen fornybar energi i Europa en ubegrenset mulighet, mener Holm.

Storinvesteringer i utviklingsland


Zero vil at den norske stat også oppretter et gigantisk investeringsfond for fornybarinvesteringer i mellominntektsland og lavinntektsland – et slags Norfund med ti ganger så mye finansielle muskler som det statlige investerignsfondet for utviklingsland har i dag. Også her skal det brukes minst hundre milliarder kroner.

Marius Holm er inneforstått med at det vil ta lenger tid å plassere pengene, men at det også her er store behov. Afrika alene trenger 200 millioner kroner i kraftinvesteringer i året.

Holm mener de eventuelle investeringene vil betale seg. Han peker på at Norfund siden oppstarten har hatt større avkastning enn Oljefondet – 13 prosent, mot Oljefondets fem prosent.

– Selskapet må knytte til seg industrielle partnere innen sol- og vindkraft, slik suksessoppskriften har vært for Norfund og SNPower innen vannkraft, understreker Holm.

Han viser til at det er helt nødvendig å få med seg private investorer i en slik storsatsing. Derfor vil Zero at den norske stat skal lette risikoen for de private selskapene – med en ny og styrket GIEK-ordning for fornybarinvesteringer.

– En slik garanti gir investor trygghet for at egenkapitalen ikke går tapt om staten nasjonaliserer kraftverket, eller går konk, sier Holm.

Må kutte hjemme også


Holm tror at Zeros finansinitiativ kan booste det norske fornybarmiljøet.

– Den kan bli motoren i en helt ny næringsklynge, og skape verdens råeste kunnskapsmiljø innen fornybar finans. Vi kan trekke til oss forvaltningsmiljøer fra andre private og offentlige pensjonsfond – som alle nå ser på mulighetene for å gå fra å eie aksjer til å eie infrastruktur - fysiske installasjoner som verden trenger, mener Holm.

– Du er ikke redd for at regjeringen vil bruke en slik satsing som et påskudd for å gjøre mindre med utslippene her hjemme i Norge?

– Et slikt initiativ er så viktig at vi ikke kan legge vekt på hvordan Jens oppfatter det. Den kommende regjeringen må uansett snu utslippskurven i neste stortingsperiode. Vi har sett på utkastene til partiprogrammer og ser ikke hvordan de skal klare det. Partiene må gå i seg selv, og finne sterkere virkemidler, konkluderer Zero-lederen.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?