Hjem > Siste nytt > Vi har vært utslippsfrie fra dag én

Vi har vært utslippsfrie fra dag én

Thomas Gundersen
Publisert 17.01.2017, sist oppdatert 05.09.2017

Foto: Gudbrandsdal Energi

(enerWE) 96,1 prosent av Norges kraftproduksjon kommer fra fornybar miljøvennlig vannkraft. Resten kommer fra vindkraft og varmekraft. Norge ligger således godt an i det grønne skiftet, ettersom vårt fokus er rettet mer mot utslipp i transportsektoren, samt det vi produserer av olje og gass.

Selv om norsk vannkraft er både fornybar og miljøvennlig, er det likefullt motstand mot å bygge ut mer vannkraft. Naturvernforbundet gikk i går ut og mente at klimaproblemene ikke kan løses ved å bygge ut norske vassdrag.

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som er medlem av NHO. De er ikke enige med Naturvernforbundet.

– Norges tilgang på fornybar energi gjør det enklere og rimeligere å nå de klimamålene vi har forpliktet oss til. I tillegg legger det grunnlag for nye arbeidsplasser både i den tradisjonelle industrien og i nye kraftkrevende næringer som datalagring, samt i elektrifisering av vei- og sjøtransport. Her er det et stort og spennende potensial hvor Norge gjennom vannkraften har et naturgitt konkurransefortrinn, sier Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge, til enerWE.

Han påpeker at det er mye å hente i eksisterende vannkraftverk, og at det kan gi økt produksjon uten at det må gjøres store inngrep i naturen.

– Norge er et av verdens største vannkraftland og har store ressurser som kan utvikles videre. Det viktigste er at vi får mulighet til å investere i de kraftverkene som allerede ligger der. Når gamle kraftverk skal rehabiliteres, kan en ofte oppnå økt produksjon uten store naturinngrep, sier Øverås.

Energi Norge mener også at det er nye prosjekter som bør kunne gjennomføres med dagens strenge miljøkrav.

– Vi må huske på at vannkraftverk i dag bygges med en helt annen miljøstandard enn for 50 år siden, sier Øverås.

Det er mye snakk om det grønne skiftet, både i Norge, Europa og resten av verden. Det mange ikke tenker over er at Norge allerede er langt fremme i dette skiftet som følge av vår vannkraftbaserte strømproduksjon.

– Grønn omstilling og økt verdiskaping kan skje både gjennom næringsutvikling innenlands og gjennom krafthandel med landene rundt oss. Mens resten av Europa bruker milliarder på å avkarbonisere kraftproduksjonen sin, har vi vært utslippsfrie fra dag én, sier Øverås til enerWE.

Norge er selvforsynt med elektrisk kraft, men vi importerer også litt. I 2015 importerte vi 90 TWh, mens vi eksporterte hele 2.142 TWh med strøm, ifølge SSB. Tallene kunne vært mye større hvis vi hadde hadde flere og bedre strømforbindelser til utlandet.

– Derfor er det positivt at vi kan selge overskuddskraft til andre land – og kjøpe tilbake når prisene på kontinentet er lave, sier Øverås.

Resten av Europa bruker i stor grad kull, samt gass som de blant annet kjøper fra Norge. Deler av dette kunne vært erstattet med mer miljøvennlig strømproduksjon hvis Norge trappet opp produksjonen av fornybar vannkraft, samt investerte mer i utenlandskabler.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?