16.04.2015

Venstre positive til å skille ut nettselskapene

(Montel) Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) ligger an til å sikre seg flertall på Stortinget for forslaget om å skille ut alle nettselskap som egen virksomhet.

– Nå skal vi lytte til høringsinnspillene først, men vi er i utgangspunktet positive til forslaget, sier leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Venstres Ola Elvestuen til Montel.

I går sendte OED forslag til endringer i energiloven ut på høring. Der foreslås det blant annet å innføre selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskap avhengig av størrelse, i tråd med Reiten-utvalgets anbefalinger. (se egen sak)

Elvestuen viser til at det skal foretas store investeringer i kraftnettet framover, både for å ta igjen etterslep, legge til rette for tilkobling av ny kraftproduksjon og oppgradere nettet med smarte målere.

– Vi deler mange av de vurderingene som Reiten-utvalget gjør, og vi er positive til at det må gjøres endringer. Men nå skal vi først høre på uttalelsene før saken kommer til Stortinget.

KrF i tenkeboksen
Det andre av regjeringens samarbeidspartier, KrF, er ikke like klare i sine konklusjoner.

– Vi har ikke tatt stilling til dette ennå. Vi skal ha en grundig gjennomgang i partiet fordi dette er en stor sak for oss. Dette berører hele landet og mange lokale selskap, så dette vil vi bruke tid på, sier stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide.

Hun er samtidig veldig glad for at lovforslaget kommer nå, og ikke sammen med energimeldingen som først er ventet neste år.

Ifølge Eide skal Tord Lien orientere KrFs gruppemøte om saken i slutten av april. Det har allerede vært en intensiv lobby-virksomhet rettet mot stortingsrepresentantene om saken.

Hun vil ikke si hva hun personlig mener om saken på nåværende tidspunkt.

– Det viktigste for oss er at vi får en konstruksjon som gjør at sluttkundene er de som for fordelene av eventuelle endringer. Men dette handler også om distriktsarbeidsplasser og beredskapssituasjonen, sier Eide, som ønsker en bredest mulig enighet om saken på Stortinget.

Ap skeptisk til tvang
Aps Terje Lien Aasland sier han tror det er en fordel med større enheter på nettsiden, men han er skeptisk til å tvinge sammen nettselskap ved å innføre fullt funksjonelt og selskapsmessig skille.

– Etter min mening har regjeringen et ideologisk motiv bak dette som jeg er lite tilhenger av. Men det er viktig at man får gode og robuste nettselskaper som håndterer fremtidens utfordringer. Nå skal vi med åpent sinn vurdere høringsinnspillene, så får vi se hva vi ender opp på, sier Aasland.

Aasland peker også på at en del nettselskaper har bygget ut fiber i sine områder, en oppgave som neppe hadde blitt gjort uten at dagens nettselskaper eksisterte.

KS Bedrift skriver i en melding på sine nettsider at organisasjonen er skuffet over forslaget fra OED om fullt selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?