11.03.2016

Venstre og MDG sikrer flertall for funksjonelt skille

(Montel) Fredag ble det klart at regjeringspartiene får flertall på Stortinget for innføring av funksjonelt skille, men endringen blir utsatt med to år til 1. januar 2021.


– Det er et flertall for også å innføre funksjonelt skille. Regjeringspartiene får med seg Venstre og MDG, men vi har foretatt en endring der vi forlenger fristen for innføring fra 1. januar 2019 til 1. januar 2021, sier Venstres Ola Elvestuen til Montel.


Han er leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.


Komiteen avgir i dag innstilling om endringer i energiloven som innebærer skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet i kraftbransjen.


– Vi gjør dette for å bygge fornybarsamfunnet. Funksjonelt skille er en tilpasning til endringene i energisystemet vi vil få. Det vil komme inn stadig flere aktører som småkraftverk, plusskunder, og det kommer inn batteriteknologi. Man får inn flere aktører med motstridende interesser, og nå er man med på å sikre at de møter et nøytralt nettselskap, sier Elvestuen.


NVE tror strømselskapene overdriver


– Kritikerne av funksjonelt skille har sagt at det vil føre til mer byråkrati og økte kostnader?


– Det vil bli noe økt kostnader, men her har man god tid til å tilpasse seg, og dette er en tilpasning som er nødvendig, sier Elvestuen.


Han legger til at det har vært en omfattende diskusjon internt i partiet om saken, men at det ble en enighet i stortingsgruppen om resultatet.


Ap negative
Nestleder i energi- og miljøkomiteen, Aps Terje Lien Aasland, er derimot lite fornøyd med at funksjonelt skille nå blir innført.


– Jeg mener dette er uhensiktsmessig, byråkratisk og vil drive opp kostnadene. Man får ikke utnyttet kompetansen i selskapene, og det er en direkte inngripen i hvordan eierne skal kunne organisere virksomheten på en grei måte, sier Aasland til Montel.


Han understreker at det samtidig er viktig å beskytte kundene til nettmonopolene og sørge for at de ikke betaler for annet enn nettjenestene.


– Derfor går vi inn for et selskapsmessig skille, slik at nettselskapene blir en egen enhet og at NVE som tilsynsmyndighet har en avklart juridisk ramme å forholde seg til. Vi mener det er en hensiktsmessig løsning, sier Aasland, som mener det er paradoksalt at samtidig som regjeringen prater om å kutte i unødvendig byråkrati, så innføres nå en ordning som vil føre til det stikk motsatte.


Forslaget om selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper kom i Reiten-rapporten som ble lagt fram i mai 2014, og olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sendte forslaget til Stortinget 4. desember i fjor.


I dag er det bare nettselskaper med over 100.000 kunder som må ha funksjonelt skille, men nå skal dette kravet gjelde samtlige nettselskap.


Funksjonelt skille har utløst full krig internt i kraftbransjen, der de store kraftselskapene ønsker forslaget velkommen, mens de små aktørene ledet an av Distriktenes Energiforening har kjempet imot forslaget.


Det har også vært omfattende ståhei internt i Energi Norge, der de minste medlemmene kom med krass kritikk av bransjeorganisasjonens håndtering av saken, og krevde at Energi Norge-styret tok avstand fra funksjonelt skille.


Det nektet styret å gjøre, og Energi Norge endte deretter opp med å ikke ta stilling til forslaget.Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?