12.09.2014

Veldig gode erfaringer med AMS

DSC_9624+-+Kopi

Europower Haakon Barstad

Ringeriks-Kraft Nett var det første nettselskapet med fullt utbygd AMS-system etter de nye forskriftene. Nettsjef Jan Erik Brattbakk kan fortelle om store besparelser både i kundebehandling og på nettplanlegging. Foto: Haakon Barstad.

Ringeriks-Kraft Nett har hatt 75 prosent reduksjon i antall kundehenvendelser etter at de tok i bruk AMS. Også på andre områder sparer nettselskapet store beløp.

– Antall kundehenvendelser har gått ned vesentlig, minst 75 prosent. Det har vi store besparelser på. Vi ønsker jo å ha kontakt med kundene, men samtalene som er borte er klager på regningene, sier nettsjef for Ringeriks-Kraft Nett, Jan Erik Brattbakk.

Han orienterte i dag om erfaringene med AMS på Smartgridkonferansen på Fornebu.

Ringeriks-Kraft var det første nettselskapet som var ferdig med AMS-utrullingen i henhold til de nye kravene. De startet monteringen i september 2012, og var helt ferdig ved årsskiftet 2013/2014.

– Vi bruker AMS til måleravlesning, stenge og åpne anlegg ved mislighold, spenningsmålinger og alarmer ved overspenning, underspenning, åpent deksel og plombebrudd. Vi kunne ha hentet inn mange andre ting også, men vi innskrenker oss til disse tingene foreløpig, fortalte Brattbakk.

Justert ned bemanningen

Brattbakk deler opp fordelene i to områder. Det ene er måleravlesning, fakturering og andre kunderealterte forhold. Det andre området er at nettselskapet har fått helt nye muligheter til å planlegge investeringer i av nettet.

I kundebehandlingen har de oppnådd store gevinster.

– Vi bruker samme ressurser på 21.200 målepunkter i dag som vi brukte på 750 målepunkter tidligere. Vi har månedlig fakturering, og har oppnådd en likviditetsgevinst. Vi har også justert bemanningen på kundesenteret, sier Brattbakk til Europower.

Før fikk nettselskapet mange spørsmål om stipulering.

– Halvparten av målerne ble jo ikke lest av, og det måtte vi gjøre stipulering av forbruket. Den stipuleringen var en del kunder uenige i, og da ringte de. Det er masse hæssel med kundeavlest-forbruk, og det slipper vi nå. Vi tilbyr kundene bedre tjenester med riktigere faktura, og kundene slipper å være våre avlesningsagenter ute på målepunktene, sier han.

Vurderer direkte kompensasjon

Oversikt over strømforbruket er tilgjengelig for kundene klokka ni dagen etter.

– De kan gå inn og sjekke forbruket enkeltdager, eller i uker eller måneder. Statistikken er tilgjengelig helt tilbake til AMS-systemet startet. Dette brukes av 10 til 15 kunder hver dag, gjerne i forbindelse med at de har fått en regning, sier nettsjefen.

Han forteller at en helt nøyaktig avbruddslogg også er svært nyttig.

– Når vi kan se nøyaktig når og hvor strømmen har vært borte. Det gjør diskusjonene med kundene enklere, sier han og forteller at Ringeriks-Kraft vurderer å innføre direkte kompensasjon til enkeltkunder ved avbrudd framfor generelle KILE-kostnader.

Stenging av målepunkt er et annet eksempel på kostnadsbesparelser.

– Det er veldig effektivt å gjøre det via AMS-målerne i forhold til å måtte sende ut montører både ved stenging og gjenåpning, sier han.

Mye bedre planlegging

Nettplanleggerne i Ringeriks-Kraft har fått en hel ny hverdag.

– Vi har oversikt over nettflyten på alle målepunkter til alle timer. Det er utrolig nyttig for nettplanleggingen. Vi har store gevinster på å unngå overdimensjonering av trafoer og ved å unngå feil nedbygginger av masteanlegg. Vi har spart inn masse penger, både for oss selv og for kundene i anleggsbidrag, sier Brattbakk.

Han forteller at de så vidt har begynt å benytte seg av all informasjonen. Likevel har nettselskapet allerede en helt annen oversikt over nettet enn tidligere.

– Nå ser vi flaskehalsene bedre. Vi ser hvor det er dårlig spenning, det måles jo ute på hver enkelt måler hver dag. Når vi setter dette i system, oppdager vi områder vi må gjøre noe. Vi tar investeringsbeslutninger daglig. Tidligere baserte vi oss på tommelfinger-antakelser, og satte i gang jobber ut ifra det. Nå vet vi eksakt hva effekten er i ulike områder, og kan bygge nett ut i fra det reelle effektbehovet, sier Brattbakk.

Enorm datamengde

Noen utfordringer har det vært. Mens nettselskapet tidligere mottok 260.000 målinger i året, får de nå 185 millioner målinger.

– Vi får inn like mange målinger daglig som vi fikk på to år tidligere. Informasjonsmengden er så stor at vi jobber med et dataprosjekt for å rydde opp i informasjonsstrømmen, sier han.

– Men likevel klarer dere allerede å planlegge nettet bedre?

– Ja, fagfolkene våre klarer å hente ut den informasjonen de trenger, men vi ønsker å gjøre informasjonen mer tilgjengelig for alle medarbeidere. Målet er at man ikke skal være datanerd for å drive med nettopprydning, sier Brattbakk.

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?