12.07.2016

Varmepumper gir mye energi

 Private husholdninger kutter strømforbruket betraktelig med bruk av varmepumper. Illustrasjonsfoto: Morten Fredheim Solberg

(Europower) Varmepumper leverte 15 TWh varme i det norske energisystemet i 2015. Det vil trolig øke med minst 15 prosent fram til 2030.

Dette viser ferske beregninger fra NVE. En trendfremskriving basert på de siste års investeringtakt og modellering som tar hensyn til forventet adferd, viser en økning til 18–20 TWh fra varmepumper i 2030. Antallet installerte pumper domineres av luft-luft varmepumper.

To analyser ved hjelp av modellverktøyet Times gir enda høyere utbredelse. En teknisk-økonomisk modellering som minimerer totale energisystemkostnader over analyseperioden viser et potensial for 26 TWh varmebidrag fra varmepumper i 2030.

For å reflektere at byggeiere og husholdninger også vektlegger andre forhold enn det rent økonomiske, er det også gjort en modellering der det er lagt begrensninger på endringstakten av varmepumper. Dette gir et potensial på 20 TWh varmebidrag i 2030, men med en høyere andel vannbåren oppvarming enn trendframskrivingen som baseres på historikk.

God effekt

Varmepumpeteknologi bidrar til effektiv utnyttelse av energi til oppvarmingsformål. Varmepumpene som leverer 15 TWh varme, bruker 6,5 TWh strøm, som gir en gjennomsnittlig effektfaktor godt over to.

Norge har en svært høy dekningsgrad av varmepumper i forhold til andre land i Europa, med om lag 750 000 varmepumper i drift. Nesten halvparten av norske eneboliger har varmepumper, i hovedsak luft-luft varmepumper. Den norske byggsektoren bruker årlig omtrent 50 TWh til oppvarming og varmt tappevann.

Her kan du lese NVE-rapport 2016 - 60 "Varmepumper i energisystemet. Status og muligheter".

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?