24.09.2013

Variabel pris doblet fra i fjor

sommer

Varmt og tørt sommervær har bidratt til at variabel pris i år er nær det dobbelte av hva den var i fjor på samme tid. Foto: kastmasken.no

Mona Adolfsen

Mona Adolfsen   Editor. Europower 23.09.2013

Strømleverandørene har hevet den variable prisen noe. Nå er den for de fleste av leverandørene på nesten det dobbelte av i fjor.


Det er stort sett de samme leverandørene som er å finne i toppen av Konkurransetilsynets prisoversikt på variabel pris. Telinet Energi, Gudbrandsdal Energi og Ustekveikja Energi, er alle tre å finne blant de fem rimeligste landsdekkende leverandørene av variabel pris i uke 41, både i år og i 2012.

Forskjellen er at prisen i år er nær det dobbelte av hva den var i fjor. Det skyldes i førte rekke at prisen i fjor var uvanlig lav for årstiden etter en ekstremt våt sommer og høst. I år har vi hatt motsatt utvikling i været, hvilket har bidratt til å trekke prisene opp. Nå ser det også ut til at en fin høst kan bidra til å styrke prisene ytterligere, slik at vi kan gå mot et enda større sprik i sluttbrukerprisene fra i fjor.

Dyrt å ligge i toppen

Telinet Energi er den leverandøren som topper prisoversikten i uke 41 i år. Leverandøren har også betydelig lavere pris enn de øvrige leverandørene. Spørsmålet er hvor lenge de kan holde en pris på 27,95 øre /kWh, når vi vet at systemprisen i snitt i september har ligget på i overkant av 30 øre/kWh. Tar vi med moms, tilsvarer det en pris på i underkant av 38 øre/kWh.

Leverandøren har trolig sikret inn noe av volumet, men dersom alt er handlet i spotmarkedet, vil det si et tap på nærmere 10 øre/kWh.

Mindre forskjell i fjor

Forskjellen mellom leverandørene var ikke på langt nær så stor i uke 41 i fjor. Også da var Telinet energi å finne på toppen av listen, men måtte den gangen dele med Gudbrandsdal Energi. Riktignok var det forskjeller i betalingsbetingelsene også den gangen. Telinet Energi har forskuddsbetaling før eller i perioden, mens Gudbrandsdal Energi har etterskuddsvis betaling. I uke 42 reduserte dessuten Gudbrandsdal Energi prisen med 0,02 øre til 15,93 øre/kWh, slik at de kunne stå alene på toppen av Konkurransetilsynets liste.

De to leverandørene fulgte opp med de svært lave prisene i flere uker, helt frem til og med uke 45. I uke 46 måtte Telinet Energi sette prisen opp til 27,95 øre/kWh, mens Gudbrandsdal Energi holdt ut med den lave prisen helt frem til uken før jul. Først i uke 51, økte de prisen, og da til kun 19,33 øre/kWh. Dette er priser strømkundene kan se langt etter i 2013.

Kostbart med listetopp – også i 2012

Riktignok var Gudbrandsdal Energi ganske alene om dette prisnivået i fjor, mens de øvrige leverandørene mot årsskifte begynte å nærme seg det prisnivået vi i år allerede er oppe i.

Likhetstrekket er imidlertid at den lave prisen utover høsten i fjor, heller ikke var noen gullgruve for Gudbrandsdal Energi. Gjennomsnittlig systempris inkludert moms i november og desember i fjor var på henholdsvis 31,4 og 39,54 øre/kWh. Da er det et stykke både fra 15,93 og 27,90 øre/kWh, som var prisen Gudbrandsdal Energi hadde den siste uken i 2012.

 Leverandør uke 41 2012øre/kWh Leverandør uke 41 2013øre/kWh
Gudbrandsdalen Energi 15,95 Telinet Energi 27,95
Telinet Energi 15,95 Lærdal Energi 35,50
Ustekveikja Energi 17,70 Max Kraft 35,60
Hafslund 18,40 Gudbrandsdalen Energi 36,35
Fjordkraft 20,89 Ustekveikja Energi

 


36,38

Tar effekttariffene til Stortinget

Effekttariffene bør skrotes til fordel for tvungen timesavregning i spotmarkedet og mer Enova-støtte, krever Nelfo. Nå er også stortingspolitikere på krigsstien mot NVEs tarifforslag.

Les mer

Kraftprisen ville vært mye høyere uten utenlandskabler

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjort analyser som viser at strømprisen kunne vært to-tre ganger høyere på vinteren selv med normale nedbørsmengder dersom Norge ikke hadde vært koblet til det europeiske kraftmarkedet via overføringsnettet.

Les mer

Markedskommentar uke 32 2018

Siden forrige uke har prognosene for energibalansen ved utgangen av august blitt 2,5 TWh bedre, og vil med dagens nedbørsprognoser ha et underskudd på ca. 22 TWh.

Les mer

Markedskommentar uke 30 2018

Vi ser tilbake på en uke med et fortsatt sterkt kraftmarked til tross for ferietid og redusert likviditet, samt en uke med politiske diskusjoner som kan få store konsekvenser for det internasjonale energimarkedet og råoljeprisen fremover.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]