09.11.2015

Vant frem i Enova-konkurranse

Eidsiva Marked og Gudbrandsdal Energi er sammen med seks andre energiselskaper valgt ut til å få støtte fra Enova for å teste ut nyskapende løsninger som viser strømforbruk i sanntid. Tilskuddsmidlene vil gå til utplassering av utstyr for sanntids energimåling og styring i 1 500 husstander i Innlandet.


I samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utlyste Enova tidligere i år en konkurranse der kraftbransjen kunne søke om delfinansiering av pilotprosjekter som prøver ut ulike teknologier, tjenester og forretningsmodeller for strømforbruk i sanntid i perioden 2016-2021.


I følge Enova var det stor interesse for konkurransen og mange gode søkere, men kun syv prosjekter får til sammen 59,7 millioner kroner. I tillegg til Eidsiva Marked og Gudbrandsdal Energi går tilskuddsmidlene til prosjekter i selskapene EB Strøm, Fjordkraft, Follo Energi, Lyse Energisalg, NTE Marked og Ringeriks-Kraft Strøm med samarbeidspartnere. På landsbasis vil det bli plassert ut utstyr hos i underkant av 25 000 husholdninger.


Samarbeid
Den felles søknaden fra Eidsiva Marked og Gudbrandsdal Energi til Enova er et resultat av et samarbeid rundt digitale energirelaterte kundetjenester som selskapene har hatt siden starten av 2015.
- Det er veldig moro at vi har nådd opp i denne konkurransen til Enova og nå får 6,4 millioner kroner i støtte. Vi er tidlig ute i markedet med digitale tilleggstjenester bundlet med strømavtaler, og med god drahjelp fra Enova skal vi nå utvikle dette markedet. Læring fra dette prosjektet vil være en støtte for vår parallelle kommersielle satsing innenfor området, sier direktør Maren Kyllingstad i Eidsiva Marked.


Pilotprosjekt
- Vi starter utrulling til pilotkunder i første kvartal 2016, og vil senere i år sende ut innbydelse til kunder om å melde sin interesse for å delta i pilotprosjektet. Det eneste kravet for å delta er at kunden bor innenfor forsyningsområdet til Gudbrandsdal Energi eller Eidsiva Nett, og er eller blir kunde hos de respektive markedsselskapene i pilotperioden, sier markedsdirektør Jan Jansrud i Gudbrandsdal Energi. Utstyrsleverandøren i pilotprosjektet er det svenske selskapet Exibea AB, som siden 2009 har solgt til sammen 35 000 enheter for sanntids energiinformasjon i Sverige. 15 000 av dem under egen merkevare ELIQ og 20 000 under merkevaren IKEA Sparsnäs. Løsningen er kjennetegnet ved god design, enkel installasjon og høy kundetilfredshet.


Motiverer til strømsparing
Innen 2019 skal automatiske strømmålere installeres i alle norske husholdninger. Dette gir nye muligheter for både kraftbransjen og forbrukerne. Enova og NVE ønsker at målerne får følge av smarte løsninger som kan motivere forbrukerne til å spare strøm, og pilotprosjektene skal stimulere markedet til å utvikle tjenester som forbrukeren vil ha nytte av. I følge Enova viser erfaringer fra andre land at informasjon om faktisk strømforbruk og kostnader gjør kunder mer bevisste eget forbruk. Det kan gi en umiddelbar energibesparelse på rundt ti prosent – men at det avhenger av både løsning, gjennomføring og oppfølging.


Kontaktpersoner
Markedsdirektør Jan Jansrud, Gudbrandsdal Energi, tlf. 922 35 261.
Direktør Maren Kyllingstad, Eidsiva Marked, tlf. 959 81 360.


Se også pressemelding fra Enova om saken her.
Pressemelding fra NVE ser du her.

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?