Hjem > Siste nytt > Utviklingen i strømprisene fremover

Utviklingen i strømprisene fremover

Thomas Gundersen
Publisert 21.06.2016, sist oppdatert 27.09.2019


På bakgrunn av en nedbørfattig vår er nå strømprisene det dobbelte av hva de var ifjor på samme tid.

Som figuren viser fikk vi et kraftig hopp i spotprisene i slutten av januar. Prishoppet kom som følge av sterk kulde. Vi hadde god hydrologisk balanse på den tiden, derfor var årsaken til de høye prisene effektprising. Effektprising får en når forbruket er så høyt at en må starte opp produksjonsenheter som er dyre i drift. Etter den tid har prisene med få unntak utviklet seg omtrent som fjorårets prisbane. Utover våren svekket den hydrologiske balansen seg som følge av lite nedbør. Dette har drevet opp de fremtidige strømprisene.

Vi ser at prognosen for strømprisene fremover, den røde kurven, ligger på et mye høyere nivå i år sammenlignet med fjorårets strømpriser, grønn kurve.  Spotprisene i figuren er oppgitt uten påslag til kraftleverandør og mva. Det er systemprisen (fellesprisen for Skandinavia) som er oppgitt i prognosen (rød kurve).


Spotprisene ved inngangen til juli måned ligger over dobbelt så høyt som fjorårets strømpriser.

Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?

Vi har energimessig en svekket ressurssituasjon. Hydrologisk balanse* er på minus 13,7 TWh i forhold til normalen. Magasinfyllingen er på 59,0 % for Skandinavia, mens normalen for årstiden er 54,4 %. Det er lite snø i fjellet og mindre tilsig enn normalt.

Det meldes om en varm værtype fremover med noe nedbør.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 60 % av full produksjon. Forsmark 2, Ringhals 2 og 4, og Oskarshamn 3 ligger ute for årlig revisjon.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 28,0 øre/kWh og er en del bestemmende for prissettingen. Spotprisene ligger noe under dette nivået.

Det produseres i Skandinavia ca. 28 000 MW fra vannkraft, 6 200 MW fra termisk, 2 400 MW fra vind og 7 100 MW fra kjernekraft og 600 MW uspesifisert.

I grafen under ser man krafttilgangssiden i Skandinavia. Kilde: Thomson Reuters Eikon. Grønnkurve er vind, brun kjernekraft, gul termisk og blått vann. Mørkeblå kurve er kraftutvekslingen mot Skandinavia.


Hva er spotpris?

Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering

I øyeblikket er strømprisene det dobbelte av fjorårets strømpriser.  Det skal sies at fjoråret var et veldig nedbørrikt år med svært lave priser. Vi må helt tilbake til år 2000 for å finne et år med lavere strømpriser. Vi har i øyeblikket en svekket hydrologisk balanse, men samtidig vet vi at mesteparten av nedbøren kommer inn i løpet av høsten. Det er det normale.

Det viktigste for prisutviklingen gjennom den neste vinteren er at hydrologisk balanse ved inngangen til vinteren er god.

Kundene bruker lite strøm om sommeren så vi tror ikke de høyere sommerprisene vil påvirke strømregningene i vesentlig grad.

Marginalkostnaden på kull har økt en del den siste tiden og oljeprisene har steget noe. Dette er faktorer som har en ugunstig innvirkning på strømprisene.

For priser ut til kunder, kan du se våre kraftavtaler her.

Årlige strømutgifter, historisk og forventet. 

Det er benyttet en normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva. er inklusive. Som vi ser forventer vi en høyere strømregning til kundene våre i år enn i fjor, men får vi inn mye nedbør fremover kan situasjonen fort endre seg.


Jan Jansrud
Markedsdirektør i Gudbrandsdal Energi

  • Hydrologisk balanse: Summen av vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng.Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?