Hjem > Siste nytt > Ustekveikjas driftsresultat ned 76 % - oppdatert

Ustekveikjas driftsresultat ned 76 % - oppdatert

Publisert 04.08.2014, sist oppdatert 05.09.2017

kraftlinjeEuropower. Mona Adolfson.

Ustekveikja kjemper om sluttbrukerkundene. Fjoråret var tøft og selskapet fikk halvert årsresultat. Selskapet ligger i Hol kommune. Her kommer blant annet kraftlinjen fra Aurland. Foto: Per Ståle Bugjerde

Ustekveikja Energi halverte årsresultatet fra 2012 til 2013. Driftsresultatet har falt hele 76 prosent til 3,3 millioner kroner. En omlegging av kundesystemet er hovedårsaken til et svakere resultat.

Konkurransen i sluttbrukermarkedet har vært tøff det siste året. Ustekveikja har som vanlig vært med å kjempe om å være en av lavprisleverandørene på landsbasis. Det ser nå ut til å slå ut på bunnlinjen i 2013-resultatet.

Strømleverandøren som har hovedkontor på Geilo i Hol kommune måtte i fjor se at resultatet etter skatt var blitt halvert til fire millioner kroner fra året før. Når vi ser på driftsresultatet ser det enda mindre hyggelig ut, med en reduksjon på 76 prosent fra 13,8 millioner kroner til 3,3 millioner kroner. I tillegg til at selskapet tjener noe mindre på strømsalg har også lønnskostnadene økt fra 2012 og til i fjor med rundt 2,7 millioner kroner. Det bidrar til et svakere driftsresultat.

* Ifølge administrerende direktør i Ustekveikja Energi, Bjørn Skaret, har imidlertid en omlegging og oppgradering av kundesystemet bidratt sterkt til det svakere resultatet, selv om også tøff konkurranse bidrar.

- Egentlig har Ustekveikja hatt et normalt et normalt år, men vi har kastet ut et gammelt kundesystem og erstattet det med et nytt. Det har vi brukt mye personalressurser på for å få til på en så smidig og rask måte som mulig, forklarer Skaret til Europower.

Blant annet er det blitt leid inn ekstra folk for å kunne gjennomføre dette arbeidet.

Reduserte finanskostnader ga imidlertid et overskudd i finanspostene på 2,5 millioner kroner mot et underskudd året før på 1,1 millioner kroner. Totalt ga dette en halvering av årsresultatet.

Redusert utbytte

I årsrapporten for 2013 fremgår det at selskapet vil betale ut et utbytte til eieren Hol kommune på 1,35 millioner kroner, mens resterende overskudd blir overført til annen egenkapital. Dette er det laveste utbyttet siden 2009, da selskapet ikke betalte ut noe etter et årsresultat på beskjedne 1,2 millioner kroner. Til sammenligning betalte selskapet i fjor ut 3 millioner kroner til eier, mens rekordutbyttet på 10 millioner kroner ble betalt ut etter rekordresultatet i 2011 på hele 28,5 millioner kroner.

I årsberetningen skriver selskapet at forslaget til disponering av overskudd er begrunnet ut fra en samlet vurdering av selskapets økonomiske og finansielle situasjon, samt krav fra selskapets finansinsielle situasjon, samt krav fra selskapets finansinstitusjoner om opprettholdelse av en sterk soliditet. I tillegg er også eierskapsmeldingen fra Hol kommune om utbytte og videre utvikling av selskapet lagt til grunn.

Vil styrke egenkapitalen

Ustekveikja har ved utløp av 2013 en egenkapitalandel på 60,3 prosent, mot 65,7 prosent ved utløpet av 2012. Ifølge Årsberetningen vil det være nødvendig å styrke egenkapitalen i løpet av året dersom selskapet skal vokse ytterligere. Dette skrives med utgangspunkt i at det ventes at prisene på kraft vil holde seg lave i fremtiden, hvilket vil resultere i at likviditeten i selskapet kan bli presset i perioder.

*Oppdatert med kommentarer fra administrerende direktør, Bjørn Skaret.


Resultat i millioner kroner

20132012


Driftsinntekter

442,1356,8


Driftsresultat

3,313,8


Resultat før skatt

5,712,6


Resultat etter skatt

4,08,1


Foreslått utbytte

1,353,0Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?