24.07.2014

Ustekveikja halverte årsresultatet i 2013


Sedler(Montel) Ustekveikja Energi fikk et resultat etter skatt på 4 millioner kroner i fjor, ned fra 8 millioner året før. Selskapet varsler behov for mer egenkapital som følge av forventninger om lave kraftpriser.Selskapet hadde totale inntekter på 442 millioner, som er opp 23 prosent fra 359 millioner i 2012, mens driftsresultatet ble redusert med formidable 76 prosent, fra 13,7 millioner i 2012 til 3,2 millioner i fjor. Foto Gudbrandsdal Energi.Kostnaden ved innkjøp av kraft økte med 28 prosent fra 317 millioner til 407 millioner.

Selskapets årsmelding sier lite om bakgrunnen for det betydelige resultatfallet i 2013, men peker på at kraftmarkedet de siste tre årene har vært utfordrende for selskapet, og at egenkapitalen derfor må styrkes dersom målet er videre vekst.

”Prisene på elektrisk kraft forventes å holde seg på et forholdsvis lavt nivå, med muligheter for store kortsiktige svingninger fremover. Dette resulterer i at likviditeten i selskapet kan bli presset i perioder, og det er derfor nødvendig å styrke egenkapitalen ytterligere dersom selskapet skal kunne vokse”, skriver styret i årsberetningen.

I tillegg fremgår det av regnskapet at selskapets lønnskostnader økte med nesten 30 prosent, fra 9,3 til 12 millioner kroner.

Selskapet hadde ved utløpet av fjoråret en egenkapital på 129 millioner kroner. 2,7 millioner kroner av overskuddet ble overført til egenkapitalen mens eieren, Hol kommune, tok ut 1,35 millioner kroner i utbytte.

Selskapets ledelse var ikke umiddelbart tilgjengelig for kommentar onsdag, som følge av ferieavvikling.

Øystein Meland

oystein@montel.no
11:34, Wednesday, 23 July 2014


Related news:
Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en stabil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 i gjennomsnitt ser ut til å bli rundt 2,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er rundt 6 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?