Hjem > Siste nytt > Ustekveikja halverte årsresultatet i 2013

Ustekveikja halverte årsresultatet i 2013

Publisert 24.07.2014, sist oppdatert 05.09.2017


Sedler(Montel) Ustekveikja Energi fikk et resultat etter skatt på 4 millioner kroner i fjor, ned fra 8 millioner året før. Selskapet varsler behov for mer egenkapital som følge av forventninger om lave kraftpriser.Selskapet hadde totale inntekter på 442 millioner, som er opp 23 prosent fra 359 millioner i 2012, mens driftsresultatet ble redusert med formidable 76 prosent, fra 13,7 millioner i 2012 til 3,2 millioner i fjor. Foto Gudbrandsdal Energi.Kostnaden ved innkjøp av kraft økte med 28 prosent fra 317 millioner til 407 millioner.

Selskapets årsmelding sier lite om bakgrunnen for det betydelige resultatfallet i 2013, men peker på at kraftmarkedet de siste tre årene har vært utfordrende for selskapet, og at egenkapitalen derfor må styrkes dersom målet er videre vekst.

”Prisene på elektrisk kraft forventes å holde seg på et forholdsvis lavt nivå, med muligheter for store kortsiktige svingninger fremover. Dette resulterer i at likviditeten i selskapet kan bli presset i perioder, og det er derfor nødvendig å styrke egenkapitalen ytterligere dersom selskapet skal kunne vokse”, skriver styret i årsberetningen.

I tillegg fremgår det av regnskapet at selskapets lønnskostnader økte med nesten 30 prosent, fra 9,3 til 12 millioner kroner.

Selskapet hadde ved utløpet av fjoråret en egenkapital på 129 millioner kroner. 2,7 millioner kroner av overskuddet ble overført til egenkapitalen mens eieren, Hol kommune, tok ut 1,35 millioner kroner i utbytte.

Selskapets ledelse var ikke umiddelbart tilgjengelig for kommentar onsdag, som følge av ferieavvikling.

Øystein Meland

oystein@montel.no
11:34, Wednesday, 23 July 2014


Related news:
Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?