24.07.2014

Ustekveikja halverte årsresultatet i 2013


Sedler(Montel) Ustekveikja Energi fikk et resultat etter skatt på 4 millioner kroner i fjor, ned fra 8 millioner året før. Selskapet varsler behov for mer egenkapital som følge av forventninger om lave kraftpriser.Selskapet hadde totale inntekter på 442 millioner, som er opp 23 prosent fra 359 millioner i 2012, mens driftsresultatet ble redusert med formidable 76 prosent, fra 13,7 millioner i 2012 til 3,2 millioner i fjor. Foto Gudbrandsdal Energi.Kostnaden ved innkjøp av kraft økte med 28 prosent fra 317 millioner til 407 millioner.

Selskapets årsmelding sier lite om bakgrunnen for det betydelige resultatfallet i 2013, men peker på at kraftmarkedet de siste tre årene har vært utfordrende for selskapet, og at egenkapitalen derfor må styrkes dersom målet er videre vekst.

”Prisene på elektrisk kraft forventes å holde seg på et forholdsvis lavt nivå, med muligheter for store kortsiktige svingninger fremover. Dette resulterer i at likviditeten i selskapet kan bli presset i perioder, og det er derfor nødvendig å styrke egenkapitalen ytterligere dersom selskapet skal kunne vokse”, skriver styret i årsberetningen.

I tillegg fremgår det av regnskapet at selskapets lønnskostnader økte med nesten 30 prosent, fra 9,3 til 12 millioner kroner.

Selskapet hadde ved utløpet av fjoråret en egenkapital på 129 millioner kroner. 2,7 millioner kroner av overskuddet ble overført til egenkapitalen mens eieren, Hol kommune, tok ut 1,35 millioner kroner i utbytte.

Selskapets ledelse var ikke umiddelbart tilgjengelig for kommentar onsdag, som følge av ferieavvikling.

Øystein Meland

oystein@montel.no
11:34, Wednesday, 23 July 2014


Related news:
Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?