24.07.2014

Ustekveikja halverte årsresultatet i 2013


Sedler(Montel) Ustekveikja Energi fikk et resultat etter skatt på 4 millioner kroner i fjor, ned fra 8 millioner året før. Selskapet varsler behov for mer egenkapital som følge av forventninger om lave kraftpriser.Selskapet hadde totale inntekter på 442 millioner, som er opp 23 prosent fra 359 millioner i 2012, mens driftsresultatet ble redusert med formidable 76 prosent, fra 13,7 millioner i 2012 til 3,2 millioner i fjor. Foto Gudbrandsdal Energi.Kostnaden ved innkjøp av kraft økte med 28 prosent fra 317 millioner til 407 millioner.

Selskapets årsmelding sier lite om bakgrunnen for det betydelige resultatfallet i 2013, men peker på at kraftmarkedet de siste tre årene har vært utfordrende for selskapet, og at egenkapitalen derfor må styrkes dersom målet er videre vekst.

”Prisene på elektrisk kraft forventes å holde seg på et forholdsvis lavt nivå, med muligheter for store kortsiktige svingninger fremover. Dette resulterer i at likviditeten i selskapet kan bli presset i perioder, og det er derfor nødvendig å styrke egenkapitalen ytterligere dersom selskapet skal kunne vokse”, skriver styret i årsberetningen.

I tillegg fremgår det av regnskapet at selskapets lønnskostnader økte med nesten 30 prosent, fra 9,3 til 12 millioner kroner.

Selskapet hadde ved utløpet av fjoråret en egenkapital på 129 millioner kroner. 2,7 millioner kroner av overskuddet ble overført til egenkapitalen mens eieren, Hol kommune, tok ut 1,35 millioner kroner i utbytte.

Selskapets ledelse var ikke umiddelbart tilgjengelig for kommentar onsdag, som følge av ferieavvikling.

Øystein Meland

oystein@montel.no
11:34, Wednesday, 23 July 2014


Related news:
Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?