28.11.2012

Usikkert om kabler vil sikre dansk effektbehov

(Montel) Utfasing av termiske kraftverk gir store utfordringer for Danmarks effektbalanse i årene framover, mener EU-kommisjonen. Bransjeorganisasjonen Dansk Energi tror flere kabler til utlandet kun er en delvis løsning.

– Diskusjonen rundt effektmangel i Danmark er helt prekær, og det er viktig at vi finner løsninger i løpet av kort tid, sier EU-sjef Ulrich Bang i Dansk Energi til Montel.

Som Montel tidligere har skrevet, la Dansk Energi i september fram en analyse som viste at Danmark kan mangle opptil 2 GW med produksjonseffekt i 2020, som følge av utfasing av ulønnsom termisk kraft og mer variabel fornybar energi fra vindkraft.

I midten av november kom EU-kommisjonen med en rapport om det indre elmarked hvor den pekte på at Danmark allerede i 2016 vil få problemer med effektbalansen vinterstid, altså et betydelig kortere perspektiv enn hva Dansk Energi varslet om kun to måneder tidligere.

– Ja til kabler
Dansk Energi mener effektbristen som varsles neppe kan løses utelukkende på effektimport via flere kabler.

– Flere kabler og mer nett er en del av en større løsning, men vil ikke kunne bøte på alle problemene. Nylig fikk vi vite at Skagerrak 4-kabelen mellom Norge og Danmark vil ha redusert kapasitet deler av året. Det gjør det vanskelig å regne med denne kabelen som et sikkert bidrag til å styrke den danske effektbalansen, sier Bang.

Som Montel har skrevet, varslet Statnett tidligere i år at SK4-kabelen (700MW) etter idriftsettelsen i 2014 vil kjøre på redusert kapasitet deler av året, som følge av restriksjoner i sentralnettet i Sør-Norge.

– Dette viser at slike kabler har store usikkerhetsfaktorer ved seg som gjør at de ikke nødvendigvis løser alle framtidige effektproblemer, sier Bang.

– Nabolandene har tilsvarende problemer
Danmark planlegger i årene framover både en kabel til Nederland (700MW), og det diskuteres en kabel også til Storbritannia. Men Dansk Energi har nylig har foretatt en analyse som viser at også nabolandene har problemer med effektbalansen. Dermed vil bidragene også fra disse forbindelsene være usikre, slik situasjonen ser ut nå.

Ifølge analysen vil Polen måtte erstatte 14 GW kullkraft innen 2020 og ytterligere 10 GW fra 2020 til 2030, mens Tyskland vil stenge ned ca 30 GW kraftverk innen 2020 og ytterligere 33 GW mellom 2020 og 2030. I Storbritannia skal det erstattes henholdsvis 24 og 26 GW. Situasjonen i disse landene er altså i prinsippet veldig lik den Danmark opplever.

– Det kan være problematisk for Danmark å skulle basere sin effektbalanse på forbindelser til land som selv opplever liknende utfordringer, sier Bang.

Koordinering av offshore vind
– For å løse dette problemet må det derfor bygges mer ny produksjon, uten at vi begynner å bygge ut nasjonale kapasitetsmarkeder. Vi tror på felleseuropeiske, markedsbaserte løsninger og at kraftverk dermed bygges med utgangspunkt i hva som er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt, sier Bang.

Men et karbonmarked som ikke har fungert siden finanskrisen oppstod bidrar i dagens situasjon ikke med adekvate prissignaler til markedsaktørene, og gjør dermed dette målet vanskeligere å oppnå på kort sikt, ifølge Bang. Derfor vil også andre virkemidler kunne bli nødvendig for å sikre at nok ny produksjonseffekt bygges ut.

– På sikt må vi vurdere om utbygging av offshore vind, som vil kunne bli en betydelig del av Europas framtidige energiforsyning, bør samordnes på et overnasjonalt plan for å sikre at vi unngår byråkratiske nasjonale prosesser og kan sørge for at flere parker bygges ut hurtigere enn i dag, sier Bang.

Danmark utsatte i midten av november byggestart på havvindprosjekter på tilsammen 1.500 MW i inntil tre år, til fordel for en ny ordning for småskala solcelleanlegg. (se egen sak)

Øystein Meland

oystein@montel.no
Oslo, Tuesday, 27 November 2012


Markedskommentar uke 15 2019

Spotprisene har løftet seg denne uken da høytrykkspreget vær har gitt lite vind og nedbør. Mer høytrykk i værvarslene kombinert med høyere brenselspriser og CO2-kvotepriser har bidratt til høyere priser i terminmarkedet for kraft.

Les mer

Endeløs vinter - et reisebrev

Endless Winter er et eksperiment i bærekraftig fjellsport. Vi følger skikjører Nikolai Schirmer i et forsøk på å kjøre bedre på ski uten de vanlige CO2-intensive frynsegodene til en proff skikjører.

Les mer

Markedskommentar april 2019

Vi har lagt bak oss en kald vinter med høye strømpriser og generelt høyt strømforbruk blant folk flest. Dette har påvirket strømregningene våre og dermed også økt trykket inn mot strømleverandørene. Nå har været blitt mildere og forbruket har gått ned. Det samme har strømprisene.

Les mer

Markedskommentar uke 14 2019

Denne uken har vært mild med temperaturer godt over normalen for årstiden. Spotprisene har vært relativt stabile med mindre svingninger denne uken.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?