28.11.2012

Usikkert om kabler vil sikre dansk effektbehov

(Montel) Utfasing av termiske kraftverk gir store utfordringer for Danmarks effektbalanse i årene framover, mener EU-kommisjonen. Bransjeorganisasjonen Dansk Energi tror flere kabler til utlandet kun er en delvis løsning.

– Diskusjonen rundt effektmangel i Danmark er helt prekær, og det er viktig at vi finner løsninger i løpet av kort tid, sier EU-sjef Ulrich Bang i Dansk Energi til Montel.

Som Montel tidligere har skrevet, la Dansk Energi i september fram en analyse som viste at Danmark kan mangle opptil 2 GW med produksjonseffekt i 2020, som følge av utfasing av ulønnsom termisk kraft og mer variabel fornybar energi fra vindkraft.

I midten av november kom EU-kommisjonen med en rapport om det indre elmarked hvor den pekte på at Danmark allerede i 2016 vil få problemer med effektbalansen vinterstid, altså et betydelig kortere perspektiv enn hva Dansk Energi varslet om kun to måneder tidligere.

– Ja til kabler
Dansk Energi mener effektbristen som varsles neppe kan løses utelukkende på effektimport via flere kabler.

– Flere kabler og mer nett er en del av en større løsning, men vil ikke kunne bøte på alle problemene. Nylig fikk vi vite at Skagerrak 4-kabelen mellom Norge og Danmark vil ha redusert kapasitet deler av året. Det gjør det vanskelig å regne med denne kabelen som et sikkert bidrag til å styrke den danske effektbalansen, sier Bang.

Som Montel har skrevet, varslet Statnett tidligere i år at SK4-kabelen (700MW) etter idriftsettelsen i 2014 vil kjøre på redusert kapasitet deler av året, som følge av restriksjoner i sentralnettet i Sør-Norge.

– Dette viser at slike kabler har store usikkerhetsfaktorer ved seg som gjør at de ikke nødvendigvis løser alle framtidige effektproblemer, sier Bang.

– Nabolandene har tilsvarende problemer
Danmark planlegger i årene framover både en kabel til Nederland (700MW), og det diskuteres en kabel også til Storbritannia. Men Dansk Energi har nylig har foretatt en analyse som viser at også nabolandene har problemer med effektbalansen. Dermed vil bidragene også fra disse forbindelsene være usikre, slik situasjonen ser ut nå.

Ifølge analysen vil Polen måtte erstatte 14 GW kullkraft innen 2020 og ytterligere 10 GW fra 2020 til 2030, mens Tyskland vil stenge ned ca 30 GW kraftverk innen 2020 og ytterligere 33 GW mellom 2020 og 2030. I Storbritannia skal det erstattes henholdsvis 24 og 26 GW. Situasjonen i disse landene er altså i prinsippet veldig lik den Danmark opplever.

– Det kan være problematisk for Danmark å skulle basere sin effektbalanse på forbindelser til land som selv opplever liknende utfordringer, sier Bang.

Koordinering av offshore vind
– For å løse dette problemet må det derfor bygges mer ny produksjon, uten at vi begynner å bygge ut nasjonale kapasitetsmarkeder. Vi tror på felleseuropeiske, markedsbaserte løsninger og at kraftverk dermed bygges med utgangspunkt i hva som er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt, sier Bang.

Men et karbonmarked som ikke har fungert siden finanskrisen oppstod bidrar i dagens situasjon ikke med adekvate prissignaler til markedsaktørene, og gjør dermed dette målet vanskeligere å oppnå på kort sikt, ifølge Bang. Derfor vil også andre virkemidler kunne bli nødvendig for å sikre at nok ny produksjonseffekt bygges ut.

– På sikt må vi vurdere om utbygging av offshore vind, som vil kunne bli en betydelig del av Europas framtidige energiforsyning, bør samordnes på et overnasjonalt plan for å sikre at vi unngår byråkratiske nasjonale prosesser og kan sørge for at flere parker bygges ut hurtigere enn i dag, sier Bang.

Danmark utsatte i midten av november byggestart på havvindprosjekter på tilsammen 1.500 MW i inntil tre år, til fordel for en ny ordning for småskala solcelleanlegg. (se egen sak)

Øystein Meland

oystein@montel.no
Oslo, Tuesday, 27 November 2012


Ny Strømpris.no kommer i oktober

Strømpris.no oppgraderes med ny informasjon fra strømselskapene og i løpet av oktober vil brukere få tilgang til en prisportalen der filtrering og funksjonalitet er satt i fokus.

Les mer

Nå er vannmagasinene 83,2 prosent fulle

Vannkraften er både en fornybar og fleksibel energikilde. Så lenge det er nok vann i magasinene kan strømproduksjonen justeres i takt med behovet og strømprisene.

Les mer

Omsetter for 19,9 millioner pr. ansatt

Olje- og gassbransjen er Norges største og viktigste bransje, og det er ingen som kommer i nærheten av de enorme beløpene som dras inn fra virksomheten i Nordsjøen. Faktisk er Norges nest største næring, næringen som leverer utstyr og tjenester til olje- og gassbransjen.

Les mer

Grønne skatter reduserer olje- og gassetterspørselen allerede før de innføres

SSB-forskeren Halvor Briseid Storrøsten har i en ny forskningsstudie undersøkt hvordan nye skatter og avgifter på utslipp påvirker utslippene.

Som en del av arbeidet har han utviklet en dynamisk modell som viser hvordan omstillingen av elektrisitetssektoren påvirkes på veien mot utslippssamfunnet.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]