27.11.2013

Usikker på lading og vedlikehold av elbilen?

[caption id="attachment_892" align="alignright" width="160"]ingress_160 Foto: Elbil.no[/caption]

Kilde Elbil.no

Hvis du er fersk i elbilfaget, kan en grunnleggende innføring i lading og vedlikehold være til god hjelp.

Statens vegvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap står bak den nye brosjyren «Til deg som eier en elbil», som er utarbeidet i samarbeid med Norsk Elbilforening.

Dersom du nylig er blitt elbilist og medlem i Elbilforeningen, har du mottatt skrivet i velkomstpakken fra oss. I denne artikkelen gjengir vi det meste av innholdet.

Målet har vært å gi kortfattet og grunnleggende informasjon om lading og vedlikehold, for at absolutt alle skal kunne bruke elbilen på en mest mulig trygg måte.

For deg som er dreven elbilist kan nok innholdet fremstå som ganske selvsagt, mens det for ferske elbilister bør være relevant og nyttig.

[caption id="attachment_890" align="alignnone" width="538"]Volvo_672 Foto: Elbil.no[/caption]

Sikkerhet, parkering og lading

Elbiler kan lades fra en vanlig strømkontakt, fra fastmontert ladeutstyr eller hurtigladestajon. Ved lading overføres mye energi gjennom ladekabel og kontakter.

Skader og feil på utstyr kan i verste fall føre til varmgang og brann. Skader på elektrisk utstyr kan også føre til at personer utsettes for farlig spenning ved berøring av bil eller elektrisk utstyr. Det er derfor svært viktig at utstyr ivaretas, og at lading utføres på riktig måte. Ved behov må utstyr repareres eller skiftes.

Har du fast parkering med lademulighet, for eksempel hjemme eller på arbeid, bør du installere et dedikert ladeuttak for elbil (Mode 3). Dette er utstyr hvor en kontrollboks er fastmontert, og som gjerne har fast tilkoblet ladekabel. Utstyret er dimensjonert for høyere kontinuerlige strømstyrker enn vanlige kontakter og skjøteledninger.

Dette kan forkorte ladetiden og reduserer dessuten risikoen for overbelastning, varmgang og brann.

[caption id="attachment_898" align="alignnone" width="360"]Tesla_360 Foto: Elbil.no[/caption]

  • Følg produsentens anvisninger om sikker bruk.
  • Ladekabel må alltid tilkobles en jordet kontakt for å beskytte mot elektrisk sjokk ?ved feil.
  • Bruk original ladekabel eller en kabel med tilsvarende egenskaper og ladestrøm ?(inntil 10A på vanlig jordet husholdningskontakt).
  • Unngå bruk av skjøteledninger – plugg ladekabelen direkte i bilen.
  • Har du ladekabel med kontrollenhet integrert, heng alltid boksen opp slik at vekta ?av den ikke belaster støpselet og stikkontakten. Da begrenser du muligheten for ?varmgang og skade på plugg og kontakt.
  • Sikre at ladekabelen ikke er i veien for fotgjengere eller kan bli skadet av trafikk ?når du lader.
  • Beskytt elektriske kontakter og plugger mot vann, snø og saltsprut for å unngå ?korrosjon og dårlig kontakt. Lukk lokket på ladekontakter etter bruk.
  • Ikke bruk ladekabel som har synlige skader eller korrosjon på plugg (støpsel) eller kontaktpinner. Dette kan skade kontakten og være en fare for andre som skal lade ?fra samme kontakt.


Følg rådene om vedlikehold

Sjekk ladekabel, plugger og kontakter jevnlig for synlige skader, sprekker og tegn ?til varmgang (sot og brune merker på plasten). Utstyr med skader må ikke benyttes.

Blir pluggen (støpselet) unormalt varm under bruk, må både plugg og kontakt ?sjekkes for feil. Se spesielt etter fargeforandring på plast på støpt plugg og plasten rundt kontakthullene i kontakten. Er dette brunt eller svart, må du ikke bruke kontakt/plugg før dette er reparert.

Ikke gjør endringer på ladesystem og tilsvarende utstyr. Med ladesystem menes alt fra og med kontakten i vegg til og med ladeelektronikken/programvaren i bilen.

 

Les mer her hos Elbil.no:

Sammendrag av kundetilfredsheten i privatmarkedet, Norge 2017

Gudbrandsdal Energi er selskapet som topper bransjesammendraget, og med en kundetilfredshet på 81 så er hovedvekten av kundene svært godt tilfredse.

Les mer

Prishopp på kalde og tørre varsler

De nærmeste kraftkontraktene steg markant i pris fredag etter at værvarslene indikerer et langvarig blokkerende høytrykk over Norden som vil gi lave temperaturer, lite nedbør og rolige vindforhold.

Les mer

Nesten 90% av nettselskapene unngår funksjonelt skille

De aller fleste nettselskapene slipper unna det såkalte funksjonelle skillet, etter at Kristelig Folkeparti denne uken besluttet å støtte Senterpartiets forslag om å sette grensen ved 30.000 nettkunder.

Les mer

Blockchain vil bli like viktig som internett

Blockchain-teknologi kan senke transaksjonskostnadene og åpne nye muligheter i kraftmarkedet, ifølge ekspertene på Energi Norges fremtidsseminar denne uken.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]