27.11.2013

Usikker på lading og vedlikehold av elbilen?

[caption id="attachment_892" align="alignright" width="160"]ingress_160 Foto: Elbil.no[/caption]

Kilde Elbil.no

Hvis du er fersk i elbilfaget, kan en grunnleggende innføring i lading og vedlikehold være til god hjelp.

Statens vegvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap står bak den nye brosjyren «Til deg som eier en elbil», som er utarbeidet i samarbeid med Norsk Elbilforening.

Dersom du nylig er blitt elbilist og medlem i Elbilforeningen, har du mottatt skrivet i velkomstpakken fra oss. I denne artikkelen gjengir vi det meste av innholdet.

Målet har vært å gi kortfattet og grunnleggende informasjon om lading og vedlikehold, for at absolutt alle skal kunne bruke elbilen på en mest mulig trygg måte.

For deg som er dreven elbilist kan nok innholdet fremstå som ganske selvsagt, mens det for ferske elbilister bør være relevant og nyttig.

[caption id="attachment_890" align="alignnone" width="538"]Volvo_672 Foto: Elbil.no[/caption]

Sikkerhet, parkering og lading

Elbiler kan lades fra en vanlig strømkontakt, fra fastmontert ladeutstyr eller hurtigladestajon. Ved lading overføres mye energi gjennom ladekabel og kontakter.

Skader og feil på utstyr kan i verste fall føre til varmgang og brann. Skader på elektrisk utstyr kan også føre til at personer utsettes for farlig spenning ved berøring av bil eller elektrisk utstyr. Det er derfor svært viktig at utstyr ivaretas, og at lading utføres på riktig måte. Ved behov må utstyr repareres eller skiftes.

Har du fast parkering med lademulighet, for eksempel hjemme eller på arbeid, bør du installere et dedikert ladeuttak for elbil (Mode 3). Dette er utstyr hvor en kontrollboks er fastmontert, og som gjerne har fast tilkoblet ladekabel. Utstyret er dimensjonert for høyere kontinuerlige strømstyrker enn vanlige kontakter og skjøteledninger.

Dette kan forkorte ladetiden og reduserer dessuten risikoen for overbelastning, varmgang og brann.

[caption id="attachment_898" align="alignnone" width="360"]Tesla_360 Foto: Elbil.no[/caption]

  • Følg produsentens anvisninger om sikker bruk.
  • Ladekabel må alltid tilkobles en jordet kontakt for å beskytte mot elektrisk sjokk ?ved feil.
  • Bruk original ladekabel eller en kabel med tilsvarende egenskaper og ladestrøm ?(inntil 10A på vanlig jordet husholdningskontakt).
  • Unngå bruk av skjøteledninger – plugg ladekabelen direkte i bilen.
  • Har du ladekabel med kontrollenhet integrert, heng alltid boksen opp slik at vekta ?av den ikke belaster støpselet og stikkontakten. Da begrenser du muligheten for ?varmgang og skade på plugg og kontakt.
  • Sikre at ladekabelen ikke er i veien for fotgjengere eller kan bli skadet av trafikk ?når du lader.
  • Beskytt elektriske kontakter og plugger mot vann, snø og saltsprut for å unngå ?korrosjon og dårlig kontakt. Lukk lokket på ladekontakter etter bruk.
  • Ikke bruk ladekabel som har synlige skader eller korrosjon på plugg (støpsel) eller kontaktpinner. Dette kan skade kontakten og være en fare for andre som skal lade ?fra samme kontakt.


Følg rådene om vedlikehold

Sjekk ladekabel, plugger og kontakter jevnlig for synlige skader, sprekker og tegn ?til varmgang (sot og brune merker på plasten). Utstyr med skader må ikke benyttes.

Blir pluggen (støpselet) unormalt varm under bruk, må både plugg og kontakt ?sjekkes for feil. Se spesielt etter fargeforandring på plast på støpt plugg og plasten rundt kontakthullene i kontakten. Er dette brunt eller svart, må du ikke bruke kontakt/plugg før dette er reparert.

Ikke gjør endringer på ladesystem og tilsvarende utstyr. Med ladesystem menes alt fra og med kontakten i vegg til og med ladeelektronikken/programvaren i bilen.

 

Les mer her hos Elbil.no:

Markedskommentar uke 2 2019

Denne uken har vært relativt mild med temperaturer over normalen og med nedbørsmengder og vind rundt normalen for årstiden. Terminmarkedet holder fortsatt stand og er høyt priset.

Les mer

Markedskommentar januar 2019

I årets første markedskommentar ser vi tilbake på 2018 og går inn på utsiktene for 2019. Strømprisene er høyere nå enn de var for ett år siden, og årsaken er ressurssituasjonen. Svekket hydrologisk balanse kombinert med kalde værvarsler gjør at denne vinteren ser dyr ut prismessig.

Les mer

Dropper tvangsmulkt, og gjør Elhub klar for lansering i februar

Så og si alle norske husholdninger har fått nye automatiske strømmålere (AMS), og nå nærmer de seg at dataene derfra skal samles inn i Elhub-systemet.

Les mer

Markedskommentar uke 1 2019

Uke 1 2019 har vært preget av store prisvariasjoner, fortsatt styrke i terminmarkedet for kraft og et månedsvarsel som viser temperaturer godt under normalen i januar og starten av februar.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?