Viktig info til våre kunder!

Grunnet nasjonal lansering av Elhub «fryses» strømmarkedet i store deler av februar. For deg som kunde betyr det at du ikke får byttet strømleverandør i perioden 23.01 – 18.02. Dette gjelder ALLE strømleverandører! Du kan fortsatt legge inn bestilling, men leverandørbytte skjer først i uke 8-9. Les mer her.

17.01.2014

Umulig å fjerne faren ved luftlinjer

Helikopter+2009.11.21Mona Adolfsen Europower

Det vil alltid være en viss fare knyttet til landets luftlinjer. Et nytt GPS-system kan likevel redusere faren for en repetisjon av helikopterulykken denne uken. Foto: Haakon Barstad. Det vil ikke være mulig å eliminere faren for ulykker ved landets 73.600 kabelspenn. Men Det er mulig å redusere faren, og Energi Norge jobber med å få på plass et GPS-basert varslingssystem for alle lufthindre.

Ulykken ved Sollihøgda har løftet frem en diskusjon knyttet til kraftledninger og flysikkerhet. Energi Norge har i mange år vært opptatt av flysikkerhet i tilknytning til sine medlemmers installasjoner og mener GPS-varsling for alle luftspenn er det viktigste tiltaket for å redusere risiko.

– Vi har tatt opp dette med relevante myndigheter i en årrekke og er med i et prosjekt for å utvikle et GPS-varslingssystem som vil omfatte alle luftfartshindre, ikke bare de som er merkepliktige ifølge loven. Systemet ville altså også ha omfattet spennet på Sollihøgda, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Sammen med Nobilsoft/Norsk Navigasjon, Statnett og Sintef IKT er Energi Norge i ferd med å utvikle et GPS-varslingsystem som kan advare alle flyvende om nærliggende luftfartshindre ved at en alarm utløses når et småfly eller helikopter nærmer seg en kraftledning.

Kommunikasjonsdirektør Eivind Heløe i Energi Norge, forteller til Europower at Nasjonalt register for luftfartshinder som administreres av Statens kartverk, har innrapportert 73.600 kabelspenn. Av disse er bare 2400 meldepliktige.

Løsning

Da Luftfartstilsynets forslag om å lys- og lydmerke alle landets merkepliktige spenn var på høring i 2009, argumenterte Energi Norge at løsningsforslaget var dyrt og lite hensiktsmessig siden det bare ville omfatte et lite mindretall av luftspennet, som allerede er merket.

Samtidig ville risikoen for ulykker og skader være stor ved etablering og vedlikehold av lys og lyd. Allerede da foreslo Energi Norge å innføre GPS-varsling i flyene.

– Vi mente den gang, og mener fortsatt, at en mer omfattende merking av kun de spennene som allerede er merket, vil være en uhensiktsmessig bruk av ressurser. Dette er etter vår oppfatning ikke den løsningen som vil gi best sikkerhet. Derfor ønsker vi en GPS-varslingsløsning som omfatter alle spenn, ikke bare de høyeste, sier Ulseth.

Utenfor tettbygde strøk gjelder merkeplikten kun for hindringer høyere enn 60 meter.

Ifølge Energi Norge ville heller ikke en forskrift som den Luftfartsstilsynet fremmet ha fått noen betydning i nettopp denne saken som har gjort at interessen har blusset opp.

– Notatet Luftfartstilsynet nå har på høring gjelder de såkalte merkepliktige luftspennene, og tilsynet skriver selv at "For luftspenn med høyde under 150 meter innebærer forslaget ingen vesentlig endring." Derfor er jo relevansen av gårsdagens hendelse for den diskusjonen ikke tilstede, sier Heløe i en epost til Europower.


Lansering av Elhub: Dette betyr det for deg som kunde

I slutten av januar implementerer Statnett Elhub, en felles nasjonal måledatabase. Som følge av det «fryses» kraftmarkedet i perioden 01.02.2019 – 18.02.19, og det omfatter alle strømleverandører og netteiere i Norge.

Les mer

Klimakabler til Europa

Anders Skonhoft hevder i Klassekampen 2. januar at eksport av fornybar energi til Europa ikke bidrar til lavere utslipp av klimagasser. Det er feil, skriver EnergiNorge.

Les mer

Markedskommentar uke 3 2019

Denne uken har temperaturene vært langt lavere sammenlignet med forrige uke som har gitt spotprisene et løft, og som også markerer starten på en lengre kuldeperiode. Langtidsvarselet viser dominerende høytrykk som vil gi mindre vind, mindre nedbør og lavere temperaturer som vil gi høye spotpriser fremover.

Les mer

Markedskommentar uke 2 2019

Denne uken har vært relativt mild med temperaturer over normalen og med nedbørsmengder og vind rundt normalen for årstiden. Terminmarkedet holder fortsatt stand og er høyt priset.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?