Hjem > Siste nytt > Ufin opptreden av NRK Østnytt

Ufin opptreden av NRK Østnytt

Publisert 29.01.2013, sist oppdatert 05.09.2017

Vi viser til NRKs innslag på Østnytt kringkastet fra Lillehammer torsdag kveld 24.01.2013. Her hadde Østnytt ved journalist Geir Røed laget en sak om Gudbrandsdal Energi og om Gudbrandsdal Energis spotprisavtaler. I tillegg mener han at Gudbrandsdal Energi forvirrer kundene når kundene går til www.ge.no for å bestille kraft.

Etter sigende skal det være vanskelig å finne frem til de beste avtalene på GE’s hjemmeside. Dette er det første gang vi hører og vi ser det som en urimelig påstand. Dette samsvarer ikke med de tilbakemeldingene vi får fra kundene våre.

Vi har ikke funnet andre strømleverandører i strømmarkedet som synliggjør prisene sine så åpent og tydelig som Gudbrandsdal Energi.

Vi mente også at NRK Østnytt måtte behandle Konkurransetilsynets liste med varsomhet fordi over 60 % av alle spotprisavtalene som tilbys i markedet ikke finnes på lista. Dette i motsetning til Gudbrandsdal Energi som har valgt å melde inn samtlige spotprisprodukter til Konkurransetilsynet og avregne etter deres betingelser.

Innslaget til NRK Østnytt hadde en negativ undertone og etter vårt syn har NRK gjort en dårlig faglig jobb i dette tilfelle. De er ikke ute etter fakta, de er ute etter å henge ut en av de mest seriøse strømleverandørene i markedet. Hvis kundene i stedet leser tilsvarende reportasjer om dette temaet på VG Dinepenger får de et mye bedre faglig grunnlag for å forstå strømmarkedet og hvilke anbefalinger som blir gitt.

NRK Østnytt kom på besøk til Vinstra torsdag 24.01.2012 og intervjuet markedssjef Jan Jansrud om saken. Når strømselskaper skal kritiseres mente vi journalisten hadde kommet til feil selskap, fordi vi mener vår opptreden, vår kundeservice og vår måte å agere på i markedet ligger i toppskiktet i Norge når det gjelder seriøsitet. Dette tror vi også er en vesentlig grunn til at så mange velger Gudbrandsdal Energi som sin kraftleverandør.

Det vi reagerer sterkest på er at ikke noe av det vi uttalte oss om ble tatt til følge. Vi prøvde på en faglig tilnærming til journalist Geir Rød og redegjorde på en rekke punkter hva vi mente om saken men han ville ikke gjengi et eneste av våre synspunkter. Alle våre argumenter var klippet vekk i TV reportasjen.

Hvilket motiv NRK Østnytt har for at intervjuobjektet blir nektet å uttale seg er for oss vanskelig å skjønne, men det tyder på at historien var fastsatt på forhånd, klekket ut på Lillehammer, og så er det bare å reise rundt å få tak i de kommentarene de trenger for å fremme sine synspunkter. Det fikk de ikke. Som intervjuobjekt føler en seg utnyttet. Hvorfor reise til Vinstra? Gjøre et opptak på 15 – 30 minutter og ikke å benytte noe av det. Slike opptredener fra journalist Geir Røed er ikke redelig journalistikk.

Vi ønsker å redegjøre for følgende:


  1. Gudbrandsdal Energi benytter ikke telefon selgere. Det betyr at kundene til Gudbrandsdal Energi har gått inn på vår hjemmeside www.ge.no og bestilt det produktet de ønsket. Når kunden først har blitt kunde av Gudbrandsdal Energi, kan han fritt velge et annet produkt, med iverksettelse på dagen hvis han skulle ønske det. Forskjellige produkt kan være billigere til ulike tider. Kunden kan også laste ned Gudbrandsdal Energis androide app eller Iphone app å gjøre de samme valgene her. Vi mener at vi aktivt har lagt til rette for at kundene kan velge seg det produktet de måtte ønske på en lettfattelig måte og de kan foreta skifte senere dersom de ønsker det.
  2. Gudbrandsdal Energi er det strømselskapet i Norge som best synligjør prisene for kundene. Alle kraftavtalene er tydelig presentert med full oversikt over priser og betingelser på de ulike produkt. Det er vår policy å være åpne og redelige om dette.
  3. Gudbrandsdal Energi har den desidert beste kundeservicen blant de 10 største strømselskapene i Norge i følge Norsk kundebarometer (Handelshøgskolen BI). Hvert år måler Handelshøgskolen BI kundetilfredsheten blant de 10 største kraftleverandørene i markedet
  4. Alle Gudbrandsdal Energis produkter er meldepliktige til Konkurransetilsynet. Vi har valgt å gjøre det slik. Det er seriøst. Det betyr at alle våre produkter avregnes etter konkurransetilsynets krav til månedlig gjennomsnittlig spotpris som grunnlag for fakturering. Vi gjør oppmerksom på at over 60 % av alle spotprisavtalene som tilbys i Norge er unndratt konkurransetilsynets liste. Dette viser NVEs rapport og når rapporten kom for et par år side viste rapporten at disse avtalene var gjennomgående dyrere enn de som befant seg på listen. Det betyr at mange strømleverandører ligger med et billig produkt på Konkurransetilsynet og så skjuler de de resterende produktene som er dyrere. Det gjør ikke GE. Vi står frem og viser det vil tilbyr.Ved å holde strømproduktene utenfor konkurransetilsynets liste vil konkurrerende strømselskap lettere unngå publisitet i tillegg til at de kan ta en høyere pris fra kunden. De vekter også prisene i motsetning til oss som må benytte gjennomsnittlig månedspris som grunnlag for fakturering. VG Dinepenger redegjør for dette på en utmerket måte.
  5. Priser og påslag på Konkurransetilsynets liste. Kunder av Gudbrandsdal Energi, kan være sikker på at den kraftavtalen de har korresponderer med de prisene kundene finner på Konkurransetilsynet prisliste. Det finnes strømleverandør som justerer opp prisen på slike avtaler på eksisterende kundemasse og de prisene som står oppført på Konkurransetilsynet er bare for nye kunder. Det kaller vi lureri. Gudbrandsdal Energi driver ikke slik.
  6. Spotprisavtalene hos Gudbrandsdal Energi var svært billige i 2011, ca. halvparten av prisnivået sammenlignet med året 2010.
  7. Vår Kvitfjell World Cup spot som pr. dato VG Dinepenger og Forbrukerinspektørene anbefaler kundene i Norge å velge er veldig lavt priset og har vært det over en lang periode. Vi selger dette produktet med marginal fortjeneste og kundene må se på dette som et hvilket som helst annet godt tilbud i markedet.
  8. I alle våre spotprisavtaler inneholder påslaget mva, kostnader til innkjøp av elsertifikater og kostnader til regulerkraft. I tillegg må vi ta kostnaden med profilkostnad grunnet at vi følger Konkurransetilsynets betingelser for avregning. Det betyr at vi har et dårligere utgangspunkt enn de som har valgt å unndra strømavtalene fra Konkurransetilsynets liste.

Det Forbrukerinspektørene la opp til med sendinger på NRK2 for å bevisstgjøre kundene i å følge med og sjekke at de har gode avtaler innenfor bank, forsikring, telefon og strøm. Det er positivt.

Men den vinklingen journalist Geir Røed la opp til er uakseptabelt fordi det fremføres negativt og uten anledning til å kunne forsvare seg. Denne reportasjen hadde blitt betydelig bedre hvis vi hadde fått sluppet til med våre argumenter. Men i stedet ble reportasjen smalsporet og vi tror neppe at seerne lærte noe av innslaget.  Dette gir ikke seerne et nyansert bilde av situasjonen.

Vi vil oppfordre NRK Østnytt til å vurdere egen kultur. En historie bør kunne påvirkes av motparten og som sagt; det er ikke redelig og ikke bli hørt.

 

Markedssjef

Jan Jansrud

Gudbrandsdal Energi

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?