05.02.2015

Uaktuelt å utvide elsertfristen til 2025

(Montel) Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) slår fast at det er helt uaktuelt å innføre en lik avslutning på elsertifikatmarkedet som man har i Sverige, slik mange høringsinstanser ønsker.

– Jeg er enig i at det er en risiko at hvis man blir noen få dager forsinket etter 2020-fristen så får man ingen elsertifikater. Dette gir en økt risiko, og er antakelig ikke en smart måte å gjøre det på. Derfor har vi foreslått en utvidet frist med seks eller 12 måneder, sa Lien på Norweas finansseminar på Lysebu onsdag.

Samtidig understrekte Lien at målet om 26,4 TWh ny produksjon i Norge og Sverige skal komme i 2020.

– Men hvis prosjektene ikke blir ferdig i 2021 heller, så hjelper ikke dere meg og min svenske kollega med å nå 2020-målet. Derfor får dere ikke fem års ekstra frist fra meg, fastslo Lien.

Flere bransjeaktører har i høringen til kontrollstasjonsrapporten tatt til orde for at Norge skal forlenge 2020-fristen med flere år. Noen ønsker også en full harmonisering med Sverige, der man kan få elsertifikater uansett hvor forsinket man blir fram mot 2035, mot en årlig avkortning.

Men dette er altså ikke aktuelt, fastslo energiministeren.

Utbyggingen av vindkraft i Norge har gått veldig tregt, og i 2014 ble det bare tatt én svært liten investeringsbeslutning. Lien har derimot tro på at utbyggingen i Norge vil ta seg opp, og la til at regjeringen jobber for dette, blant annet gjennom forslaget om ekstraordinære avskrivingsregler for vindkraft.

På spørsmål fra salen om hva Norge vil gjøre med det svenske skattesmutthullet for selskaper som bygger ut vindkraft og dermed kan få 30 øre/kWh i redusert elavgift, ville ikke kommentere dette spesielt. Han viste til at dette var en del av forhandlingene om kontrollstasjonene, og at informasjonen skal gis samtidig til alle markedsaktører.

– Men OED jobber for å få likere konkurransevilkår som i Sverige, sa Lien.

Han kunne heller ikke kommentere når regjeringens forslag om ekstraordinære avskrivingsregler for vindkraft blir sendt ut på høring, men sa at dette vil komme så raskt som mulig.

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?