05.02.2015

Uaktuelt å utvide elsertfristen til 2025

(Montel) Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) slår fast at det er helt uaktuelt å innføre en lik avslutning på elsertifikatmarkedet som man har i Sverige, slik mange høringsinstanser ønsker.

– Jeg er enig i at det er en risiko at hvis man blir noen få dager forsinket etter 2020-fristen så får man ingen elsertifikater. Dette gir en økt risiko, og er antakelig ikke en smart måte å gjøre det på. Derfor har vi foreslått en utvidet frist med seks eller 12 måneder, sa Lien på Norweas finansseminar på Lysebu onsdag.

Samtidig understrekte Lien at målet om 26,4 TWh ny produksjon i Norge og Sverige skal komme i 2020.

– Men hvis prosjektene ikke blir ferdig i 2021 heller, så hjelper ikke dere meg og min svenske kollega med å nå 2020-målet. Derfor får dere ikke fem års ekstra frist fra meg, fastslo Lien.

Flere bransjeaktører har i høringen til kontrollstasjonsrapporten tatt til orde for at Norge skal forlenge 2020-fristen med flere år. Noen ønsker også en full harmonisering med Sverige, der man kan få elsertifikater uansett hvor forsinket man blir fram mot 2035, mot en årlig avkortning.

Men dette er altså ikke aktuelt, fastslo energiministeren.

Utbyggingen av vindkraft i Norge har gått veldig tregt, og i 2014 ble det bare tatt én svært liten investeringsbeslutning. Lien har derimot tro på at utbyggingen i Norge vil ta seg opp, og la til at regjeringen jobber for dette, blant annet gjennom forslaget om ekstraordinære avskrivingsregler for vindkraft.

På spørsmål fra salen om hva Norge vil gjøre med det svenske skattesmutthullet for selskaper som bygger ut vindkraft og dermed kan få 30 øre/kWh i redusert elavgift, ville ikke kommentere dette spesielt. Han viste til at dette var en del av forhandlingene om kontrollstasjonene, og at informasjonen skal gis samtidig til alle markedsaktører.

– Men OED jobber for å få likere konkurransevilkår som i Sverige, sa Lien.

Han kunne heller ikke kommentere når regjeringens forslag om ekstraordinære avskrivingsregler for vindkraft blir sendt ut på høring, men sa at dette vil komme så raskt som mulig.

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?