06.06.2014

Tyskland vil utvinne skifergass

JänschwaldeEuropower. Hasse Farstad.

Tyske gasskraftverk vil kunne fyres med billigere innenlandsk skifergass hvis miljøutfordringene overvinnes. Foto: Vattenfall

Oslo (TDN Finans): Tyskland planlegger allerede neste år å oppheve sitt forbud mot bruk av fracking-teknologi for utvinning av skifergass, skriver Financial Times.

Avisen fremholder at dette innebærer at regjeringen gir etter for krav fra næringslivet om at landet må redusere sin avhengighet av energi fra Russland og styrke konkurransekraften med næringslivet i USA.

Søknader om å iverksette den kontroversielle prosessen for å utnytte Tyskland beregnede skifergassreserver på 2.300 milliarder kubikkmeter, vil bli underlagt miljømessige vurderinger i henhold til en ny lov som skal drøftes i regjeringen før sommerferien.

Ifølge en avtale i regjeringskoalisjonen kan søknader om fracking kun oppnå godkjenning dersom det «klargjøres utenfor enhver tvil» at det ikke vil innebære risiko for vannkvaliteten, og forutsatt at miljøskadelige kjemikalier ikke benyttes.

Kan dekke 35%

Tysk industri er sterke forkjempere for den nye teknologien, som de mener har sørget for billig skifergassenergi til deres amerikanske konkurrenter, samtidig med at Tyskland kjemper med en kostbar overgang til subsidierte fornybare energikilder.

Det tyske industriforbundet BDI har tidligere erklært at landet vil kunne dekke mer enn 35 prosent av sitt gassforbruk fra innenlandske kilder, ved bruk av frackingteknologi.

EUs energikommissær Günther Oettinger har oppfordret EU-landenes myndigheter til å tillate fracking-demonstrasjonsprosjekter for å diversifisere sine energikilder.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?