06.06.2014

Tyskland vil utvinne skifergass

JänschwaldeEuropower. Hasse Farstad.

Tyske gasskraftverk vil kunne fyres med billigere innenlandsk skifergass hvis miljøutfordringene overvinnes. Foto: Vattenfall

Oslo (TDN Finans): Tyskland planlegger allerede neste år å oppheve sitt forbud mot bruk av fracking-teknologi for utvinning av skifergass, skriver Financial Times.

Avisen fremholder at dette innebærer at regjeringen gir etter for krav fra næringslivet om at landet må redusere sin avhengighet av energi fra Russland og styrke konkurransekraften med næringslivet i USA.

Søknader om å iverksette den kontroversielle prosessen for å utnytte Tyskland beregnede skifergassreserver på 2.300 milliarder kubikkmeter, vil bli underlagt miljømessige vurderinger i henhold til en ny lov som skal drøftes i regjeringen før sommerferien.

Ifølge en avtale i regjeringskoalisjonen kan søknader om fracking kun oppnå godkjenning dersom det «klargjøres utenfor enhver tvil» at det ikke vil innebære risiko for vannkvaliteten, og forutsatt at miljøskadelige kjemikalier ikke benyttes.

Kan dekke 35%

Tysk industri er sterke forkjempere for den nye teknologien, som de mener har sørget for billig skifergassenergi til deres amerikanske konkurrenter, samtidig med at Tyskland kjemper med en kostbar overgang til subsidierte fornybare energikilder.

Det tyske industriforbundet BDI har tidligere erklært at landet vil kunne dekke mer enn 35 prosent av sitt gassforbruk fra innenlandske kilder, ved bruk av frackingteknologi.

EUs energikommissær Günther Oettinger har oppfordret EU-landenes myndigheter til å tillate fracking-demonstrasjonsprosjekter for å diversifisere sine energikilder.

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?