06.06.2014

Tyskland vil utvinne skifergass

JänschwaldeEuropower. Hasse Farstad.

Tyske gasskraftverk vil kunne fyres med billigere innenlandsk skifergass hvis miljøutfordringene overvinnes. Foto: Vattenfall

Oslo (TDN Finans): Tyskland planlegger allerede neste år å oppheve sitt forbud mot bruk av fracking-teknologi for utvinning av skifergass, skriver Financial Times.

Avisen fremholder at dette innebærer at regjeringen gir etter for krav fra næringslivet om at landet må redusere sin avhengighet av energi fra Russland og styrke konkurransekraften med næringslivet i USA.

Søknader om å iverksette den kontroversielle prosessen for å utnytte Tyskland beregnede skifergassreserver på 2.300 milliarder kubikkmeter, vil bli underlagt miljømessige vurderinger i henhold til en ny lov som skal drøftes i regjeringen før sommerferien.

Ifølge en avtale i regjeringskoalisjonen kan søknader om fracking kun oppnå godkjenning dersom det «klargjøres utenfor enhver tvil» at det ikke vil innebære risiko for vannkvaliteten, og forutsatt at miljøskadelige kjemikalier ikke benyttes.

Kan dekke 35%

Tysk industri er sterke forkjempere for den nye teknologien, som de mener har sørget for billig skifergassenergi til deres amerikanske konkurrenter, samtidig med at Tyskland kjemper med en kostbar overgang til subsidierte fornybare energikilder.

Det tyske industriforbundet BDI har tidligere erklært at landet vil kunne dekke mer enn 35 prosent av sitt gassforbruk fra innenlandske kilder, ved bruk av frackingteknologi.

EUs energikommissær Günther Oettinger har oppfordret EU-landenes myndigheter til å tillate fracking-demonstrasjonsprosjekter for å diversifisere sine energikilder.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?