11.02.2013

Tysk marknadsdesign får stor effekt på Norden

(Montel) Tysklands val av marknadsdesign för att stöda omställningen mot förnybar energi kommer att få stor inverkan på priserna för slutkunder i Norden, sa Michel Martin konsult på Pöyry, under en konferens anordnad av branschföreningen SKGS i Stockholm på fredagen.

Han har jämfört en marknadsdesign med kapacitetsmarknad för balanskraft och fortsatta subventioner till förnybar elproduktion, med en renodlad marknad för el med enbart utsläppsrätter som styrmedel.

I den förstnämnda blir grossistpriserna för el betydligt lägre eftersom slutkunderna betalar för omställningen till förnybar energi genom avgifter ovanpå elpriset. På en mer renodlad elmarknad blir grossistpriset högre eftersom det måste stödja hela utbudet av produktion.

Enligt Pöyrys beräkningar skulle det genom elutbytet med Norden innebära 30 procent lägre slutkundspriser om Tyskland har en marknadsdesign där kostnaden för subventioner läggs ovanpå grossistpriset.

– Tyska konsumenter kommer att betala för omställningen till förnybart antingen genom grossistmarknaden eller genom subventioner. Därför kommer marknadsdesignen på kontinenten styra grossistpriset och därigenom få en signifikant effekt på svenska konsumenter, sa Michel Martin.

Väderstyd marknad
Pöyry förutspår samtidigt en alltmer volatil och väderstyrd elmarknad på kontinenten fram till 2030 i takt med att sol- och vindkraft byggs ut.

– Priserna blir allt mer styrda av vädret istället för av råvaror. Det kommer innebära radikala förändringar för den termiska produktionen som fram till 2030 kommer att behöva vara flexibel gentemot vind- och solkraft, sa Phil Hare på Pöyry, under samma seminarium.

Hur mycket av den volatila produktion och prisutvecklingen som Pöyry förutser på kontinenten som kommer att drabba Norden beror helt på hur många nya kablar mellan regionerna som byggs ut.

– Vi räknar med att en liknande prisvolatilitet från oregelbunden elproduktion på kontinenten kommer att inträffa senare i Norden. Det kommer även att påverka de norra delarna ännu senare, sa Michel Martin.

Det avgör också i vilken utsträckning som nordiska konsumenter kommer att finansiera omställningen i Europa genom att betala för produktion och export av förnybar energi. Enligt Michel Martin är det därför viktigt att länder i Norden erkänner och gör en rimlig värdering av flexibiliteten i systemet som vattenkraften ger.

Jesper Stärn

jesper@montel.no
13:58, Friday, 8 February 2013


Flere nettselskap må sette opp nettleien fra 2018

Tre av fire strømkunder må regne med økt nettleie neste år. Det viser en undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter. Årsaken er store investeringer i strømnettet.

Les mer

Væromslag førte til 15 prosent lavere kraftproduksjon i Norge

Norge får mellom 95 og 97 prosent av sin strøm fra vannkraftverkene. Så lenge det er nok vann i vannmagasinene kan kraftproduksjonen økes og senkes for å tilpasses etterspørselen.

I forrige uke ble det brukt markant mindre av vannreservene enn i uken før, og fyllingsgraden på landsbasis ligger nå på 78,1 prosent.

Les mer

Verdens største flytende solpark produserer strøm

Kinas største vannkraftselskap har investert rundt 1,2 milliarder kroner i prosjektet. I går kunne anlegget produsere strøm.

Les mer

Stortingsflertallet kan vedta skjerming av små nettselskap

Senterpartiet la fredag frem et lovforslag i Stortinget som sikter mot å skjerme små nettselskap med færre enn 30.000 kunder fra det såkalte funksjonelle skillet

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]