22.12.2016

Tung politisk kritikk mot «baktung» svensk fornybarutbygging

Den svenske regjeringen oppfordres til å følge innretningen i sommerens energiforlik og oppfordringer fra EU-kommisjonen, og slå fast at landet skal ha en jevn utbyggingstakt av fornybar kraft frem til 2030. Foto: Haakon Barstad

(Europower) Anders Wijkman, som ledet den svenske miljømålutredningen, retter skarp kritikk mot den «baktunge» utbyggingen av fornybar energi som Energimyndigheten foreslår for tiden etter utløpet av det svensk-norske sertifikatsystemet i 2020.

Han oppfordrer den svenske regjeringen til å følge innretningen i sommerens energiforlik og oppfordringer fra EU-kommisjonen, og slå fast at landet skal ha en jevn utbyggingstakt av fornybar kraft frem til 2030.

Energimyndigheten foreslo i en rapport til regjeringen at utbyggingen av 18 TWh ny fornybar kraft skal styres inn mot slutten av 2020-tallet, nærmere bestemt til 2027-2030.

«Det vil få alvorlige konsekvenser for omstillingen til fornybart, og for Sveriges muligheter til – via eksport av elektrisitet – å hjelpe andre land til å redusere sine utslipp», skriver Wijkman i en debattartikkel i Göteborgs-Posten.

- Stikk i strid med EUs krav

Wijkman fremholder at Energimyndighetens forslag er stikk i strid med nye EU-krav. Han skriver at regjeringen, for å klare målet om et helt nytt fornybart kraftsystem i 2040 og for å vise handlekraft i gjennomføringen av Paris-avtalen, må sikre den fortsatte utbyggingen av fornybar energi.

I juni inngikk fem partier i den svenske Riksdagen et historisk energiforlik. Parallelt kom miljømålsutredningens forslag til svensk klimastrategi. Syv partier kom til enighet om å påskynde omstillingen til et fossilfritt Sverige og om å drive på for raskere omstilling i EU.

 Fortsatt nettoeksportør

«Gjennom fortsatt å bygge ut den fornybare kraftproduksjonen, kan vi både ha fortsatt lave kraftpriser for svenske bedrifter og husholdninger, og minske behovet for kullkraft i våre naboland», skriver Anders Wijkman.

Han viser til at det i energiforliket ble slått fast at «Sverige har fantastiske forutsetninger for fornybar kraftproduksjon og det er rimelig at Sverige er nettoeksportør av elektrisitet også på sikt», samt at «overføringskapasiteten mellom Sverige og nabolandene skal øke».

- Kompetanse går tapt

Alt dette er ifølge Wijkman truet, dersom forslaget om en forsinket utbygging gjennomføres.

«Å legge fornybarbransjen i møllpose innebærer at den kompetensen som er bygget opp, går tapt, og at internasjonale investorer søker seg til andre markeder. Det blir kostbart og tidkrevende å gjenoppbygge en levedyktig industri. Det er en utvikling vi verken har tid eller råd til», heter det i debattartikkelen.

Norsk-svensk overheng

Blant Energimyndighetens motiv for å forsinke fornybarutbyggingen var at forhindre at fornybarutbygging i den svensk-norske ordningen etter at 28,4 TWh-målsettingen er nådd, men før 31. desember 2020, skal inngå i den nye svenske målsettingen på 18 TWh.

"Energimyndighetens oppfatning er at all utbygging frem til og med år 2020 som overskrider det felles målet med Norge, kommer til å være en del av den nye ambisjonen, hvilket i praksis vil gi en framtung utbygging og et fortsatt overskudd. Energimyndigheten ser en risiko for at dette skal skje. En baktung kvote gir et kraftig signal til markedet om ikke å overinvestere i en situasjon der etterspørselen kommer til å være lav", heter det i Energimyndighetens rapport.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?