Hjem > Siste nytt > Tror på fornybar-tsunami

Tror på fornybar-tsunami

Thomas Gundersen
Publisert 27.03.2017, sist oppdatert 05.09.2017

(Montel) Økt etterspørsel etter fornybar energi fra kommersielle selskaper kan utløse en «tsunami» på etterspørselssiden, sier Ecohz-sjef Tom Lindberg.

– Etterspørselen etter fornybar energi fra selskaper er ustoppelig og vil gi kraftig vekst i årene fremover, sa Lindberg under et foredrag på konferansen RECs Market Meeting i Amsterdam denne uken.

Der var de fleste som kan krype og gå innen markedet for opprinnelsesgarantier i Europa samlet for å oppdatere seg på den siste utviklingen i dette markedssegmentet.

Etterspørselen etter slike garantier i Europa steg til rekordhøye 370 TWh i fjor, og veksten har i snitt ligget på 12,5 prosent siden 2011, ifølge tall Ecohz har innhentet fra AIB, organisasjonen som administrerer fornybargarantiordningen.

Det reelle tallet ligger nok nærmere 400 TWh, og i tillegg kommer cirka 200 TWh som er sertifisert gjennom andre ordninger, sier Lindberg.

Økt etterspørsel har bidratt til en jevn prisøkning på sertifikater, til gunst for norske kraftprodusenter som er de største selgerne i markedet.

Det er imidlertid svært vanskelig å finne noen klar prisreferanse på garantiene, ettersom prisene varierer kraftig avhengig av energikilde og geografisk plassering av kraftverkene. For eksempel selges gammel norsk vannkraft for rundt 0,25 EUR/MWh, mens flere aktører på konferansen sa det nylig har blitt solgt sertifikater fra solenergi i Nederland til over 10 EUR/MWh.

Den store prisforskjellen forklares med at flere privatkunder og selskaper ønsker å kjøpe garantier fra kraftverk som ligger nært deres forbruk.

Vil ikke kjøre norske GOs til Irland
For eksempel var Intel-direktør Marty Sedler klar på at selskapet ikke ønsker å kjøpe norske opprinnelsesgarantier for å dekke inn forbruk i Irland.

– Vi har et klart hierarki på hva vi ønsker. Først ønsker vi å skaffe den fornybare kraften så nær våre fabrikker som mulig, gjerne i form av produksjon på området. Deretter ønsker vi å skaffe den i samarbeid med lokale leverandører, og hvis ikke det går vil vi importere garantier fra andre land,
men da helst fra land med en fysisk kobling til vårt forbruk, sa Sedler til Montel.

Intel bruker i dag cirka 1 TWh med kraft i Europa, alt fra fornybar energi. Flere andre selskaper har også valgt å utelukkende kjøpe fornybar energi de siste årene. Blant annet har 87 store selskaper rundt om i verden, inkludert Facebook, Google og HP, forpliktet seg til å jobbe mot å utelukkende kjøpe fornybar kraft gjennom RE 100-initiativet. Disse selskapene har et samlet forbruk på 107 TWh, tilsvarende hele forbruket i Nederland.

Mens motivet før ofte var å få en grønnere profil, er nå motivet vel så mye økonomisk, ettersom både vind- og solkraft blir stadig mer konkurransedyktig, sa Sam Kimmins, sjef for RE 100-prosjektet.

Ved siden av dette har 226 selskaper undertegnet det såkalte Science Based Targets Initiative gjennom blant andre FN og WWF, der de setter klare mål for å redusere CO2-utslipp.

Nye globale standarder for hvordan man skal måle, administrere og rapportere klimautslipp har også bidratt til å øke etterspørselen etter fornybargarantier.

Lindberg i Ecohz tror etterspørselen bare vil fortsette å øke fremover. Han viste blant annet til at selskaper i dag står for omtrent halvparten av verdens årlige forbruk av fornybar kraft på 5.000 TWh, men at bare rundt 800 TWh er sertifisert.

– Jeg tror mange kraftselskaper rundt om i verden ikke helt er klar over hva som snart vil treffe dem i hodet. For eksempel i Gulfen har man i dag en svært liten andel fornybar kraftproduksjon, men de globale selskapene vil etterspørre mer fornybar kraft. Utfordringen blir å sikre adgang til nok dokumenterbar fornybar kraft og å utvikle forretningsmuligheter som gir selskapene mulighet til å skaffe mer fornybart.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?