20.11.2017

Tror ikke på elbiler som energilager

(Montel) Batteriforsker Magnus Thomassen ved Sintef tror elbiler kan bidra til et mer fleksibelt energisystem gjennom å kople seg ut på effekttopper, men veien er lang frem til de kan bruke til de kan bli batterier i lokale strømnett.

Mange elbiltilhengere peker på at utbredelsen av ladbare kjøretøy representerer en mulighet for å skape desentral energilagring i strømnettet i Norge, som både kan brukes til å dekke inn effekttopper i strømnettet og lagre overskuddsproduksjon av desentral strømproduksjon fra blant annet solceller.

Norges vassdrags- og energidirektorat la i august frem en rapport hvor det ble estimert at elbiler allerede i 2030 kunne utgjøre en batterireserve på opp mot 100 GWh.

Batteriforsker Magnus Thomassen ved Sintef er imidlertid skeptisk til mange av visjonene som elbilforkjemperne trekker opp, og peker på at det er flere uklarheter og tekniske begrensninger som ikke er utredet enda.

– Blant de mange uavklarte sidene ved bruk av elbilbatterier som lagring i lokale strømnett er hvor mye av kjørelengden eierne er villig til å ofre for å ha bilen i beredskap. Hvordan skal man regulere og prise behovet for at bilene står tilkoplet for å være tilgjengelig for nettet? Og hva med kostnadene knyttet til den økte bruken av batteriet når det skal kunne pendle mellom lading og tapping via ladestasjonene? spurte Thomassen på et batteriseminar i regi av energiøkonomforeningen IAEE i Oslo på mandag.

Ifølge Thomassen er det også et problem at elbilenes batteri har lavere virkningsgrad ved tapping enn mange tror.

Han peker på at en av de mest utbredte ladbare bilene i Norge, Nissan Leaf, har et batteri som det tar 25,4 kilowattimer å lade opp. Men levert energi til hjulene er målt til rundt 21 kWh. Det gir en virkningsgrad på om lag 84 prosent. Og de særlige utfordringene ved det norske vinterklimaet gjør ikke saken enklere.

– Dersom det er kaldt vær, vil elbilenes evne som energilager endres og virkningsgraden falle ytterligere, sa Thomassen.

Han er imidlertid ikke helt avvisende til at en stor elbilpark i fremtiden vil kunne bidra til en viss lokal effektstyring.

– Jeg tror det vil være teknisk mulig å bruke dagens elbiler til lagring, men den faktiske kapasiteten er nok langt lavere enn mange tror, sa Thomassen.

Han mener også at mange ikke tar inn over seg at det vil kreve en betydelig mer avansert og kostbar ladeinfrastruktur enn den som er vanlig å bygge i dag dersom elbilen skal fore strøm inn på nettet.

– For å bruke elbiler på denne måten trengs toveisladere. Og selv om kostnadene for slike ladere anslås på ulike nivåer, så tilsier nok et realistisk scenario heller at elbilens bidrag til balansering av lokale nett vil bestå for det meste i at man kopler dem fra ved effekttopper, heller enn at man trekker strøm fra bilens batterier, ifølge Thomassen.

Skrevet av Øystein Meland - Montel.

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?