20.11.2017

Tror ikke på elbiler som energilager

(Montel) Batteriforsker Magnus Thomassen ved Sintef tror elbiler kan bidra til et mer fleksibelt energisystem gjennom å kople seg ut på effekttopper, men veien er lang frem til de kan bruke til de kan bli batterier i lokale strømnett.

Mange elbiltilhengere peker på at utbredelsen av ladbare kjøretøy representerer en mulighet for å skape desentral energilagring i strømnettet i Norge, som både kan brukes til å dekke inn effekttopper i strømnettet og lagre overskuddsproduksjon av desentral strømproduksjon fra blant annet solceller.

Norges vassdrags- og energidirektorat la i august frem en rapport hvor det ble estimert at elbiler allerede i 2030 kunne utgjøre en batterireserve på opp mot 100 GWh.

Batteriforsker Magnus Thomassen ved Sintef er imidlertid skeptisk til mange av visjonene som elbilforkjemperne trekker opp, og peker på at det er flere uklarheter og tekniske begrensninger som ikke er utredet enda.

– Blant de mange uavklarte sidene ved bruk av elbilbatterier som lagring i lokale strømnett er hvor mye av kjørelengden eierne er villig til å ofre for å ha bilen i beredskap. Hvordan skal man regulere og prise behovet for at bilene står tilkoplet for å være tilgjengelig for nettet? Og hva med kostnadene knyttet til den økte bruken av batteriet når det skal kunne pendle mellom lading og tapping via ladestasjonene? spurte Thomassen på et batteriseminar i regi av energiøkonomforeningen IAEE i Oslo på mandag.

Ifølge Thomassen er det også et problem at elbilenes batteri har lavere virkningsgrad ved tapping enn mange tror.

Han peker på at en av de mest utbredte ladbare bilene i Norge, Nissan Leaf, har et batteri som det tar 25,4 kilowattimer å lade opp. Men levert energi til hjulene er målt til rundt 21 kWh. Det gir en virkningsgrad på om lag 84 prosent. Og de særlige utfordringene ved det norske vinterklimaet gjør ikke saken enklere.

– Dersom det er kaldt vær, vil elbilenes evne som energilager endres og virkningsgraden falle ytterligere, sa Thomassen.

Han er imidlertid ikke helt avvisende til at en stor elbilpark i fremtiden vil kunne bidra til en viss lokal effektstyring.

– Jeg tror det vil være teknisk mulig å bruke dagens elbiler til lagring, men den faktiske kapasiteten er nok langt lavere enn mange tror, sa Thomassen.

Han mener også at mange ikke tar inn over seg at det vil kreve en betydelig mer avansert og kostbar ladeinfrastruktur enn den som er vanlig å bygge i dag dersom elbilen skal fore strøm inn på nettet.

– For å bruke elbiler på denne måten trengs toveisladere. Og selv om kostnadene for slike ladere anslås på ulike nivåer, så tilsier nok et realistisk scenario heller at elbilens bidrag til balansering av lokale nett vil bestå for det meste i at man kopler dem fra ved effekttopper, heller enn at man trekker strøm fra bilens batterier, ifølge Thomassen.

Skrevet av Øystein Meland - Montel.

Markedskommentar uke 41 2019

Denne uken startet med en høy systempris på hele 44,1 øre/kWh, den høyeste systemprisen på nesten seks måneder. Lite vind, lavt tilsig kombinert med lave temperaturer som resulterte i høyt forbruk var årsaken til den høye systemprisen.

Les mer

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?