05.10.2014

Trolig forsinkelse av Elhub

Boligblokk+i+OsloEuropower Mona Adolfson.

Elhub skal være i drift fra oktober 2016. NVE tror kanskje Statnett må ha lenger tid på seg, mens Statnett sier alt går som planlagt. Spørsmålet er om aktørene blir klare. Det er mange måleverdier som skal mates inn i Elhub. Illustrasjonsfoto: Morten Fredheim Solberg

Ifølge NVE er det en risiko for at etablering av Elhub vil bli forsinket og ikke kommer i gang innen fristen 1. oktober 2016. Statnett demper bekymringen og sier at fremdriften går som planlagt.

På oppdrag fra NVE har Statnett innhentet ekstern kvalitetssikring av Elhub-prosjektet. Denne kvalitetssikringen er gjennomført av DNV GL og også i deres rapport fremgår det at det er knyttet stor usikkerhet til om prosjektet kommer i mål til planlagt dato. Den største risikoen er knyttet til om dataene fra aktørene har god nok kvalitet og om aktørene vil være klare til migrasjon i tide.

Hva er Elhub? Les mer om dette her.

Tro på forsinkelse

Statnetts interne uavhengige prosjektgjennomgang påpeker at prosjektet styrer etter en «best case» dato og at tidsplan har stor sannsynlighet for forsinkelser. Dette støttes av informasjon fra intervjuer DNV GL har gjort og av høringsforslaget til 301. Her skriver NVE blant annet at det kan være nødvendig å gi Statnett en lenger frist.:

«Etablering av Elhub er et relativt stort og komplisert ITprosjekt som forutsetter koordinering av mange aktører i utviklings- og driftsfasen. Det er derfor risiko for at tidspunktet for etablering blir forsinket i forhold til kravet om at det skal settes i drift innen 1. oktober 2016. NVE mener at det er viktig å ha tilstrekkelig kvalitet og ytelse i Elhub før utviklingsprosjektet ferdigstilles. Det kan derfor være nødvendig å utsette tidsfristen for idriftsettelse av Elhub dersom det viser seg at Statnett behøver mer tid til utvikling og testing av Elhub før den settes i drift. Ved forsinkelser i innføring av Elhub må nettselskapene fortsatt kunne utføre oppgavene som de gjør i dag. Det vil da kunne være aktuelt for NVE å utsette ikrafttredelsen av forskriftsendringene.»

Vet mer etter jul

Tor Bjarne Heiberg som er prosjektleder for Elhub i Statnett demper uroen for en forsinkelse.

– Vi ligger på den fremdriftsplanen vi har gjort hele tiden. Jeg tror NVE her viser til en generell bekymring som man alltid vil ha for et så stort prosjekt som dette, forklarer Heiberg til Europower.

Han forteller videre at Statnett nå er inne i anskaffelsesprosessen og at de også kartlegger status for hvordan aktørene ligger an i forhold til å kunne ta i bruk Elhuben fra oktober 2016.

– Begge disse prosessene avsluttes rundt juletider, så da vil vi nok vite mer nøyaktig om det er større grunn til å tro at det vil bli forsinkelser i prosjektet. Det er jo ingen tvil om at den største usikkerheten akkurat nå ligger i hvor langt aktørene har kommer, sier prosjektlederen i Statnett.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?