29.01.2018

Tre måter blockchain kan endre kraftmarkedet

(enerWE) Bitcoins og andre kryptoteknologier har vært gjennom en voldsom hype, og selv om prisene har hatt et kraftig fall den siste tiden er prisøkningen astronomisk når man ser ett eller flere år tilbake i tid.

Det kan virke som at både ekspertene og folk flest er enten veldig for eller mot bitcoins og kryptovalutaer, men at det blant alle som har satt seg inn i det er en unison enhet om at den underliggende teknologien blockchain, eller blokkjede på norsk, uansett er veldig spennende.

En blockchain er en distribuert database der alle transaksjoner lagres og verifiseres av nettverket. Det gjør at det blir umulig å redigere opplysninger eller ettertid, og dermed kan alle stole på at transaksjonshistorikken er korrekt selv uten at en egen aktør må påta seg ansvaret. Dette ansvaret er normalt krevende og potensielt dyrt å håndtere, og det har gjort det til en lukrativ forretningsmodell med store transaksjonsinntekter for de selskapene som har innehatt slike roller i sine markeder.

Blockchains kan brukes i mange forskjellige markeder, og kraftbransjen er et område der den har stort potensiale. Konsulentselskapet Thema Consulting Group har i et ferskt notat sett nærmere på hvordan teknologien kan brukes i kraftmarkedet, og hvordan det vil påvirke aktørene.

– I kraftsektoren kan blokkjeder i teorien brukes på tre måter: utenfor kraftmarkedene, som en støttende teknologi til dagens marked, eller som erstatning for noen av dagens markedsløsninger, skriver Thema Consulting Group i sitt notat.

Blockchain er en teknologi som egner seg svært godt til å lage sertifikater, og det er et bruksområde som passer godt med strømmarkedet. Det kan for eksempel brukes til å generere sertifikater for produksjon av fornybar kraft slik at man med sikkerhet kan slå fast at den fornybare energien er produsert og solgt.

– Et eksempel på dette er «SolarCoin», en global sertifikatordning for solenergi. Alle som ønsker å støtte solenergi, kan kjøpe sertifikatene som handles med Bitcoin, skriver Thema Consulting Group.

Som støttende teknologi kan blockchain brukes til å forbedre informasjonsflyten mellom aktørene i bransjen ved at teknologien innlemmes i eksisterende IT-løsninger eller brukes til å utvikle nye, enklere, bedre og billigere alternativer.

– For eksempel kan teknologien brukes til å registrere inngåtte bilaterale avtaler, skriver Thema.

Begge disse to første tilnærmingene er løsninger som dagens aktører kan ha stor glede av. Det tredje bruksområdet som Thema skisserer er imidlertid mer truende. De ser for seg at blockchain kan erstatte dagens markedsplasser, og samtidig fjerne behovet for et clearing house og garantister.

Mange tenker nok ikke over det, men man trenger ikke å ha et eget kraftverk eller eie strømkabler for å drive et kraftselskap. Når kraftverkene produserer strøm leverer de den til strømnettet. Da registreres det hvor mye de har levert. Så kjøper en forbruker strøm, og da registreres det hvor mye de har kjøpt. Så skal regnestykket gå opp slik at det er solgt og kjøpt like mye strøm. Ingen vet hvor strømmen kom fra eller hvem som faktisk brukte den. Alt er derfor avhengig av at disse transaksjonene registreres et sted, og at de blir verifiserte som korrekte.

Her kan blockchain komme inn og forandre på mye.

– På lang sikt er det mulig å se for seg at det i mange geografiske områder handles kraft direkte mellom produsenter og forbrukere av alle størrelser, og at blokkjeden også tar over noen av oppgavene til strømleverandører, skriver Thema Consulting Group.

Her kan du lese hele notatet.

Skrevet av Anders Lie Brenna - enerWE.

Markedskommentar uke 47 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 43,4 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli rundt 41 øre/kWh. Dette skyldes blant annet høyere temperaturer som gir redusert forbruk og redusert pris, det har også vært mer vind og en liten økning av tilsig.

Les mer

Endless Winter ep. 3

Endless Winter 3 er siste kapittel i skikjører Nikolai Schirmers vintereventyr, hvor han forsøker å kjøre bedre på ski med lavere klimagassutslipp.

Les mer

Markedskommentar uke 46 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 45,4 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli rundt 43 øre/kWh. Dette skyldes blant annet høyere temperaturer denne uken som gir redusert forbruk og redusert pris. Forventet pris for kommende uke er rundt 41 øre/kWh, da temperaturene er ventet videre opp hvor det vil bli plussgrader over store deler av Østlandet. Samtidig er det ventet vind under normalen og normale nedbørsmengder i Nordpool-området som helhet.

Les mer

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?