29.01.2018

Tre måter blockchain kan endre kraftmarkedet

(enerWE) Bitcoins og andre kryptoteknologier har vært gjennom en voldsom hype, og selv om prisene har hatt et kraftig fall den siste tiden er prisøkningen astronomisk når man ser ett eller flere år tilbake i tid.

Det kan virke som at både ekspertene og folk flest er enten veldig for eller mot bitcoins og kryptovalutaer, men at det blant alle som har satt seg inn i det er en unison enhet om at den underliggende teknologien blockchain, eller blokkjede på norsk, uansett er veldig spennende.

En blockchain er en distribuert database der alle transaksjoner lagres og verifiseres av nettverket. Det gjør at det blir umulig å redigere opplysninger eller ettertid, og dermed kan alle stole på at transaksjonshistorikken er korrekt selv uten at en egen aktør må påta seg ansvaret. Dette ansvaret er normalt krevende og potensielt dyrt å håndtere, og det har gjort det til en lukrativ forretningsmodell med store transaksjonsinntekter for de selskapene som har innehatt slike roller i sine markeder.

Blockchains kan brukes i mange forskjellige markeder, og kraftbransjen er et område der den har stort potensiale. Konsulentselskapet Thema Consulting Group har i et ferskt notat sett nærmere på hvordan teknologien kan brukes i kraftmarkedet, og hvordan det vil påvirke aktørene.

– I kraftsektoren kan blokkjeder i teorien brukes på tre måter: utenfor kraftmarkedene, som en støttende teknologi til dagens marked, eller som erstatning for noen av dagens markedsløsninger, skriver Thema Consulting Group i sitt notat.

Blockchain er en teknologi som egner seg svært godt til å lage sertifikater, og det er et bruksområde som passer godt med strømmarkedet. Det kan for eksempel brukes til å generere sertifikater for produksjon av fornybar kraft slik at man med sikkerhet kan slå fast at den fornybare energien er produsert og solgt.

– Et eksempel på dette er «SolarCoin», en global sertifikatordning for solenergi. Alle som ønsker å støtte solenergi, kan kjøpe sertifikatene som handles med Bitcoin, skriver Thema Consulting Group.

Som støttende teknologi kan blockchain brukes til å forbedre informasjonsflyten mellom aktørene i bransjen ved at teknologien innlemmes i eksisterende IT-løsninger eller brukes til å utvikle nye, enklere, bedre og billigere alternativer.

– For eksempel kan teknologien brukes til å registrere inngåtte bilaterale avtaler, skriver Thema.

Begge disse to første tilnærmingene er løsninger som dagens aktører kan ha stor glede av. Det tredje bruksområdet som Thema skisserer er imidlertid mer truende. De ser for seg at blockchain kan erstatte dagens markedsplasser, og samtidig fjerne behovet for et clearing house og garantister.

Mange tenker nok ikke over det, men man trenger ikke å ha et eget kraftverk eller eie strømkabler for å drive et kraftselskap. Når kraftverkene produserer strøm leverer de den til strømnettet. Da registreres det hvor mye de har levert. Så kjøper en forbruker strøm, og da registreres det hvor mye de har kjøpt. Så skal regnestykket gå opp slik at det er solgt og kjøpt like mye strøm. Ingen vet hvor strømmen kom fra eller hvem som faktisk brukte den. Alt er derfor avhengig av at disse transaksjonene registreres et sted, og at de blir verifiserte som korrekte.

Her kan blockchain komme inn og forandre på mye.

– På lang sikt er det mulig å se for seg at det i mange geografiske områder handles kraft direkte mellom produsenter og forbrukere av alle størrelser, og at blokkjeden også tar over noen av oppgavene til strømleverandører, skriver Thema Consulting Group.

Her kan du lese hele notatet.

Skrevet av Anders Lie Brenna - enerWE.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?