16.05.2014

Er TNS Gallup på villspor rent faglig?

TNS Gallups store kundeservicemåling for 2013.

Er TNS Gallup på villspor rent faglig med denne denne type undersøkelse? Vi i Gudbrandsdal Energi mener det.

TNS Gallup ringer ca. 17 000 respondenter uansett bransje og spør respondentene om de har vært i kontakt med et kundesenter i løpet av de siste 14 dagene.

Svarer de ja så spør de om hvilket.

Av disse 17 000 respondentene ble 520 knyttet til strømbransjen.

I følge TNS Gallup finnes det blant disse 520 respondentene kun 4 strømselskaper som har nok respondenter til å kunne bli vurdert og rangert

Altså  4 selskap av ca. 150 strøm- og nettselskaper er med i denne undersøkelsen under bransje "Energi". TNS Gallup vil ikke fortelle hvem de tre andre selskapene er.

Hvorfor de vil holde navnene på disse selskapene hemmelig har vi vanskelig for å forstå.

Vi i Gudbrandsdal Energi tenker slik.

Et selskap med god service i form av oversiktlige og forståelige produkter, åpenhet om priser og betingelser, korrekt og oversiktlig fakturering, løsningsorientert og fleksibel kundebehandling, mv. vil gi færre kundehenvendelser til selskap enn selskap med lavere servicenivå.

Det betyr at når TNS Gallup ringer rundt så treffer de feil respondenter. De treffer de kundene som nylig har vært ute i  et kundeserviceærend og en må forutse at en hovedvekt av disse er kunder hos selskap med et lavere nivå på kundeservicen. Denne forklaringen mente også  TNS Gallup ved Erlend Espedal kunne være tilfelle.

Videre vil dette føre til at Gudbrandsdal Energi med sitt høye nivå på kundeservicen ikke kommer på lista til TNS-Gallup og blir således ikke med i vurderingen.

Hva er det da TNS Gallup kårer i sin "store kundeservicemåling". Jo, etter vår oppfatning kårer TNS Gallup den beste av de dårligste på kundetilfredshet blant strømleverandørene. Dette kan vi begrunne med det faktum at f. eks.  Eidsiva skårer betydelig dårligere på Norsk Kundebarometer, som er Handelshøgskolens årlige kundetilfredshetsundersøkelse, sammenlignet med Gudbrandsdal Energi og flere av de andre store strømselskapene.

 Strømleverandøren Eidsiva lar jo ikke en slik kåring gå upåaktet hen. De rykket nylig inn en annonse i GD hvor de forfekter:

"Vi gikk helt til topps i TNS Gallups store kundeservicemåling for 2013". Dette skriver de uten noen form for forbehold eller ekstra opplysninger i annonsen hvor det burde fremgå at det kun var 4 selskaper med i undersøkelsen, noe som Forbrukerrådet krever.

 

Jan Jansrud

Gudbrandsdal Energi

 

 

 

 

 

 

 

Påstand:

Da vil en slik undersøkelse etter vårt syn vektes i retning av å kåre den beste av de dårligste.

 

Vi har grunn til å tro det er slik fordi Eidsiva kommer ut på kun 111. plass på Norsk Kundebarometer BI handelshøgskolens, årlige kundeservicemålinger for 2014 uansett bransje og nr. 6 blant strømselskapene.

Gudbrandsdal Energi derimot kom best ut blant strømselskapene og som nr. 5 uansett bransje.

Blant strømleverandørene ble Eidsiva slått av Gudbrandsdal Energi, LOS, Fjordkraft, Fortum og NorgesEnergi. Norsk kundebarometer BI 2014 tar for seg de største selskapene i landet hvor av de 9 største strømleverandørene.

 

Trolig er TNS-Gallup sin undersøkelse et bomskudd. I stedet for å kåre den beste av de beste kårer TNS Gallup sannsynligvis mer i retning av "den beste blant de dårligste".?

 

 

https://www.tns-gallup.no/?aid=9075372&archive=true&nid=9110789

http://www.bi.no/forskning/norsk-kundebarometer/resultater-2014/

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?