16.05.2014

Er TNS Gallup på villspor rent faglig?

TNS Gallups store kundeservicemåling for 2013.

Er TNS Gallup på villspor rent faglig med denne denne type undersøkelse? Vi i Gudbrandsdal Energi mener det.

TNS Gallup ringer ca. 17 000 respondenter uansett bransje og spør respondentene om de har vært i kontakt med et kundesenter i løpet av de siste 14 dagene.

Svarer de ja så spør de om hvilket.

Av disse 17 000 respondentene ble 520 knyttet til strømbransjen.

I følge TNS Gallup finnes det blant disse 520 respondentene kun 4 strømselskaper som har nok respondenter til å kunne bli vurdert og rangert

Altså  4 selskap av ca. 150 strøm- og nettselskaper er med i denne undersøkelsen under bransje "Energi". TNS Gallup vil ikke fortelle hvem de tre andre selskapene er.

Hvorfor de vil holde navnene på disse selskapene hemmelig har vi vanskelig for å forstå.

Vi i Gudbrandsdal Energi tenker slik.

Et selskap med god service i form av oversiktlige og forståelige produkter, åpenhet om priser og betingelser, korrekt og oversiktlig fakturering, løsningsorientert og fleksibel kundebehandling, mv. vil gi færre kundehenvendelser til selskap enn selskap med lavere servicenivå.

Det betyr at når TNS Gallup ringer rundt så treffer de feil respondenter. De treffer de kundene som nylig har vært ute i  et kundeserviceærend og en må forutse at en hovedvekt av disse er kunder hos selskap med et lavere nivå på kundeservicen. Denne forklaringen mente også  TNS Gallup ved Erlend Espedal kunne være tilfelle.

Videre vil dette føre til at Gudbrandsdal Energi med sitt høye nivå på kundeservicen ikke kommer på lista til TNS-Gallup og blir således ikke med i vurderingen.

Hva er det da TNS Gallup kårer i sin "store kundeservicemåling". Jo, etter vår oppfatning kårer TNS Gallup den beste av de dårligste på kundetilfredshet blant strømleverandørene. Dette kan vi begrunne med det faktum at f. eks.  Eidsiva skårer betydelig dårligere på Norsk Kundebarometer, som er Handelshøgskolens årlige kundetilfredshetsundersøkelse, sammenlignet med Gudbrandsdal Energi og flere av de andre store strømselskapene.

 Strømleverandøren Eidsiva lar jo ikke en slik kåring gå upåaktet hen. De rykket nylig inn en annonse i GD hvor de forfekter:

"Vi gikk helt til topps i TNS Gallups store kundeservicemåling for 2013". Dette skriver de uten noen form for forbehold eller ekstra opplysninger i annonsen hvor det burde fremgå at det kun var 4 selskaper med i undersøkelsen, noe som Forbrukerrådet krever.

 

Jan Jansrud

Gudbrandsdal Energi

 

 

 

 

 

 

 

Påstand:

Da vil en slik undersøkelse etter vårt syn vektes i retning av å kåre den beste av de dårligste.

 

Vi har grunn til å tro det er slik fordi Eidsiva kommer ut på kun 111. plass på Norsk Kundebarometer BI handelshøgskolens, årlige kundeservicemålinger for 2014 uansett bransje og nr. 6 blant strømselskapene.

Gudbrandsdal Energi derimot kom best ut blant strømselskapene og som nr. 5 uansett bransje.

Blant strømleverandørene ble Eidsiva slått av Gudbrandsdal Energi, LOS, Fjordkraft, Fortum og NorgesEnergi. Norsk kundebarometer BI 2014 tar for seg de største selskapene i landet hvor av de 9 største strømleverandørene.

 

Trolig er TNS-Gallup sin undersøkelse et bomskudd. I stedet for å kåre den beste av de beste kårer TNS Gallup sannsynligvis mer i retning av "den beste blant de dårligste".?

 

 

https://www.tns-gallup.no/?aid=9075372&archive=true&nid=9110789

http://www.bi.no/forskning/norsk-kundebarometer/resultater-2014/

Markedskommentar august 2019

I øyeblikket har vi et høyere strømprisnivå enn normalt for årstiden. Vi har et underskudd i ressurssituasjonen når vi summerer vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng. Vi har høye marginalkostnader på de kullfyrte produksjonsenhetene. CO2 og kull prisene i sum ligger høyere enn de har gjort de senere år. Det er spådd en normal værtype fremover uten de store nedbørsmengdene i varslene. Det betyr at strømprisene vil holde seg relativt høye i tiden fremover. Det gjør at kundene vil få en høyere strømregning enn det som har vært normalt de senere årene, med unntak av fjordåret.

Les mer

Kjetil Lund: – Vi må basere oss på effekttariffer

NVE-sjef Kjetil Lund sier at svært mye taler for at det bør innføres effekttariffer i nettleien i Norge, og at et nytt høringsutspill vil komme fra direktoratet i løpet av høsten.

Les mer

Markedskommentar uke 32 2019

I juni måned kom det 150 prosent av normal nedbør i Norge. For Sverige sin del kom det normalt med tilsigsnedbør. Dette førte til høyt tilsig og mye uregulert vannkraftproduksjon som i sin tur presset ned spotprisene til rundt 30 øre/kWh etter å ha holdt seg rett i underkant av 40 øre/kWh i hele mai.

Les mer

På vei mot 20 000 mobilkunder

Gudbrandsdal Energi ønsker seg 20 000 mobilkunder innen tre år. Det skal være mulig, mener daglig leder, Jan Jansrud. Bare det trykkes på litt.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?