19.09.2014

Svenskene vil utvide til 2030

DSC_9712+-+Kopi

Europower Haakon Barstad.

Claes Hedenström i Vattenfall mener det er sannsynlig at den nye svenske regjeringen vil gå inn for å utvide sertifikatordningen til 2030. Foto: Haakon Barstad

– Svenske politikere vil mest sannsynlig utvide sertifikatsystemet til 2030, sier Claes Hedenström i Vattenfall. Den norske regjeringen er foreløpig taus.

Hedenström var i går til stede på Energi Norges konferanse om rammebetingelser i fornybarbransjen. Der orienterte han om konsekvensene av det svenske valgresultatet, og da spesielt for kraftbransjen.

– Sertifikatsystemet vil mest sannsynlig bestå, og det vil bli satt et nytt mål i 2030. Flertallet synes sertifikatsystemet er bra, og at det bør forlenges, sier Hedenström som er ansvarlig for vannkraft og fornybar-spørsmål i Vattenfall.

De rødgrønne vil utvide

Bakgrunnen for det svenske ønsket om å utvide sertifikatordningen, ligger i debatten om kjernekraft. Flere av partiene ønsker å legge ned kjernekraften, og tanken er å erstatte den tapte kraftproduksjonen med mer fornybar.

I alliansen er de fleste partiene rimelig fornøyd med sertifikatsystemet slik det er, sier Hedenström.

Dette er de partiene som har dannet grunnlaget for Fredrik Reinfeldts avtroppende regjering. Den avtroppende regjering har ikke hatt planer om å utvide ordningen, selv om det Reinfeldts parti Moderatene er stemning for en utredning. Unntaket på høyresiden er Centerpartiet som vil ha et tydeligere klimamål for 2030, og derfor vil ha mer fornybar kraftproduksjon.

På den rødgrønne siden er det annerledes. I partiene som er i ferd med å danne regjering er det et klart ønske om å utvide ordningen.

– Socialdemokraterna vil ha høyere mål i elsertfikatsystemet. Miljöpartiet og Vänsterpartiet snakker mye om 100 prosent fornybar-ambisjonen, og det får mest sannsynlig konsekvenser for sertifikatordningen, sier Hedenström.

Sammen med Centerpartiet vil den nye mindretallsregjeringen kunne danne flertall for en utviding av ordningen.

Norge ikke nevnt

Det påfallende er at svenske politikerne ikke nevner Norge i det hele tatt i debattene om sertifikatordningen.

– Det er nok ikke alle politikerne som har forstått at det er felles system med Norge. Ut i fra de debattene som har vært, virker det som om de ikke er klar over det, sier Hedenström.

Det samme er tilfelle i en undersøkelsen Svensk Vindenergi gjorde blant kandidatene til Riksdagen før valget. Undersøkelsen viser at 77 prosent av kandidatene er for at sertifikatsystemet bør utvides til 2030. Men ikke et eneste sted i undersøkelsen blir det nevnt at sertifikatsystemet er en felles svensk/norsk ordning.

– Det må jo diskuteres med regjeringen i Norge om hvordan det skal gjøres, sier Hedenström.

På spørsmål om en utviding kan bli et tema allerede ved kontrollstasjonen i 2015, mener Vattenfalls mann at det vil den nye svenske regjeringen ikke rekke.

Vil ikke kommentere

Olje- og energiminister Tord Liens nære medarbeider, politisk rådgiver Elnar Remi Holmen (Frp), vil ikke si noe om hva den politiske ledelsen i OED tenker om den svenske utviklingen.

– Hva vil dere svare hvis svenskene vil diskutere en utviding av sertifikatordningen?

– Vi har merket oss de politiske signalene fra partiene som nå er i ferd med å danne regjering, men vi forholder oss til traktaten og der er datoen satt til 2020, sier Holmen.

– Ja, men hva tenker dere om å utvide ordningen til 2030?

– Vi forholder oss til traktaten slik den er i dag, og vårt mål er sammen med svenskene å oppfylle målet som er satt der, sier han.

– Det er åpenbart. Spørsmålet var hva dere tenker om å utvide ordningen til 2030?

– Vi har merket oss signalene fra partiene som mest sannsynlig vil danne regjering. Men hva vi gjør er for tidlig å si noe om. Vi forholder oss til traktaten, sier Holmen.

– Slike svar kan tolkes som om at dere ikke har peiling hva dere skal gjøre, og sitter på gjerdet og venter på hva svenskene foretar seg.

– Jeg er ikke enig i den tolkningen. Vi har fulgt den svenske regjeringen tett, og vil også følge den nye svenske regjeringen tett. Vi forholder oss til traktaten slik den ligger i dag, avslutter Holmen.

Skeptisk foreløpig

Norske stortingspolitikere er forholdsvis lunkne til svenskenes tanker om å utvide sertifikatsystemet, viser uttalelser de kommer med i siste nummer av Energi.

– Høyre har ikke diskutert denne problemstillingen, men personlig er jeg skeptisk til å forlenge sertifikatperioden til 2030. Vi styrer mot et betydelig kraftoverskudd i årene som kommer, og kraften har bare en verdi dersom den anvendes, sier Nikolai Astrup i Høyre.

– Det første vi må gjøre er å få gode nok betingelser fram mot 2020. I Energimeldingen kan det være naturlig å ta opp hvorvidt vi skal gå videre med grønne sertifikater, sier Ola Elvestuen i Venstre.

– På nåværende tidspunkt ser Sp ikke at det er grunnlag for å utvide fristen for sertifikatmarkedet fra 2020 til 2030. Vi bør konsentrere oss om å få bygd ut mest mulig i den perioden som er avtalefestet mellom Norge og Sverige. Det skal være en evaluering av ordningen i 2015. Den kan gi grunnlag for å se nærmere både på innretning, omfang og tidsplanen, sier Marit Arnstad i Sp.

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2019

Gudbrandsdal Energi ble for 9. gang kåret til å ha landets mest fornøyde strømkunder. Selskapet fikk hele 4 stjerner i 2019-undersøkelsen. Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Les mer

Endless Winter ep. 2

Endless Winter episode nr. 2. Et eksperiment i bærekraftig fjellsport. Endless Winter følger skikjører Nikolai Schirmer til Østerrike i et forsøk på å kjøre bedre på ski uten de vanlige CO2-intensive frynsegodene til en proff skikjører.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?