28.04.2015

Svenskene tar alt

Johanna Nilsson fra Energimyndigheten presenterte fredag svenskenes anslag over hvor mye sertifikatberettiget produksjon de forventer å ha på plass innen 2017. Fortsetter svenskene utbyggingstakten de har hatt til nå, vil det knapt være plass noen norske anlegg i sertifikatordningen. Foto: Haakon Barstad

(Europower) I mai legger Energimyndigheten fram en liste som viser at ytterligere 8 TWh svensk kraft vil være i drift i 2017. Fortsetter den svenske utbyggingstakten, vil det knapt være plass til noen norske sertifikat-prosjekter.

De nye tallene kom fram på det norsk/svenske sertifikatseminaret på Arlanda på fredag. Energimyndigheten (tilsvarende NVE) har fått i oppdrag fra den svenske regjeringen om å gjøre informasjon om planlagte utbygginger lettere tilgjengelig.

Dette vil ha form av en liste som Energimyndigheten for første gang legger fram i sin kvartalsrapport i mai. Johanna Nilsson fra Energimyndigheten kunne på seminaret fortelle at listen vil innholde 331prosjekter med informasjon om type anlegg, installert effekt, antatt årsproduksjon og planlagt driftsstart.

Hensikten er å gjøre det lettere for aktører og investorer å vurdere hvor stor mengde sertifikatberettigede anlegg som vil bli realisert. En mulig overetablering av sertifikat-anlegg, og dermed varige lave priser på sertifikater, er et helt sentralt tema for alle aktører som skal ta investeringsbeslutninger den nærmeste tiden.

Vurderer prosjektene

I tillegg til selve listen, vil Energimyndigheten komme med en vurdering av hvor mye sertifikatberettiget produksjon som kommer i drift de nærmeste årene. En plansje vist på seminaret viser at Energimyndighetens vurdering er 1,3 TWh vil komme i drift i 2015, ytterligere 3,2 TWh i 2016, og 3,5 TWh i 2017 - totalt 8 TWh innen utgangen av 2017.

– Dette er uti fra dagens vurderinger, og er basert på offentlig tilgjengelig informasjon, sa Nilsson.

8 TWh på tre år, er noe lavere enn utbyggingstakten i 2014 da svenskene i løpet av ett år satte rundt 3,3 TWh sertifikatberettiget produksjon i drift.

Det aller meste av den nye produksjonen er vindkraft. Bioenergi utgjør omtrent 1,3 TWh av totalen, mens vannkraft og solenergi utgjør en forsvinnende liten del i følge Energimyndighetens vurdering.

Ikke plass til andre

Den nye beregningen fra Energimyndigheten, åpner for å spekulere om hvor mye sertifikatproduksjon som vil være tilgjengelig for norske aktører.

Det var ved utgangen av 2014 satt i drift 10,3 TWh sertifikatberettiget produksjon. Med den opprinnelige målsetningen på 26,4 TWh betyr det at det gjenstår 16,1 TWh som skal bygges.

Siden den svenske Riksdagen mest sannsynlig vil vedta å øke det svenske finansieringsmålet med 2 TWh, vil den nye målsetningen bli 28,4 TWh. Det gjenstår dermed 18,1 TWh å bygge.

Om Energimyndighetenes vurdering stemmer - at svenskene vil bygge 8 TWh de neste tre årene - gjenstår det 10 TWh. Holder svenskene den samme utbyggingstakten de neste tre årene - fra 2018 til 2020 - vil de bygge ytterligere 8 TWh før 2020.

Det gjenstår det kun 2 TWh til målsetningen er nådd. Og 0 TWh om den svenske Riksdagen ikke vedtar ambisjonsøkningen.

Stopp-regel kan bli relevant

Her kan det nevnes at den planlagte vindkraft-utbyggingen på Fosen og Snillfjord alene vil utgjøre rundt 3 TWh. Så hvis svenskene fortsetter med samme utbyggingstakt, og Fosen-realiseres, har man allerede passert målsetningen på 28,4 TWh. I tillegg kommer andre norske prosjekter tilsvarende 13 TWh som har fått endelig konsesjon.

Konklusjonen er at det langt fra er plass til alle i sertifikatordningen, og de som venter til 2020 med stor sannsynlighet vil være for sent ute. I den sammenheng er det relevant at myndighetene vurderer å innføre en stopp-regel. Les mer om det her.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?