28.04.2015

Svenskene tar alt

Johanna Nilsson fra Energimyndigheten presenterte fredag svenskenes anslag over hvor mye sertifikatberettiget produksjon de forventer å ha på plass innen 2017. Fortsetter svenskene utbyggingstakten de har hatt til nå, vil det knapt være plass noen norske anlegg i sertifikatordningen. Foto: Haakon Barstad

(Europower) I mai legger Energimyndigheten fram en liste som viser at ytterligere 8 TWh svensk kraft vil være i drift i 2017. Fortsetter den svenske utbyggingstakten, vil det knapt være plass til noen norske sertifikat-prosjekter.

De nye tallene kom fram på det norsk/svenske sertifikatseminaret på Arlanda på fredag. Energimyndigheten (tilsvarende NVE) har fått i oppdrag fra den svenske regjeringen om å gjøre informasjon om planlagte utbygginger lettere tilgjengelig.

Dette vil ha form av en liste som Energimyndigheten for første gang legger fram i sin kvartalsrapport i mai. Johanna Nilsson fra Energimyndigheten kunne på seminaret fortelle at listen vil innholde 331prosjekter med informasjon om type anlegg, installert effekt, antatt årsproduksjon og planlagt driftsstart.

Hensikten er å gjøre det lettere for aktører og investorer å vurdere hvor stor mengde sertifikatberettigede anlegg som vil bli realisert. En mulig overetablering av sertifikat-anlegg, og dermed varige lave priser på sertifikater, er et helt sentralt tema for alle aktører som skal ta investeringsbeslutninger den nærmeste tiden.

Vurderer prosjektene

I tillegg til selve listen, vil Energimyndigheten komme med en vurdering av hvor mye sertifikatberettiget produksjon som kommer i drift de nærmeste årene. En plansje vist på seminaret viser at Energimyndighetens vurdering er 1,3 TWh vil komme i drift i 2015, ytterligere 3,2 TWh i 2016, og 3,5 TWh i 2017 - totalt 8 TWh innen utgangen av 2017.

– Dette er uti fra dagens vurderinger, og er basert på offentlig tilgjengelig informasjon, sa Nilsson.

8 TWh på tre år, er noe lavere enn utbyggingstakten i 2014 da svenskene i løpet av ett år satte rundt 3,3 TWh sertifikatberettiget produksjon i drift.

Det aller meste av den nye produksjonen er vindkraft. Bioenergi utgjør omtrent 1,3 TWh av totalen, mens vannkraft og solenergi utgjør en forsvinnende liten del i følge Energimyndighetens vurdering.

Ikke plass til andre

Den nye beregningen fra Energimyndigheten, åpner for å spekulere om hvor mye sertifikatproduksjon som vil være tilgjengelig for norske aktører.

Det var ved utgangen av 2014 satt i drift 10,3 TWh sertifikatberettiget produksjon. Med den opprinnelige målsetningen på 26,4 TWh betyr det at det gjenstår 16,1 TWh som skal bygges.

Siden den svenske Riksdagen mest sannsynlig vil vedta å øke det svenske finansieringsmålet med 2 TWh, vil den nye målsetningen bli 28,4 TWh. Det gjenstår dermed 18,1 TWh å bygge.

Om Energimyndighetenes vurdering stemmer - at svenskene vil bygge 8 TWh de neste tre årene - gjenstår det 10 TWh. Holder svenskene den samme utbyggingstakten de neste tre årene - fra 2018 til 2020 - vil de bygge ytterligere 8 TWh før 2020.

Det gjenstår det kun 2 TWh til målsetningen er nådd. Og 0 TWh om den svenske Riksdagen ikke vedtar ambisjonsøkningen.

Stopp-regel kan bli relevant

Her kan det nevnes at den planlagte vindkraft-utbyggingen på Fosen og Snillfjord alene vil utgjøre rundt 3 TWh. Så hvis svenskene fortsetter med samme utbyggingstakt, og Fosen-realiseres, har man allerede passert målsetningen på 28,4 TWh. I tillegg kommer andre norske prosjekter tilsvarende 13 TWh som har fått endelig konsesjon.

Konklusjonen er at det langt fra er plass til alle i sertifikatordningen, og de som venter til 2020 med stor sannsynlighet vil være for sent ute. I den sammenheng er det relevant at myndighetene vurderer å innføre en stopp-regel. Les mer om det her.

Markedskommentar uke 47 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 43,4 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli rundt 41 øre/kWh. Dette skyldes blant annet høyere temperaturer som gir redusert forbruk og redusert pris, det har også vært mer vind og en liten økning av tilsig.

Les mer

Endless Winter ep. 3

Endless Winter 3 er siste kapittel i skikjører Nikolai Schirmers vintereventyr, hvor han forsøker å kjøre bedre på ski med lavere klimagassutslipp.

Les mer

Markedskommentar uke 46 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 45,4 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli rundt 43 øre/kWh. Dette skyldes blant annet høyere temperaturer denne uken som gir redusert forbruk og redusert pris. Forventet pris for kommende uke er rundt 41 øre/kWh, da temperaturene er ventet videre opp hvor det vil bli plussgrader over store deler av Østlandet. Samtidig er det ventet vind under normalen og normale nedbørsmengder i Nordpool-området som helhet.

Les mer

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?