15.04.2014

Svensk Vindenergi: 1.700 MW vindkraft byggs 2014/2015
(Montel)  Foto: Gudbrandsdal Energi.

Omkring 1.000 MW vindkraft kommer att byggas i Sverige år 2014 och nästa år sjunker utbyggnadstakten till 700 MW, visar Svensk Vindenergis senaste prognos, som presenterades på måndagen.

Det är i stort sett oförändrat sedan den förra prognosen i februari.

Svensk Vindenergi konstaterar att trots de låga marknadspriserna för el och elcertifikat så byggs det för närvarande cirka 1.600 MW vindkraft som driftsätts under 2014 och 2015.

Även om det mesta som byggs baseras på äldre investeringsbeslut, samt en del förseningar från 2013, så har även turbinleverantörerna fått nya order på 160 MW sedan förra kvartalet.

Svårbedömt marknadsläge
Marknadsläget är ovanligt svårbedömt, enligt Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

–. Det fortsätter att tas investeringsbeslut trots de historiskt sett låga ersättningsnivåerna och svårigheter med traditionell bankfinansiering. En förklaring kan vara att det har blivit vanligare med andra typer av investerare som tittar mer långsiktigt och har lägre avkastningskrav. En annan förklaring är att vindkraften har blivit mycket billigare, säger han i ett pressmeddelande.

Vindkraftsproduktionen förväntas enligt prognosen öka från cirka 10 TWh vid årsskiftet till cirka 18 TWh vid utgången av 2017, vilket är knappt 1 TWh lägre den föregående prognosen.

Prognosen baseras på en kvartalsvis insamling av data från Svensk Vindenergis medlemmar, som kompletteras med uppgifter om turbinleverantörernas orderböcker och vindkraftprojektörernas projektportföljer.

Elcertifikatkontraktet Mars 2015 omsattes senast för 176 SEK/MWh hos mäklaren SKM, medan elterminskontraktet för helåret 2015 handlades för 29,79 EUR/MWh hos Nasdaq Commodities.

Anton Tigerstedt

anton@montel.no
16:09, Monday, 14 April 2014
Fremtiden er grønn og går på strøm

Tirsdag 23. januar markeres Strømmens dag over hele Norden. Det er en feiring av noe vi tar for gitt i hverdagen, men også av en utslippsfri energiløsning som skaper nye, grønne arbeidsplasser.

Les mer

Ny regjeringsplattform freder Lofoten, vil se på vannkraften

Den nye regjeringsplattformen som ble lagt frem av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre søndag ettermiddag inneholder lite nytt om energipolitikken.

Les mer

Markedskommentar januar 2018

I vår markedskommentar for januar 2018 loser vi deg gjennom kraftmarkedet slik det ligger an pr. nå. Vi har god hydrologisk balanse i starten av 2018 og det påvirker strømprisene. Samtidig har vi vært igjennom kuldeperioder som har ført til høyt forbruk, som også påvirker strømprisene.

Les mer

Skal redusere terrenginngrep ved vindkraftutbygging

En gjennomgang av Norconsult viser at grundig planlegging kan minimere arealbruken og redusere terrenginngrep ved utbygging av vindkraft.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]