Hjem > Siste nytt > Svensk forslag må avvises

Svensk forslag må avvises

Thomas Gundersen
Publisert 23.01.2015, sist oppdatert 05.09.2017

Energi Norge, med administrerende direktør Oluf Ulseth i spissen, krever at Norge sier nei til Sveriges ønske om å utvide sertifikatordningen. – Energi Norge ønsker verken økte mål eller forlengelse av sertifikatsystemet, heter det i en høringsuttalelse. Foto: Haakon Barstad

(Eurpower) Energi Norge krever at Norge sier nei til Sveriges ønske om å utvide sertifikatordningen. – Økt ambisjon er endring av forutsetningene, og utviding til 2030 er vi prinsipielt negative til, skriver organisasjonen.

Dette kommer fram i Energi Norges høringsuttalelse til regjeringens forslag om endringer i elsertifikatloven. Regjeringens viktigste forslag er å gjøre den strenge norske 2020-fristen mer fleksibel, samt å innlemme de utelatte småkraftverkene i sertifikatordningen.

Energi Norge velger imidlertid å bruke store deler av høringsuttalelsen på svenskenes utspill om å utvide sertifikatmarkedet. Dette på tross av at departementet bare så vidt nevner temaet, og presiserer at det ikke er grunnlag for høringsnotatet.

– Ikke behov for subsidier

Under tittelen «Krav om økt ambisjon for 2020 må avvises», skriver Energi Norge at å heve 2020-målsetningen er en «… betydelig endring av forutsetningene». De skriver rett fram at de «… ønsker verken økte mål eller forlengelse av sertifikatsystemet».

Energi Norge presiserer at de mener at det på lang sikt er behov for mer fornybar energi.

– Vi kan imidlertid ikke se at det skal være noe behov for økte ambisjoner i sertifikatsystemet eller andre subsidieordninger frem mot 2020 eller 2030 for å få dette til, skriver de.

Energi Norge mener at en overgang fra fossil til fornybart mer effektivt kan løses ved å gjøre utslipp dyrere.

– Målet nås best ved ordninger som prissetter forurensning, og dermed gjør bruk av fossil energi dyrt, først og fremst med et stramt og effektivt kvotehandelssystem, heter det i uttalelsen.

Prinsipielt negative

Videre viser de til de politiske signalene fra Sverige om å utvide sertifikatordningen til 2030.

– Vi mener at det ikke er behov for ytterligere fornybarsubsidier, og er derfor prinsipielt negative til en forlengelse, skriver Energi Norge.

Hvis Sverige velger å fortsette med subsidier, mener organisasjonen at det likevel bør skje innenfor sertifikatsystemet.

– Dersom svenske myndigheter velger å fortsette subsidiering, mener vi at det tross alt er bedre at dette skjer innenfor enn utenfor sertifikatsystemet. En ensidig forlengelse av den svenske kvotekurven i et felles marked, kan ha både positive og negative konsekvenser for norske aktører, blant annet kan en slik forlengelse bidra til å redusere risikoen for nullpriser i sertifikatmarkedet på 2020-tallet, skriver de.

Det Energi Norge ikke skriver

Den åpenbare årsaken til Energi Norges holdning, er at stadig mer utbygging av fornybar energi har presset kraftprisen nedover. Bransjen vil derfor ikke ha flere subsidierte utbygginger som vil presse strømprisen ytterligere nedover.

Dette skriver imidlertid Energi Norge ikke i klartekst. Det budskapet selger ikke i et samfunn preget av klimadebatt. Organisasjonen løfter i stedet fram utslippsreduserende tiltak som også vil øke strømprisen:

– Den nordiske kraftbalansen er sterk, og det som trengs nå er kraftfulle tiltak for få tatt den fornybare kraften i bruk til erstatning for fossil energibruk. Dette kan skje ved en kombinasjon av bedre forbindelser til kontinentet og Storbritannia, der kraften vil kunne erstatte kraftproduksjon fra fossile kilder, samt økt bruk av kraft til erstatning for direkte bruk av fossil energi hjemme, skriver de.

Foreslår innstramming

Når det gjelder forslagene fra den norske regjeringen, er Energi Norge ikke overraskende godt fornøyd med forslaget om å gjøre 2020-fristen mindre streng. Regjeringen har bedt om synspunkt på om fristen skal utvides med 6 eller 12 måneder.

– 12 måneder er det eneste rasjonelle alternativet dersom hensikten skal oppnås. Mulige forsinkelser kan i mange tilfeller skyldes at man ikke har rukket ett sesongmessig værvindu. Visse typer arbeid i fjellet kan for eksempel kun gjennomføres i tredje kvartal. Det er derfor nødvendig at fristutsettelsen er på 12 måneder for at hensikten skal oppnås, skriver Energi Norge.

Organisasjonen vil imidlertid stramme inn på regjeringens forslag på ett punkt:

– Det bør strammes inn slik at prosjekt som blir startet opp når det åpenbart er for sent å nå den opprinnelige fristen i 2020, ikke skal ha rett til sertifikater selv om de når den nye fristen, skriver de.

Høringsfristen for endringene i elsertifikatloven gikk ut 19. januar, og OED har mottatt nesten 80 høringsuttalelser.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?