Hjem > Siste nytt > Svensk Energis vd: Ta bort alla subventioner (subsidier)

Svensk Energis vd: Ta bort alla subventioner (subsidier)

Publisert 28.05.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Strømpriser(Montel) Dagens elmarknad är ingen naturlig marknad, utan har en fejkad utbudskurva, bedömer Svensk Energis vd Kjell Jansson. – Om man tog bort alla subventioner (subsidier) skulle alla kraftslag få stå på sina egna meriter, säger han i en intervju med Montel. Foto: Gudbrandsdal Energi

Kjell Jansson efterlyser ett vanligt marknadspris, utan subventioner, och utan politiska beslut som präglar alla produktionsprocesser.

– Det är tid att släppa marknadskrafterna fria. Jag skulle själv aldrig satsa på ett bolag som inte kunde leva på sina egna meriter.

Kjell Jansson hänvisar till ekonomiprofessor Lars Bergman som talar om riskerna med att den subventionsdrivna elmarknaden inte kommer att kunna återhämta sig när de ekonomiska stöden upphör att gälla och hur den pågående stagnationen i efterfrågan på el i kombination med att marknaden blir allt mer subventionsdriven, eftersom kraftindustrins investeringar styrs av politiska beslut.

– Vi ser en trend i Europa när subventionerna kommer att minska, och jag tycker att man ska ta bort dem helt, säger Kjell Jansson.

Fasa ut reaktorer
Mot bakgrund av svårigheterna med att bygga ny baskraft ser Kjell Jansson en risk för effektbrist. Han påpekar att man i åratal har talat om energi, men när det föreligger en brist på effekt i takt med att fler kärnkraftsreaktorer kommer att fasas ut av bland annat åldersskäl, då blir frågan om ny planerbar basproduktion akut.

– Vem kommer att våga bygga nytt? Vem kommer att våga bygga kärnkraft?  Hur ska vi egentligen få baskraften till stånd? Företagsekonomi i energibolagen rimmar inte med rikspolitiken, säger han och fortsätter:

– Man måste verkligen våga tro att man ska kunna räkna hem ett projekt för att våga bygga idag.

Hög skatt
Med några månader kvar till riksdagsvalet säger han att kravet på en energiöverenskommelse är nödvändig, helst med alla partier.

– Som det är idag kan spelreglerna ändras från en timme till en annan. Det är redan hög fastighetsskatt på kärnkraft och vattenkraft, säger han och fortsätter:

– Nästa politiska majoritet som är emot kärnkraft kan döda ett kärnkraftsprojekt med en ny skatt. Mentaliteten idag i branschen är att man inte vågar bygga. Elcertifikatsystemet är visserligen stabilt, men vi kommer att sakna baskraft. Det går inte ihop.

Stort elbehov
Enligt Kjell Jansson kommer vindkraft och kärnkraft aldrig fullt ut att kunna ersätta varandra: En skillnad mot kärnkraften är att vindkraftens effekt inte kan tillgodogöras momentant vid situationer av stort elbehov. Svenska Kraftnät räknar med att 6 procent av vindkraftens totala effekt finns tillgänglig vid en ansträngd situation. Och eftersom det redan om sju år kan bli aktuellt att viss kärnkraft börjar tas ur drift, är frågan akut.

Resonemanget om att kärnkraften håller på att prisa ut sig själv kan han till viss del hålla med om. Samtidigt, om vissa politiska regleringar släpptes skulle klimatet för att bygga just ny kärnkraft att kunna bli mer gynnsam, säger han.

– Att hela tiden hålla bygget av Olkiluoto [3] som prisreferens är inte hållbar(t). Det finns andra kärnkraftverksbyggen att se på , när kärnkraftverk kan byggas i modulform kan man få ned priset till kanske 50-60 öre/kWh.

På frågan om politikerna är tillräckigt kunniga om branschen och dess förutsättningar, svarar han kort:

– Nej, det är de inte. De pratar om energi när det blir effekt som kommer att det stora problemet.

En orolig tid
På samma sätt som Kjell Jansson oroas över kommande effektbrist och marknadens vara och icke-vara, är det många energibolag som sliter med sin verksamhet. Efter Svensk Energis årliga konferens för ett par veckor sedan pratade han med många kollegor i branschen.

– Det är en orolig tid, många sliter med att få ekonomi i sin verksamhet, med elpriser som fortsätter vara låga.

Kjell Jansson var med som generaldirektör för Svenska Kraftnät när marknaden skulle avregleras.

– Svensk Kraftnät var en viktig kugge för att vidimera att en marknad verkligen kan fungera, säger han och påpekar att avregleringen i sig är ”föredömlig”, men att den är kringgärdad med för många restriktioner och subventioner.

– Vi har fått en riktig marknad men samtidigt en mängd politiska interventioner.

Kanske sattes ett mönster redan då?

– En avreglering är alltid svår att genomföra. Avregleringen gjordes dessutom i en tid med överutbud. Det har inte varit lätt att bygga sedan 1996.  Men idag har det gått för långt med politiska regleringar, säger han och fortsätter:

– Ta varvsindustrin till exempel. Industrierna fick ekonomiskt stöd från staten och byggde på helt fel grunder. Det blev början till deras undergång. Ta vindkraftproducenterna idag, de har byggt upp sin verksamhet med  andras pengar. Vi har ingen subventionsstyrd marknad. Och många av de mindre nya bolagen är väldigt kapitalsvaga.

Och om subventionerna tas bort?

– Då får de ta marginalsmällen och kanske går omkull. Om man inte klarar av att finnas på marknaden utan subventioner kanske man inte ska vara på marknaden.

AnnaLena Olausson

annalena@montel.no
12:43, Tuesday, 27 May 2014


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?