19.09.2014

– Svært positive elsertsignaler fra Tord Lien

PIC00002(Montel) Både Småkraftforeninga og Norwea er svært glade for de nye signalene fra olje- og energiminister Tord Lien (Frp) om å myke opp den absolutte 2020-fristen i elsertifikatmarkedet. Illustrasjonsfoto. Gudbrandsdal Energi

I et intervju med Montel på tirsdag denne uken kom Lien med klare hint om at han vil forhindre at prosjekter som ikke blir ferdig innen utgangen av 2020, mister all elsertifikatstøtte, slik reglene er i dag.

I Sverige kan utbyggerne skli over 2020-fristen mot en avkortning i elsertstøtten.

– Jeg har stor sympati for dem som ønsker å bidra til at vi skal nå vårt fornybarmål i Norge og Sverige, og som hvis de bommer med 14 dager mister all støtte. Det mener jeg vi bør se på. Men det er stor forskjell på å være ferdig i 2021 og 2025, sa Lien. (se egen sak)

Disse signalene blir tatt svært godt mot i bransjen.

– Dette er viktige signaler fra Lien, og kommer langt på vei oss i møte. Vi har tidligere spilt inn problemstillingen knyttet til eventuelle prosjekter som havner i en situasjon hvor uforutsette omstendigheter gjør at prosjektet blir forsinket. En form for «grace period» vil være risikoavlastende for prosjekter planlagt sent i elsertifikatvinduet, sier rådgiver Andreas Thon Aasheim i vindmølleforeningen Norwea.

Han håper og tror at dette kan komme på plass i lovforslaget som ventelig vil komme på høring i løpet av høsten.

– Nå begynner vi å se «Tordsk energipolitikk», og det er vi glade for, sier Aasheim.

Positivt for småkraft
Også Småkraftforeninga er godt fornøyd med de nye signalene fra Lien.

– All sunn fornuft tilsier at grensen for å få tildelt elsertifikater ikke bør være absolutt. Ting kan skje i plan- og byggeprosess som gjør at et prosjekt tar lengre tid enn forutsatt. Derfor bør det lages en romslig overgangsordning som gir trygghet for utbyggerne, sier daglig leder Knut Olav Tveit.

Han peker på at bankene i dag vil kreve at et anlegg står klart opp til ett år før fristen i 2020 for å sikre seg mot et inntektsbortfall dersom utbygger bommer på fristen.

– I praksis betyr det at selvstendige utbyggere har ett år mindre å gjøre det på enn fristen skulle tilsi. Dette bare forsterker behovet for en overgangsordning, mener Tveit, som ønsker seg en ordning lik den svenske.

– En overgangsordning bør absolutt komme på plass i forbindelse med kontrollstasjonen i 2015. Det vil gi utbyggerne den tryggheten de trenger for å komme i gang, sier Tveit.

Han understreker også at Småkraftforeninga er positive til tanken om å forlenge elsertifikatmarkedet til 2030.

– I motsetning til NHO-systemet mener vi at hensynet til Norges klimaforpliktelser bør veie såpass tungt at satsningen på ny fornybar fortsetter også i neste tiår, sier Tveit.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
15:22, Thursday, 18 September 2014


Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?