Hjem > Siste nytt > Svært kritisk til forbud mot forskuddsbetaling

Svært kritisk til forbud mot forskuddsbetaling

Publisert 07.11.2013, sist oppdatert 05.09.2017

[caption id="attachment_6762" align="alignright" width="384"]App-lommelykt Foto: Jan Jansrud[/caption]

(Montel) Nils Morten Foss i European Energy Group mener et forbud mot forskuddsbetaling fra forbrukere, slik NVE har foreslått, vil være ødeleggende for konkurransen i sluttbrukermarkedet og tvinge bort små leverandører.NVE foreslo 16. oktober å forby forskuddsbetaling for husholdinger og kunder med et forbruk som er lavere enn 100.000 kWh i året. Forslaget er nå ute på høring.

Konsernsjef Nils Morten Foss i European Energy Group (EEG), der strømleverandøren Max Kraft inngår, er svært kritisk til forslaget.

– Det vil selvfølgelig ha store konsekvenser. Vi er en uavhengig kraftleverandør, uten kreditt eller kryssubsidiering fra annen sammenkoblet virksomhet slik som kraftproduksjon eller monopolstyrt kraftnett. Derfor vil vi være avhengig av noe forskudd eller annen sikkerhet fra kunder, sier Foss til Montel.

Vil tvinge uavhengige ut av bransjen
Han mener at slik løsningen er foreslått vil den tvinge små aktører ut av bransjen, og spør om det var hensikten med et fritt og konkurransedrevet marked.

Foss viser til at Max Kraft selv må stille lange forskudd i form av garantikrav til Nord Pool Spot, Statnett og Nasdaq OMX for å kunne handle inn strøm til sine kunder.

– I visse perioder kan disse garantikravene tilsvare kostnaden for flere måneders kraftforbruk fra kundene. Dette gjør at små aktører skvises ut av markedet og store aktører kan dominere bransjen. Det er neppe kundene tjent med.

Sunn konkurranse er stort sett å foretrekke i et åpent marked, sier konsernsjefen.

Han legger til at selskapet vil få store problemer med å fortsette som strømleverandør hvis forbudet blir gjennomført som foreslått, og håper at politikerne innser dette og stopper forslaget.

– Nåværende markedsstruktur på innkjøp av strøm medfører at vi kun får mulighet til å selge til større bedriftskunder over 100 000 kWh, som per i dag kun utgjør en liten prosentandel av det totale antallet strømmålere i Norge, forklarer Foss.

Han viser til at selskapet bevisst har valgt å fokusere mot små- og mellomstore bedrifter i Norge, da privatkundemarkedet og storbedriftsmarkedet allerede i dag forventer etterskuddsvis betaling. Dermed vil de ikke kunne konkurrere innen dette segmentet, noe EEG mener er diskriminerende.

– Favoriserer de store
– Forslaget er i praksis en ny regulering av det deregulerte kraftmarkedet. Det er en løsning som prefererer de store aktørene, de som langt på vei kan styre kundepriser og tilbud, avhengig av sine prefererte posisjoner. Det blir umulig for uavhengige kraftleverandører å konkurrere i dette markedet, mener Foss, som er helt klar på at NVE bør trekke forslaget.

– De bør trekke det av den enkle grunn at forslaget direkte påvirker konkurransen i markedet på en negativ måte, stikk i strid med NVEs ønsker, jamfør høringsnotatet, sier Foss.

Han mener også at forslaget går helt imot de signaler som tidligere har kommet fra Nordreg og som ligger til grunn for et fremtidig harmonisert skandinavisk og europeisk kraftmarked.

Foss peker også på at det er de store kraftprodusentene som kontrollerer samtlige større sluttbrukerselskaper i Norge, noe som i praksis medfører at de under store deler av året også kontrollerer strømprisene, mener han.

– Konkurransen forsvinner
– Om NVE nå tar bort den uavhengige konkurransen som ligger utenfor kraftprodusentenes markedsmakt, så har vi ikke noen reell konkurranse på kraftmarkedet i Norge, men har oppnådd en markedssituasjon som nærmest er å sammenligne med ett oligopol, mener Foss.

Han vil heller at NVE fokuserer på konkurransefremmende tiltak, og i stedet la markedsaktørene bli enige om hvilke løsninger og kontraktsvilkår som er hensiktsmessig å tilby kundene.

EEG-sjefen er ikke spesielt overrasket over at NVE ønsker å forby forskuddsbetaling for privatkunder, men at forslaget også innebærer majoriteten av alle bedriftskunder kom overraskende på ham.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
15:01, Wednesday, 6 November 2013


Related news:Les mer om NVE's forslag om å forby forhåndsbetaling av strøm: http://www.ge.no/2013/10/17/nve-vil-ha-slutt-pa-forhandsfakturering/

Blogg: Gudbrandsdal Energi


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?