17.06.2015

SV frykter toget for norsk vindkraft har gått

(Montel) SVs Heikki Eidsvoll Holmås frykter at norsk vindkraftutbygging er over før den i hele tatt har kommet i gang, etter Statkrafts Fosen-skrinlegging.

– Jeg er redd vindkraftsatsingen i Norge er over før den har kommet i gang. Jeg merker meg at statsråden ikke virker spesielt bekymret, men jeg er veldig bekymret, sier Holmås til Montel.

Etter at Statkraft skrinla Fosen- og Snillfjord-utbyggingen (1,000 MW), er Holmås nå dypt bekymret for at man sparker beina under deler av fornybarmiljøet i Norge, både når det gjelder prosjektutvikling og teknologiutvikling innen vindkraft.

Etter Fosen-nyheten kom, har både Frps Oskar Grimstad og Høyres Nicolai Astrup overfor Montel slått fast at elsertifikakatsystemet ikke bør forlenges utover 2020-tallet. (se relatert sak)

Dette mener Holmås er en helt feil tilnærming.

– Det gir ingen mening å subsidiere inn mer kraft hvis den ikke tas i bruk. Derfor må vi få en regjering som tar ansvar for å lage en plan for å ta den fornybare energien i bruk, mener Holmås.

Vil ha økt elektrifisering
Han mener det bør satses enda kraftigere på å elektrifisere transport- og fergesektoren, erstatte bruk av gass- og olje i industrien, i tillegg til at flere oljeplattformer bør elektrifiseres, samt at gassturbinene på Snøhvit-anlegget stilles i bero når ny linje er på plass i Finnmark, slik at nedkjøling og komprimering av gassen kan gjøres med elektrisk kraft.

– Hvis økt kraftforbruk kan erstatte fossil energi, mener jeg det er riktig med en støtteordning for fornybar energi. Så får vi ta stilling til om den skal fortsette sammen med Sverige, noe vi vil gjøre i forbindelse med Stortingets behandling av energimeldingen, sier SV-representanten.

Holmås er klar på at SV ønsker seg en ordning som er mindre teknologinøytral, altså at man støtter opp om både mer energiproduksjon og teknologiutvikling.

Hvis regjeringen derimot ikke får på plass en større overgang fra fossil til fornybar energi, er det bedre med en støtteordning rettet mot utvikling av umodne teknologier som offshore vindkraft, ifølge Holmås.

Mangler gode ordninger
– Vi har i dag gode støtteordninger fram til utvikling av prototyper. Men for å ta det helt til fullskalapiloter for å få ned produksjonskostnadene, har vi i dag ingen egnede støtteordninger. Det må vi diskutere hvordan vi kan få på plass, og en slik ordning kan godt være avgrenset til Norge og rettet mot nasjonal industri.

Poenget med en slik ordning vil først og fremst være teknologiutvikling, og ikke strømproduksjon. Bygger man en stor offshore vindpark, kan den eksempelvis levere kraften til oljeinstallasjoner, fremholder Holmås.

– Det er mange andre markeder i verden som ønsker økt utbygging av fornybar energi, og hvis vi får redusert kostnadene med flytende offshore vind, vil det kunne være avgjørende viktig for eksempel for Japan.


Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?