17.06.2015

SV frykter toget for norsk vindkraft har gått

(Montel) SVs Heikki Eidsvoll Holmås frykter at norsk vindkraftutbygging er over før den i hele tatt har kommet i gang, etter Statkrafts Fosen-skrinlegging.

– Jeg er redd vindkraftsatsingen i Norge er over før den har kommet i gang. Jeg merker meg at statsråden ikke virker spesielt bekymret, men jeg er veldig bekymret, sier Holmås til Montel.

Etter at Statkraft skrinla Fosen- og Snillfjord-utbyggingen (1,000 MW), er Holmås nå dypt bekymret for at man sparker beina under deler av fornybarmiljøet i Norge, både når det gjelder prosjektutvikling og teknologiutvikling innen vindkraft.

Etter Fosen-nyheten kom, har både Frps Oskar Grimstad og Høyres Nicolai Astrup overfor Montel slått fast at elsertifikakatsystemet ikke bør forlenges utover 2020-tallet. (se relatert sak)

Dette mener Holmås er en helt feil tilnærming.

– Det gir ingen mening å subsidiere inn mer kraft hvis den ikke tas i bruk. Derfor må vi få en regjering som tar ansvar for å lage en plan for å ta den fornybare energien i bruk, mener Holmås.

Vil ha økt elektrifisering
Han mener det bør satses enda kraftigere på å elektrifisere transport- og fergesektoren, erstatte bruk av gass- og olje i industrien, i tillegg til at flere oljeplattformer bør elektrifiseres, samt at gassturbinene på Snøhvit-anlegget stilles i bero når ny linje er på plass i Finnmark, slik at nedkjøling og komprimering av gassen kan gjøres med elektrisk kraft.

– Hvis økt kraftforbruk kan erstatte fossil energi, mener jeg det er riktig med en støtteordning for fornybar energi. Så får vi ta stilling til om den skal fortsette sammen med Sverige, noe vi vil gjøre i forbindelse med Stortingets behandling av energimeldingen, sier SV-representanten.

Holmås er klar på at SV ønsker seg en ordning som er mindre teknologinøytral, altså at man støtter opp om både mer energiproduksjon og teknologiutvikling.

Hvis regjeringen derimot ikke får på plass en større overgang fra fossil til fornybar energi, er det bedre med en støtteordning rettet mot utvikling av umodne teknologier som offshore vindkraft, ifølge Holmås.

Mangler gode ordninger
– Vi har i dag gode støtteordninger fram til utvikling av prototyper. Men for å ta det helt til fullskalapiloter for å få ned produksjonskostnadene, har vi i dag ingen egnede støtteordninger. Det må vi diskutere hvordan vi kan få på plass, og en slik ordning kan godt være avgrenset til Norge og rettet mot nasjonal industri.

Poenget med en slik ordning vil først og fremst være teknologiutvikling, og ikke strømproduksjon. Bygger man en stor offshore vindpark, kan den eksempelvis levere kraften til oljeinstallasjoner, fremholder Holmås.

– Det er mange andre markeder i verden som ønsker økt utbygging av fornybar energi, og hvis vi får redusert kostnadene med flytende offshore vind, vil det kunne være avgjørende viktig for eksempel for Japan.


Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?