17.06.2015

SV frykter toget for norsk vindkraft har gått

(Montel) SVs Heikki Eidsvoll Holmås frykter at norsk vindkraftutbygging er over før den i hele tatt har kommet i gang, etter Statkrafts Fosen-skrinlegging.

– Jeg er redd vindkraftsatsingen i Norge er over før den har kommet i gang. Jeg merker meg at statsråden ikke virker spesielt bekymret, men jeg er veldig bekymret, sier Holmås til Montel.

Etter at Statkraft skrinla Fosen- og Snillfjord-utbyggingen (1,000 MW), er Holmås nå dypt bekymret for at man sparker beina under deler av fornybarmiljøet i Norge, både når det gjelder prosjektutvikling og teknologiutvikling innen vindkraft.

Etter Fosen-nyheten kom, har både Frps Oskar Grimstad og Høyres Nicolai Astrup overfor Montel slått fast at elsertifikakatsystemet ikke bør forlenges utover 2020-tallet. (se relatert sak)

Dette mener Holmås er en helt feil tilnærming.

– Det gir ingen mening å subsidiere inn mer kraft hvis den ikke tas i bruk. Derfor må vi få en regjering som tar ansvar for å lage en plan for å ta den fornybare energien i bruk, mener Holmås.

Vil ha økt elektrifisering
Han mener det bør satses enda kraftigere på å elektrifisere transport- og fergesektoren, erstatte bruk av gass- og olje i industrien, i tillegg til at flere oljeplattformer bør elektrifiseres, samt at gassturbinene på Snøhvit-anlegget stilles i bero når ny linje er på plass i Finnmark, slik at nedkjøling og komprimering av gassen kan gjøres med elektrisk kraft.

– Hvis økt kraftforbruk kan erstatte fossil energi, mener jeg det er riktig med en støtteordning for fornybar energi. Så får vi ta stilling til om den skal fortsette sammen med Sverige, noe vi vil gjøre i forbindelse med Stortingets behandling av energimeldingen, sier SV-representanten.

Holmås er klar på at SV ønsker seg en ordning som er mindre teknologinøytral, altså at man støtter opp om både mer energiproduksjon og teknologiutvikling.

Hvis regjeringen derimot ikke får på plass en større overgang fra fossil til fornybar energi, er det bedre med en støtteordning rettet mot utvikling av umodne teknologier som offshore vindkraft, ifølge Holmås.

Mangler gode ordninger
– Vi har i dag gode støtteordninger fram til utvikling av prototyper. Men for å ta det helt til fullskalapiloter for å få ned produksjonskostnadene, har vi i dag ingen egnede støtteordninger. Det må vi diskutere hvordan vi kan få på plass, og en slik ordning kan godt være avgrenset til Norge og rettet mot nasjonal industri.

Poenget med en slik ordning vil først og fremst være teknologiutvikling, og ikke strømproduksjon. Bygger man en stor offshore vindpark, kan den eksempelvis levere kraften til oljeinstallasjoner, fremholder Holmås.

– Det er mange andre markeder i verden som ønsker økt utbygging av fornybar energi, og hvis vi får redusert kostnadene med flytende offshore vind, vil det kunne være avgjørende viktig for eksempel for Japan.


Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar uke 2 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 54,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 57 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 52 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 1 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 25,1 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 56 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 53 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 51 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 26,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 22,3 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 50 2020

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) denne uken ser ut til å bli rundt 27 øre/kWh. Kommende uke ser spotprisen ut til å bli rundt 20 øre/kWh da det er ventet noe høyere temperaturer og høyere vindkraftproduksjon.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?