Hjem > Siste nytt > Strømskolen episode 5

Strømskolen episode 5

Thomas Gundersen
Publisert 26.10.2021, sist oppdatert 18.11.2021

Strømregninga varierer fra måned til måned, og det kan være vanskelig å forstå hvorfor beløpene endrer seg og hva en egentlig betaler for.

Episode 5:
Vanskelig å forstå strømfakturaen?

Strømregninga varierer fra måned til måned, og det kan være vanskelig å forstå hvorfor beløpene endrer seg og hva en egentlig betaler for. Sjekk ut videoen under og få forklaring.


Kort forklart består strømregninga, eller fakturaen, av to deler som begge inkluderer statlige avgifter.

DEL 1 – kraft: Det du skal betale for strømmen du har brukt. Det beregnes slik:

Antall brukte kilowattimer (kWh) med strøm i en bestemt periode x strømpris oppgitt i øre/kWh= det du skal betale til strømleverandøren, pluss eventuelt et månedlig fastbeløp.

Har du spotprisavtale, er det gjennomsnittsprisen av alle timesprisene for måneden som vises. Strømprisen inkluderer også påslaget til strømleverandøren, som også dekker myndighetspålagte el-sertifikater.

DEL 2 - Nettleie er det du skal betale for å få strømmen levert til deg gjennom strømnettet, og går til netteieren i området der du bor. Nettleien dekker drift og vedlikehold av strømnettet, og består av to deler:

Energiledd: prisen du betaler for hver kilowattime med strøm du har fått levert. Baserer seg altså på strømforbruket.

Fastledd: Kan sees på som en abonnementsavgift, og er prisen du betaler for å være koblet til nettet.

Inkludert i nettleien er også Enova-avgift og forbruksavgift. Førstnevnte går til Klima- og energifondet, og skal bidra til en miljøvennlig omlegging av bruk og produksjon av energi. Forbruksavgift, også kalt el-avgift, betales på all forbruk av elektrisk kraft og har som formål å skaffe inntekt til staten, men også å begrense strømforbruket.

Det er avtale om såkalt gjennomfakturering mellom strømleverandører og netteiere som gjør at du kun får en faktura. Ikke alle har avtale om dette, og det vil da bety at du vil få en faktura fra strømleverandøren din og en fra netteieren din.


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?