Hjem > Siste nytt > Strømskolen episode 3

Strømskolen episode 3

Thomas Gundersen
Publisert 22.10.2021, sist oppdatert 18.11.2021

Prisen settes på den nordiske kraftbørsen Nord Pool, og kalles for spotpris. Det er her strømleverandørene kjøper strømmen, før de selger den videre til kundene sine.

Episode 3:
Hvem bestemmer strømprisen?

Prisen settes på den nordiske kraftbørsen Nord Pool, og kalles for spotpris. Det er her strømleverandørene kjøper strømmen, før de selger den videre til kundene sine. Derfor er spotpris også ofte referert til som innkjøpspris eller markedspris.

Prisen styres etter tilbud og etterspørsel, og endrer seg time for time gjennom døgnet. Den påvirkes av hvor mye strøm som produseres og brukes, vær og temperatur, kapasiteten i vannmagasiner og strømprisen i andre land.

Gjennom kraftkabler er Norge knyttet til det europeiske kraftmarkedet. Derfor påvirkes strømprisen av prisen på kull, gass, atomenergi og vindkraft, samt økte priser på C02-utslipp.

I Norge kommer 98% av kraftproduksjonen fra vind- og vannkraft. Strømprisen i Norge er derfor også væravhengig. Generelt gir vått og mildt være lavere priser, mens kaldt og tørt vært gjerne har motsatt effekt, men det er ikke alltid slik. Vi bruker også mer strøm når det er kaldt. Derfor blir vanligvis strømmen billigere når det er varmt og dyrere når det er kaldt.

I Norge har vi også fem forskjellige prissoner, og disse sonene har ulik kapasitet og mulighet for utveksling av strøm med andre soner og land. Derfor vil prisen variere ut ifra hvor du bor.Her kan du se og lese mer om kraftflyten i Norden.
Vil du lese mer om hvorfor strømprisene går opp og ned kan du se her.Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?