01.03.2016

Strømprisutsikter pr. 1. mars

stromprisutsikter-mars-2016Foto: Thomas Gundersen, Gudbrandsdal Energi

Vi har tatt en kikk på strømprisene og slik ser det ut til at de utvikler seg fremover.

Som figuren viser har spotprisene for Osloområdet i januar i år vært en god del høyere sammenlignet med januar i fjor. Hele Norge har forøvrig hatt tilsvarende høye priser, Oslo dog en del høyere. Dette skyldes en svært kjølig værtype og en dårligere ressurssituasjon for Østlandsområdet. Vi har hatt nok energi, men knapt med effekt. Forbruket til kundene økte kraftig, det samme gjorde strømprisene. Strømregningen har blitt høyere enn forventet for januar. Noe de aller fleste har erfart. Fremover ser det bedre ut. Spotprisene har falt tilbake til lavere nivåer.

Spotprisene i figuren er oppgitt uten påslag til kraftleverandør og mva. Det er systemprisen (fellesprisen for Skandinavia) som er oppgitt i prognosen (rød kurve).

1

Spotprisen pr. inngangen til mars måned ut til forbruker ligger omtrent på samme nivå som fjoråret.

Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?

Vi har energimessig en god ressurssituasjon. Hydrologisk balanse* er 2,7 TWh over normalen. Magasinfyllingen er på 56,9 % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 51,2 %.

Det meldes om en noe kjølig værtype fremover men ikke så kjølig at det vil påvirke strømprisene i noen særlig grad. Det er det vi tror på.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 82 % av full produksjon. Ringhals 2 ligger ute for årlig revisjon. To reaktorer er på veg inn etter kortvarige stopper.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 24,2 øre/kWh og er en del bestemmende for prissettingen. Spotprisene ligger noe under.

Det produsere ca. 40 000 MW fra vannkraft, 11 000 MW fra termisk, 2 500 MW fra vind og 10 500 MW fra kjernekraft og 930 MW uspesifisert.

I grafen under ser man krafttilgangssiden i Skandinavia. Kilde: Thomson Reuters Eikon. Grønnkurve er vind, brun kjernekraft, gul termisk og blått vann.

2

Hva er spotpris?

Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering

I øyeblikket har vi et gunstig spotprisnivå. Sammenlignet med fjoråret ligger dagens spotpriser omtrent på samme nivå som for fjoråret. 2015 var et lavpris-år. Vi forventer en mer stabil kjernekraftproduksjon enn det vi har sett tidligere år. Hydrologisk balanse er omtrent på normalen for Skandinavia. Det anser vi som en god situasjon.

Marginalkostnaden på kull er også relativt lav og oljeprisene har vært synkende. Dette er faktorer som har en gunstig innvirkning på strømprisene.

For priser ut til kunder, kan du se våre kraftavtaler her.

Årlige strømutgifter, historisk og forventet.

Det er benyttet en normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser er det forventning om lav strømregning også i år, noe som er gode nyheter for forbrukerne.

3

Jan Jansrud
Markedsdirektør i Gudbrandsdal Energi

• Hydrologisk balanse: Summen av vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng.

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2019

Gudbrandsdal Energi ble for 9. gang kåret til å ha landets mest fornøyde strømkunder. Selskapet fikk hele 4 stjerner i 2019-undersøkelsen. Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?