Hjem > Siste nytt > Strømprisene fremover

Strømprisene fremover

Publisert 10.10.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Spotpriser NO1 Osloområdet


Vi har tatt en kikk på utsiktene fremover og slik ser det ut til at strømprisene utvikler seg.


Som figuren over viser har strømprisene (spotprisene) for Osloområdet i år vært svært lave sammenlignet med fjoråret. Hele Sør-Norge har forøvrig hatt tilnærmet samme spotpris som Osloprisen. Spotprisene  i figuren er oppgitt uten påslag til kraftleverandør og mva. Det er systemprisen (fellesprisen for Skandinavia) som er oppgitt i prognosen (rød kurve).

Spotprisen pr. 10.10.2014 ut til forbrukeren ligger faktisk ca. 5 øre/kWh lavere enn på samme tid i fjor.

Hovedårsaken til de lave strømprisene fram til feriestart, var en nedbørrik og varm vinter. I øyeblikket er spotprisene noe høyere grunnet det tørre og pene været vi har hatt over Norge i sommer og i høst. For Midt- og Nord Norge har spotprisene vært høyere. Våre nordlige landsdeler har med få unntak fulgt det svenske spotprisnivået. Oversikt over spotprisene i våre ulike landsdeler er synliggjort i grafen under. Den høyeste prisbanen er for Midt- og Nord-Norge, mens den lave er for Sør-Norge. Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Spotprisutviklingen i Norge hittil i 2014

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?


Det meldes om  1,2  TWh mindre enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn. Det skal bli  litt varmere enn normalt det meste av perioden. I neste uke vil vi få en høytrykksoppbygging med pent og tørt vær, men i slutten på perioden tror meteorologen på nye lavtrykk inn fra vest.

Vi har i øyeblikket en svekket hydrologisk balanse for Skandinavia.  Det vil si at summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsiget fra elver og terreng er  på minus 16,0 TWh for årstiden. Som følge av dette har strømprisene for levering frem i tid gått noe opp.

Magasinfyllingen er på 78,4 % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 87,6  %.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 87 % av full produksjon. Ringhals 2 ligger ute for årlig revisjon. I tillegg ligger  Oscarshamn 2 ute for omfattende sikkerhetsarbeid.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 25,3 øre/kWh og er en del bestemmende for prissettingen i øyeblikket. Spotprisene ligger omtrent på samme nivå.

Forbruket i Skandinavia er nå på ca 46 000 MW. Det produsere ca 25 000 MW fra vannkraft, 8 000MW fra termisk, 5 500 MW fra vind og 10 500 MW fra kjernekraft og 500 MW uspesifisert.

Hva er spotpris?


Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering


I øyeblikket har vi et akseptabelt og gunstig spotprisnivå, men prisene ligger på et høyere nivå enn det vi har hatt på en stund. Sammenlignet med fjoråret ligger dagens spotpris ca 5 øre/kWh lavere. Vedlikeholdet av kjernekraftproduksjonen er i rute og vi forventer mer stabil produksjon fra denne enn det vi har sett tidligere år. Vi har en svekket hydrologisk balanse i Skandinavia, men vi har samtidig et vekslende høytrykk/lavtrykksdominert vær som pr. dato gir oss strømpriser på et gunstig nivå. Marginalkostnaden på kull er også lav og oljeprisene synker. Dette er faktorer som har en gunstig innvirkning på strømprisene.

Skulle vi derimot få en periode med streng kulde før jul vil prisene kunne stige ganske kraftig som følge av den svekkede ressurssituasjonen.

For priser ut til kunder, kan du se våre kraftavtaler her.

Årlige strømutgifter, historisk og forventet. Det er benyttet en normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser er det forventning om lavere strømregninger i år enn i fjor, noe som er gode nyheter for forbrukerne.


Jan Jansrud
Markedssjef i Gudbrandsdal Energi

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?