Hjem > Siste nytt > Strømprisene fremover - oppdatert versjon/romjulen 2016

Strømprisene fremover - oppdatert versjon/romjulen 2016

Publisert 29.12.2016, sist oppdatert 05.09.2017

På bakgrunn av mer nedbør enn normalt i desember har spotprisene falt en del.

Lite nedbør og kjølig vær i 2016 har sendt strømprisene til høyere nivåer enn vi har hatt de to siste årene. I tillegg har kullprisene økt kraftig fra i sommer. Vi har fremdeles mye kullkraftproduksjon i Skandinavia inklusive Finland, volummessig ikke ulik kjernekraftproduksjonen. Kullprisene påvirker strømprisene sterkere når det er knapphet på vann.

Som figuren viser fikk vi et kraftig hopp i spotprisene i slutten av januar 2016. Prishoppet kom som følge av sterk kulde. Vi hadde god hydrologisk balanse på den tiden, derfor var årsaken til de høye prisene effektprising. Effektprising får en når forbruket er så høyt at en må starte opp reserveproduksjonsenheter som er dyre i drift, for eksempel gassturbiner. Etter den tid utviklet strømprisene seg omtrent som fjorårets prisbane. Utover sommeren og høsten i år svekket den hydrologiske balansen seg som følge av lite nedbør og kjølig vær. Det gjorde at spotprisene fra i sommer og utover høsten la seg på et markant høyere nivå enn fjoråret. I desember derimot fikk vi omslag til varmt og fuktig vær. Ressurssituasjonen bedret seg og spotprisene falt.

Spotprisene gjennom vinteren januar, februar og mars 2017 forventes å ligge i underkant av 30 øre/kWh i gjennomsnitt uten påslag og mva.  Legger vi på kostnader til elsertifikater, margin til strømleverandør og mva vil strømprisen ut til kundene på spotprisavtaler trolig ligge i overkant av 40 øre/kWh fremover.

(Spotprisene oppgitt i figuren er oppgitt uten påslag til kraftleverandør og mva. Det er systemprisen (fellesprisen for Skandinavia inklusive Finland) som er oppgitt i prognosen (rød kurve)).

Spotprisene fremover 2016


Spotprisene i romjulen er 100 % høyere enn fjorårets strømpris på samme tid. 

Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?

Ressurssituasjonen i desember bedret seg som følge av vått og varmt vær. Vi har fremdeles en energimessig svekket ressurssituasjon. Hydrologisk balanse* er på minus 8,7 TWh i forhold til normalen samlet for Norge og Sverige , mot en minus på 14,7 TWh tidligere i desember.  Magasinfyllingen er på 62,4 % for Skandinavia, mens normalen for årstiden er 73,8 %.

Meteorologen melder om lavtrykksaktivitet over normalen i tiden fremover. Meteorologen antar det blir en noe kjøligere værtype  i begynnelsen av januar 2017, men dette er noe usikkert.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 100 % av full produksjon. Oskarshamn 1 blir avviklet 30. juni 2017, Ringhals 1 - 14 juni 2020 og Ringhals 2 - 30 juni 2019.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 36 øre/kWh eksklusive mva og er en god del bestemmende for prissettingen i strømmarkedet. Spotprisene ligger i øyeblikket under dette nivået grunnet vått og mildt vær.

Det produseres i Skandinavia ca. 34 000 MW fra vannkraft, 8 900 MW fra termisk, 3 600 MW fra vind og 11 800 MW fra kjernekraft og 569 MW uspesifisert. Det eksporteres 1 700 MW i topplasttimen.

I grafen under ser en krafttilgangssiden i Skandinavia. Kilde: Thomson Reuters Eikon. Grønn kurve er vind, brun kjernekraft, gul termisk og blått vann. Mørkeblå kurve er kraftutvekslingen mot Skandinavia. Vi ser fra kurvene at det ble produsert mye kraft fra vindmøllene i desember og mindre fra vannkraft og termisk. Sannsynligvis produserer vannkraftprodusentene mindre vann for å holde prisene oppe i markedet, mens eierne av kullkraftverkene produserer mindre grunnet at spotprisene ligger under marginalkostnaden for kull i øyeblikket.

Live feed desember 2016

Hva er spotpris?

Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering

Aktørene i markedet forventer at spotprisene vil holde seg i overkant av 40 øre/KWh ut til kundene gjennom januar og februar 2017 før de ser en nedgang i prisen inn mot sommeren. Det betinger at vi får en normalutvikling i værtypen. Får vi en våt og fuktig værtype kan strømprisene synke noe. Sterk kulde over tid i januar eller  februar kan gi ganske så kraftig økning i strømprisene.

Vi har i øyeblikket en svekket hydrologisk balanse, dog en bedring fra tidligere i høst.

Meteorologen melder om en lavtrykkstrend i tiden fremover. Meteorologen kan ikke se antydning til noe blokkerende høytrykk i dagens værmeldinger som vil holde lavtrykkene unna Skandinavia.

Det viktigste for prisutviklingen gjennom vinteren er at hydrologisk balanse ikke svekkes vesentlig utover det vi har nå.

For priser ut til kunder, kan du se våre kraftavtaler her.

Årlige strømutgifter, historisk og forventet.

Det er benyttet en normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva. er inklusive. Som vi ser forventer vi en noe høyere strømregning til kundene våre i år enn i fjor.

Årlige strøm utgifter 2016

Jan Jansrud
Daglig leder  i Gudbrandsdal Energi - Markedsselskapet

*Hydrologisk balanse: Summen av vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?