22.09.2014

Dette tror vi om strømprisene fremover

22. september 2014. Grafikk: Gudbrandsdal Energi


Spotprisene fremoverSom figuren over viser har spotprisene hittil i år vært svært lave sammenlignet med fjoråret. Spotprisene  i figuren er oppgitt inklusive påslag og mva. Det er systemprisen (fellesprisen for Skandinavia) som er synliggjort med rød kurve, prognosen er prisutviklingen i det finansielle markedet (rød kurve).

Hovedårsaken til de lave strømprisene fram til feriestart, var en nedbørrik og varm vinter. Den senere tiden har spotprisene steget en del grunnet en tørr og varm sommer og høst. Våre nordlige landsdeler har med få unntak fulgt det svenske spotprisnivået.

Oversikt over spotprisene i våre ulike landsdeler er synliggjort i grafen under. Den høyeste prisbanen er for Midt- og Nord-Norge, mens den lave er for Sør-Norge. Kunder bosatt i Nord-Norge er mva fritatt derfor synes det som om denne prisen er noe lavere. Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Områdeprisene

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?


Det meldes om  normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn. Det skal bli  litt kjøligere enn normalt det meste av perioden. Det kan bygge seg opp et nytt høytrykk fra helgen.

Vi har i øyeblikket en svekket hydrologisk balanse for Skandinavia.  Det vil si at summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsiget fra elver og terreng er  på minus 18 TWh for årstiden. Som følge av dette har strøm priser for levering frem i tid steget en god del.

Magasinfyllingen er på 77,1 % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 83,3 %.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 77 % av full produksjon. Ringhals 2 og 4 ligger ute for årlig vedlikehold. I tillegg ligger Oscarshamn 2 ute for omfattende sikkerhetsarbeid.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 25,5 øre/kWh.

Forbruket i Skandinavia er i dag på ca 46 000 MW. Det produsere ca 22 000 MW fra vannkraft, 7 500 MW fra termisk, 6 000 MW fra vind og 9,5 000 MW fra kjernekraft.

Hva er spotpris?


Vet du forresten hva spotpris er og hvordan den beregnes? Spotprisen beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Dette kan du lese mer om her.

Oppsummering


I øyeblikket har vi et høyere spotprisnivå enn det vi har hatt tidligere i sommer. Årsaken er en svekket hydrologisk balansee.

Vedlikeholdet av kjernekraftproduksjonen er i rute og de resterende to kjernekraftreaktorene kommer inn i løpet av 1. halvdel av oktober. Vi forventer mer stabil produksjon enn det vi har sett tidligere år.

Hydrologisk balanse kan svekke seg ytterligere grunnet melding om mer høytrykk i nærmeste fremtid.

For daglig oppdaterte priser ut til kunde; les her.

Billig strøm kan du lese mer om her!

Årlige strømutgifter, historisk og forventet. Det er benyttet et normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser er det forventning om lavere strømregninger i år enn i fjor. På grunn av forventninger om høyere strømpriser inn mot nyttår er forskjellen sammenlignet med fjoråret blitt mindre.

Årlige strømutgifter 2014

 

Jan Jansrud, Markedssjef

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?