Hjem > Siste nytt > Dette tror vi om strømprisene fremover

Dette tror vi om strømprisene fremover

Publisert 22.09.2014, sist oppdatert 05.09.2017

22. september 2014. Grafikk: Gudbrandsdal Energi


Spotprisene fremoverSom figuren over viser har spotprisene hittil i år vært svært lave sammenlignet med fjoråret. Spotprisene  i figuren er oppgitt inklusive påslag og mva. Det er systemprisen (fellesprisen for Skandinavia) som er synliggjort med rød kurve, prognosen er prisutviklingen i det finansielle markedet (rød kurve).

Hovedårsaken til de lave strømprisene fram til feriestart, var en nedbørrik og varm vinter. Den senere tiden har spotprisene steget en del grunnet en tørr og varm sommer og høst. Våre nordlige landsdeler har med få unntak fulgt det svenske spotprisnivået.

Oversikt over spotprisene i våre ulike landsdeler er synliggjort i grafen under. Den høyeste prisbanen er for Midt- og Nord-Norge, mens den lave er for Sør-Norge. Kunder bosatt i Nord-Norge er mva fritatt derfor synes det som om denne prisen er noe lavere. Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Områdeprisene

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?


Det meldes om  normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn. Det skal bli  litt kjøligere enn normalt det meste av perioden. Det kan bygge seg opp et nytt høytrykk fra helgen.

Vi har i øyeblikket en svekket hydrologisk balanse for Skandinavia.  Det vil si at summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsiget fra elver og terreng er  på minus 18 TWh for årstiden. Som følge av dette har strøm priser for levering frem i tid steget en god del.

Magasinfyllingen er på 77,1 % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 83,3 %.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 77 % av full produksjon. Ringhals 2 og 4 ligger ute for årlig vedlikehold. I tillegg ligger Oscarshamn 2 ute for omfattende sikkerhetsarbeid.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 25,5 øre/kWh.

Forbruket i Skandinavia er i dag på ca 46 000 MW. Det produsere ca 22 000 MW fra vannkraft, 7 500 MW fra termisk, 6 000 MW fra vind og 9,5 000 MW fra kjernekraft.

Hva er spotpris?


Vet du forresten hva spotpris er og hvordan den beregnes? Spotprisen beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Dette kan du lese mer om her.

Oppsummering


I øyeblikket har vi et høyere spotprisnivå enn det vi har hatt tidligere i sommer. Årsaken er en svekket hydrologisk balansee.

Vedlikeholdet av kjernekraftproduksjonen er i rute og de resterende to kjernekraftreaktorene kommer inn i løpet av 1. halvdel av oktober. Vi forventer mer stabil produksjon enn det vi har sett tidligere år.

Hydrologisk balanse kan svekke seg ytterligere grunnet melding om mer høytrykk i nærmeste fremtid.

For daglig oppdaterte priser ut til kunde; les her.

Billig strøm kan du lese mer om her!

Årlige strømutgifter, historisk og forventet. Det er benyttet et normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser er det forventning om lavere strømregninger i år enn i fjor. På grunn av forventninger om høyere strømpriser inn mot nyttår er forskjellen sammenlignet med fjoråret blitt mindre.

Årlige strømutgifter 2014

 

Jan Jansrud, Markedssjef

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?