12.07.2016

Strømprisen i juni opp 53,3 prosent fra i fjor

Strømprisene trakk opp både konsumprisindeksen og produksjonsprisindeksen både fra mai til juni og fra juni i fjor til juni i år.

(Europower) Produksjonsprisindeksen viser at strømprisene i juni var 53,3 prosent høyere i år enn i fjor. Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,7 prosent fra juni i fjor. Prisutviklingen på strøm er en av hovedårsakene til økningen.

Produsentprisindeksen (PPI) måler den faktiske prisutviklingen i produsentleddet ved salg til norsk marked og eksport. Her viser statistikk fra SSB at strømprisene gikk opp 8,2 prosent fra mai til juni og var dermed på det høyeste nivået siden januar i år.

I tillegg var prisene 53,3 prosent høyere enn i juni i fjor da strømprisene var historisk lave. Vi må tilbake til 2011 for å finne høyere strømpriser i juni.

Kraftprisene viste prisøkning fra mai til juni; prisene på elektrisitet inkludert nettleie faller i perioden, men steg i år 2,8 prosent. Den månedlige endringen i KPI ble dempet av lavere priser på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler.

Fra juni 2015 til juni 2016 steg KPI med 3,7 prosent. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersveksten var økte kraftpriser; prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 31 prosent.

I løpet av sommeren 2015 falt kraftprisene til et historisk lavt nivå grunnet mye nedbør og sen snøsmelting. Kombinert med økningen i kraftpriser fra mai til juni i år, ga dette et stort utslag i tolvmånedersveksten. Oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på elektrisitet, som steg 2,8 prosent fra mai til juni 2016, men falt 7,7 prosent i samme periode i fjor. Konsumprisindeksen uten elektrisitet (KPI-JEL) steg 2,9 prosent fra juni 2015 til juni 2016.

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?